Polityka

Miliard złotych trafi do przedsiębiorców z naszego województwa!


Szykuje się kolejne wsparcie finansowe dla śląskich przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać nie tylko z rządowej Tarczy Antykryzysowej, ale i wsparcia  przygotowanego przez Śląski Urząd Marszałkowski.

Reklama

Pandemia koronawirusa zbiera śmiertelne żniwo. Sytuacja ta dotkliwie odbije się także na przedsiębiorcach, którzy zmuszeni byli zawiesić prowadzoną przez siebie działalność lub działać w okrojonym składzie. Zaciągnięte pożyczki jednak należy regulować, a pracownicze pensje wypłacać na czas. Konieczne jest zatem szybkie stworzenie rozwiązań, które pozwolą im nie tylko na przetrwanie, ale i dalszy rozwój.

MIliard do podziału między przedsiębiorców

Województwo przygotowało propozycję, dzięki której śląscy przedsiębiorcy będą mogli skorzytać z finansowego wsparcia. Inicjatorem powstania programu jest marszałek Jakub Chełstowski, lecz Śląski Pakiet dla Gospodarki, o którym mowa, stworzono dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej, którymi zarządza województwo. Jak wyjaśniają przedstawiciele biura prasowego Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, śląski pakiet dla gospodarki obejmie pięć filarów. To: pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie pracodawców, wsparcie bezzwrotne, działania wspierające i wejścia kapitałowe, a więc działania wspierające i zmierzające do utrzymania miejsc pracy w regionie. Wsparcie to kierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw. - Wierzę, że współpracując jesteśmy w stanie wyjść z kryzysu obronną ręką – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Jak będzie wyglądał Śląski Pakiet dla Gospodarki?

Projekt sklada się z pięciu filarów. I filar „Śląskiego pakietu dla gospodarki” to pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z innymi uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego. Na realizację zadania przewidziano najwięcej, bo aż 446 mln zł z RPO WLS 2014-2020. Pożyczek udzielają trzy podmioty: Fundusz Górnośląski, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych i Bank Pekao S.A. Warto podkreślić, że pewne działania zostały już wdrożone, bowiem od 17 marca do 27 marca 2020 r. Fundusz Górnośląski SA w Katowicach wyraził zgody na prolongatę spłaty 132 umów pożyczek dla przedsiębiorców na łączną kwotę 2.145 097,32 zł.

Czytaj dalej!

Zobacz też:
Reklama:


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.