Kiedy osiedle widmo przestanie straszyć?

Trzy dawne hotele robotnicze od lat szpecą wjazd do Bytomia od strony Krakowa. W tym roku miała rozpocząć się ich adaptacja na funkcje mieszkaniowe. Inwestycja może jednak odsunąć się w czasie, bo prezydent woli przeznaczyć środki na Polonię Bytom.

Reklama

Miasto przymierza się do przebudowy opuszczonych bloków przy ulicy Siemianowickiej już od ok. 4 lat. W 2014 roku zawarto porozumienie z prywatną spółką Siemionki z Wrocławia w sprawie zamiany nieruchomości. Firma miała otrzymać od gminy cztery kamienice w Śródmieściu (Szymanowskiego 1, Kościelna 2, Krakowska 28, Chrobrego 2) i przeprowadzić ich remont, a w zamian miała oddać jeden z dawnych hoteli robotniczych. Ostatecznie do przeniesienia praw własności doszło w lipcu 2015 roku, kiedy inwestor zrealizował określony zakres prac w przejmowanych budynkach, co było warunkiem dokonania zamiany.

W grudniu 2016 r. miasto odkupiło pozostałe dwa hotele od prywatnego właściciela. W ten sposób w posiadaniu gminy znalazł się cały kompleks opuszczonych budynków przy Drodze Krajowej nr 94. W międzyczasie urzędnicy przystąpili do poszukiwania środków na zagospodarowanie osiedla widmo. Udało się to w grudniu 2016 r. oraz w czerwcu 2017 r. w ramach Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki temu Bytom ma otrzymać ponad 9 milionów złotych bezzwrotnej dotacji na utworzenie ponad 150 mieszkań socjalnych.

Zaraz po świętach Rada Miejska przyjęła budżet Bytomia na 2018 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową na najbliższe lata. Radni wprowadzili zmiany do projektów przedstawionych przez prezydenta, lecz wydatki na adaptację hoteli przy Siemianowickiej pozostawiono w kwotach, jakie zaplanował Damian Bartyla i jego urzędnicy. Bytomskie Mieszkania miały przeprowadzić inwestycję w latach 2018 - 2019, a Miejski Zarząd Dróg i Mostów równolegle miał przebudować drogę dojazdową do osiedla. Na ten cel zamierzano wydać ok. 24 mln zł przez 2 lata, z czego znaczna część miała pochodzić ze środków zewnętrznych.

W tym roku może jednak nie dojść do rozpoczęcia prac budowlanych przy ul. Siemianowickiej. Prezydent Damian Bartyla chcąc uchronić spółkę Bytomski Sport Polonia Bytom przed likwidacją złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w najbliższy piątek. Planuje na niej przedstawić propozycje zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, które mają pozwolić na dofinansowanie nierentownej spółki, by ta mogła dalej prowadzić działalność. Wśród propozycji jest przesunięcie przebudowy hoteli robotniczych na lata 2019 - 2021.

Adaptacja budynków przy ul. Siemianowickiej jest ważna z kilku względów. Po pierwsze, w Bytomiu od lat brakuje lokali socjalnych. Z tego powodu nad miastem ciążą wielomilionowe odszkodowania za zajmowanie mieszkań przez osoby z wyrokami eksmisji. Jak wykazała Najwyższa Izba Kontroli w latach 2011 - 2013 roszczenia z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych opiewały na kwotę blisko 11 milionów złotych. Bytom każdego roku traci ogromne pieniądze z powodu zbyt małych zasobów mieszkaniowych, dlatego inwestycja przy ul. Siemianowickiej pozwoliłaby nieco zmniejszyć sumę odszkodowań.

Kolejnym powodem jest wizerunek. Osiedle widmo wita wszystkich kierowców wjeżdżających do Bytomia Drogą Krajową nr 94. To fatalna wizytówka, która utrwala złe stereotypy dotyczące naszego miasta. Jeśli przy głównych trasach będą wciąż stać ruiny, obok których codziennie przejeżdżają dziesiątki tysięcy kierowców, to bez względu na to, jakie pieniądze zostaną wydane na promocję Bytomia i jakie sukcesy odniosą sportowcy, to nigdy nie uda się zmienić opinii przyjezdnych na nasz temat.

Bytom musi rozpocząć ataptację dawnych hoteli przy ul. Siemianowickiej w terminie obowiązywania aktualnego pozwolenia na budowę, czyli najpóźniej do września 2019 r. Jeżeli z jakichś względów inwestycja nie dojdzie do skutku, to miasto utraci dotacje z Banku Gospodarstwa Krajowego i pozostanie z trzema szkieletorami przy wjeździe oraz ogromnymi odszkodowaniami.

Reklama
Discuss this article in the forums (8 replies).

MephiR Avatar
MephiR odpowiedział w temacie: #176796 2018/01/20 15:29
Chętnie bym to zrobił, ale nie wiem, czy później nie będzie mnie prezydent ścigać za naruszenie praw autorskich, czy coś w tym rodzaju. Musicie poczekać aż wypełni postanowienia uchwały Rady Miejskiej i opublikuje raport na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
Błażej Avatar
Błażej odpowiedział w temacie: #176785 2018/01/20 10:14
Mephir? Możesz zeskanować i wrzucić w formie PDF raport z audytu?
marcinen Avatar
marcinen odpowiedział w temacie: #176742 2018/01/18 21:30
Bytomski Sport jest pierwszą spółką(darmozjadem) którą wręcz trzeba zlikwidować!! Do chwili obecnej spółka nie wywiązuje się z tego do czego została zobowiązana!!! Ta spółka może oczywiście zostać dla ratowania PoloniI Bytom jako podmiotu występującego w lidze ale z pewnością nie z takimi wydatkami.
MephiR Avatar
MephiR odpowiedział w temacie: #176738 2018/01/18 20:03
Hanysku, powtórzę po raz n-ty: chciałbym silnej Polonii z nowym stadionem. Jednak moim zdaniem Bartyla wcale nie chce tego samego. Gdyby tak było, to od pięciu lat bylibyśmy świadkami konsekwentnego rozwoju klubu i modernizacji jego bazy sportowej. Niestety jest zupełnie odwrotnie i wszyscy obserwujemy powolną degradację tej zasłużonej drużyny.

Dalsze istnienie Bytomskiego Sportu nie gwarantuje, że Polonia na powrót stanie się znaczącym klubem sportowym. Mam przed sobą raport z audytu w tej spółce, który jest od dawna gotowy, ale prezydent wciąż nie zamieścił go na stronie urzędu, choć zobowiązała go do tego Rada Miejska. Przytoczę kilka danych z tych dokumentów:

1. Strata netto w 2016 r.: 3 134 846, 30 zł
2. Strata netto w pierwszych 9 miesiącach 2017 r.: 3 016 433,26 zł
3. Koszt wynagrodzeń w 2016 r.: 1 521 461,45 zł
4. Koszt wynagrodzeń w pierwszych 9 miesiącach 2017 r.: 1 724 759,81 zł
5. Przychody netto ze sprzedaży produktów w 2016 r.: 856 742,46 zł
6. Przychody netto ze sprzedaży produktów w pierwszych 9 miesiącach 2017 r.: 545 264,42 zł

Nic dziwnego, że spółka co roku ma coraz większe straty, skoro bierze na siebie coraz więcej zadań, a jej przychód wynosi ledwie 850 tys. zł, kiedy na same wynagrodzenia wydaje 1,7 mln zł (tylko przez 9 miesięcy!).

Jedziemy dalej. Na koniec III kwartału 2017 r. Bytomski Sport miał aż 2 059 672,80 zł PRZETERMINOWANYCH zobowiązań. Za moment szafa w BS będzie równie pełna trupów, co w KS...

Z czego utrzymuje się Bytomski Sport? W audycie czytamy, że Ośrodek Sportu i Rekreacji płaci spółce co miesiąc:
- 5 tys. zł za użytkowanie toru łuczniczego na stadionie przy Olimpijskiej
- 15 tys. zł za użytkowanie boiska przy Olimpijskiej
- 15 tys. zł za użytkowanie boiska przy Piłkarskiej
- 450 zł za użytkowanie pozostałych boisk treningowych przy Olimpijskiej

OSiR wydaje więc 35 tys. zł każdego miesiąca (425 tys. zł rocznie) na użytkowanie infrastruktury, która jeszcze kilka lat temu była przez niego zarządzana. Nie znam się zbytnio na podatkach, ale od tych kwot trzeba zapłacić VAT, więc miasto na tej współpracy traci 23%. Gdyby dalej OSiR miał we władaniu te obiekty, to całość tych pieniędzy mogłaby zostać wydana na ich utrzymanie i nie trzeba by było przy tym wzbogacać skarbówki.

Co jeszcze ciekawego jest w tym audycie? Ano np. to, że w czerwcu 2017 r. BS zawarł umowę reklamową z KS Polonia Bytom S.A. na kwotę 120 tys. zł. Przedmiotem umowy było m.in.: umieszczenie logotypu BS na stronie internetowej zleceniobiorcy, na koszulkach pierwszej drużyny KS Polonia Bytom oraz na pozostałych materiałach publikowanych przez zleceniobiorcę. Ja się pytam: jaką drużynę prowadziło KS Polonia Bytom w czerwcu 2017 r., skoro od sezonu 2017 - 2018 drużynę seniorów prowadzi Bytomski Sport?

Kwiatków w tym raporcie jest dużo więcej, ale w zasadzie musiałbym tu wkleić całą treść tego dokumentu. Pieniądze z Bytomskiego Sportu uciekają na boki, a tylko niewielka część rzeczywiście jest przeznaczana na utrzymanie drużyny i stadionu. Co się dzieje z resztą? Mam nadzieję, że na to pytanie odpowiedzą właściwe służby.

Tak więc Hanysku, broń dalej Bytomskiego Sportu. Przestrzegam Cię tylko, że później może Ci być głupio, kiedy wyjdzie na jaw jeszcze więcej kwiatków...
foxbat Avatar
foxbat odpowiedział w temacie: #176735 2018/01/18 18:45
Hanysek ma niestety całkowita rację. Po zdjęciami brakuje tylko podpisu "gdyby nie Polonia byłoby jak nas Manhattanie".