Miasto

430 mln zł na Kolejową Obwodnicę GOP. Wrócą pociągi do Gliwic?


Polskie Linie Kolejowe zamierzają zainwestować 430 mln zł brutto w modernizację tzw. Kolejowej Obwodnicy GOP. Zostanie przebudowany m.in. odcinek łączący Bytom z Gliwicami. Koleje Śląskie chcą za jakiś czas przywrócić na nim ruch pasażerski.

Reklama

W listopadzie ubiegłego roku Koleje Śląskie wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego ogłosiły rozpoczęcie prac nad rozwojem połączeń na Kolejowej Obwodnicy GOP. Jej mianem są określane linie kolejowe oplatające miasta centralno-zachodniej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Władze województwa wraz ze swoją spółką przewozową w perspektywie kilku najbliższych lat zamierzają reaktywować dawne połączenia, a te obecnie istniejące uzupełnić o dodatkowe pociągi.

W tym celu powołano zespół roboczy, który ma przeprowadzić szczegółową analizę połączeń na Kolejowej Obwodnicy GOP i zaproponować konkretne rozwiązania dotyczące rozkładów jazdy, czy lokalizacji przystanków. Wyniki pracy tego zespołu zostaną następnie wpisane do dokumentów strategicznych województwa, co pozwoli na urzeczywistnienie tych planów.

Prezes Kolei Śląskich, Wojciech Dinges, przekonywał w ubiegłym roku, że niektóre propozycje mogą zostać wcielone w życie dość szybko. Na poparcie swoich słów dwukrotnie zorganizował przejazd najnowszym nabytkiem spółki - pociągiem Pesa Elf 2 - po Kolejowej Obwodnicy GOP i pokazał, że większość niezbędnej infrastruktury już istnieje, choć potrzebne są pewne inwestycje, by dostosować ją do ruchu pasażerskiego.

Plany związane z Kolejową Obwodnicą GOP obejmują m.in. przywrócenie pociągów z Bytomia do Gliwic. Ruch pasażerski na tej 20-kilometrowej trasie funkcjonował do 2001 roku. Wznowiono go w 2008 r., ale stopniowo zmniejszano częstotliwość kursowania i w 2013 r. znów zlikwidowano to połączenie. Jednak ma ono duży potencjał, gdyż czas przejazdu pociągów wahał się od 20 do 25 minut, podczas gdy przyśpieszony autobus linii 850 potrzebuje na to 45 minut, natomiast Gliwice są drugim miastem w którym pracuje i studiuje najwięcej bytomian.

Reaktywacja linii Bytom - Gliwice może nastąpić nie wcześniej, niż w 2019 roku. Przewiduje się, że w pierwszej fazie pociągi nie będą się zatrzymywać po drodze, lecz później we współpracy z Polskimi Liniami Kolejowymi oraz samorządami miejskimi mają zostać wybudowane przystanki pośrednie. Wśród proponowanych lokalizacji są m.in. przystanek Bytom Szombierki, który obsługiwałby osiedla w Szombierkach i Knajfeldzie oraz Zabrze Korfantego (zamiast istniejącego Zabrza Północ), który byłby dostępny dla mieszkańców zabrzańskiego Osiedla Kopernika, a bytomianom zapewniałby dojazd do pływalni Aquarius, Centrum Handlowego M1, Multikina i Śląskiego Centrum Chorób Serca.

W czwartek PLK ogłosiły przetarg na remont torów i infrastruktury Kolejowej Obwodnicy GOP na odcinkach Gliwice Bytom, Chorzów Stary - Mysłowice oraz Dorota - Mysłowice Brzezinka. W ramach prac w systemie "projektu i buduj" zakłada się kompleksową przebudowę sieci trakcyjnej, wymianę torów na długości ok. 49 km, odnowienie 58 obiektów inżynieryjnych, przebudowę 5 przejazdów kolejowo-drogowych, wymianę 78 rozjazdów i instalację nowych urządzeń sterowania ruchem. Dzięki temu zostanie zwiększona przepustowość obwodnicy. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków unijnych. Całość będzie kosztować 430 mln zł brutto.

Powyższa inwestycja zostanie zrealizowana głównie z myślą o ruchu towarowym, lecz ma ona również duże znaczenie dla rozwoju ruchu pasażerskiego. Za jej sprawą zostaną przebudowane niektóre stacje, a prędkość maksymalna pociągów osobowych wzrośnie do 100 km/h. W Bytomiu PLK zamierzają zlikwidować istniejące perony dworca w Bobrku oraz przebudować układ torów pod wiaduktem w ciągu ul. Konstytucji, by wyznaczyć tam miejsce na budowę nowego peronu dwukrawędziowego. Gdy zostaną przywrócone pociągi do Gliwic, to przystanek w tej lokalizacji będzie bardziej wygodny dla pasażerów i umożliwi lepszą integrację z liniami autobusowymi.

Zobacz też:
Reklama: