Miasto

Walczymy o inwestorów


Bytom przygotował koncepcyjne tereny inwestycyjne przy ul. Elektrowni i Racjonalizatorów. Dzięki temu przedsiębiorcy, którzy będą chcieli na nich zainwestować, będą mogli skorzystać z gotowych już analiz.

Reklama

Tereny inwestycyjne objęte koncepcyjnym przygotowaniem to około 23 hektary gruntów zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 88 w Miechowicach. W pobliżu znajdują się: oczyszczalnia ścieków, tereny poprzemysłowe i składowe oraz park. Według planów będzie go przecinać droga, na którą zjazd będzie prowadził z ronda będącego częścią węzła drogi nr 88 i położonego po drugiej stronie trasy centrum handlowego. Obszar składa się z kilkunastu działek należących do miasta lub użytkowanych przez nie wieczyście. Wstępnie wydzielono z nich sześć terenów inwestycyjnych.

Powstała kompleksowa dokumentacja obszaru. Eksperci zbadali m.in. stan techniczny działek wraz z możliwością ich uzbrojenia i opracowali kosztorys niezbędnych prac. Przeprowadzono także badania poziomu wód gruntowych, opracowano projekt makroniwelacji wraz z analizą kosztów jej przeprowadzenia. Powstała również dokumentacja techniczna oraz projektowo-budowlana dotycząca możliwości zagospodarowania. Ponadto przygotowano broszurę promocyjno-informacyjną, która, jak zapowiadają urzędnicy, trafi do 500 firm. Przygotowaniem kompleksowej dokumentacji zajęła się firma An Archi Group z Gliwic. Opracowuje ona dla Bytomia także projekt centrum przesiadkowego na placu Wolskiego.

- Poszukując terenu pod inwestycje, inwestor chce mieć kompleksową wiedzę na jego temat. By do niej dotrzeć, często potrzebuje wsparcia specjalistów z różnych dziedzin – mówi Izabela Domogała, Naczelnik Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich. Samo zgromadzenie dokumentacji nie oznacza jeszcze, że działki są w pełni przygotowane do inwestycji. Kiedy jednak miasto pozyska środki będzie mogło na podstawie opracowanych już analiz zamówić prace w terenie.

To nie pierwsze takie działania w Bytomiu. W podobny sposób przygotowano, a później uzbrojono, teren dawnej kopalni Powstańców Śląskich, który jest obecnie objęty Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Wkrótce ma tam zainwestować pierwszy przedsiębiorca – podpisano już w tej sprawie list inwencyjny. Firma planowała wcześniej ulokować się w Piekarach Śląskich. Zdecydowała się na nasze miasto, właśnie dlatego, że zaoferowało uzbrojony i gotowy do budowy zakładów teren. Jak napisał na swoim blogu wiceprezydent Piekar Śląskich miasto straciło tym sposobem inwestora, funkcjonujący zakład i podatki. Hala produkcyjna miała tam stanąć wzdłuż drogi wojewódzkiej 911. Mimo deklaracji, że Piekary Śląskie natychmiast zainwestują w teren, inwestor wybrał przygotowany już Bytom. - Chcemy poinformować, że nie jesteśmy już zainteresowani nabyciem przedmiotowego terenu z uwagi na znalezienie terenów w Bytomiu, które są bardziej przystosowane pod planowaną przez nas inwestycję, tj. są płaskie, nie wymagają niwelacji, są już zaopatrzone w dostęp do wszelkich mediów i posiadają drogę dojazdową – przekazał inwestor rezygnując z terenów w Piekarach Śląskich.

Koszt inwestycji w uzbrojenie terenów byłej kopalni Powstańców Śląskich wyniósł blisko 20 mln zł, z czego 17 mln zł pokryła Unia Europejska. Działanie pozwoliło na zrekultywowanie zniszczonych terenów, zbudowanie drogi i uzbrojenie działki w media. Koszt przygotowania koncepcyjnego terenów w Miechowicach to z kolei 486 tys. zł, z których ponad 335 tys. zł dofinansowała Unia Europejska w ramach projektu „Przygotowanie koncepcyjne terenu inwestycyjnego w Bytomiu – ulice Elektrownia i Racjonalizatorów” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. - Program ten jest instrumentem finansowym, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów będących w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki niemu mamy już dla przedsiębiorców dokładną analizę terenu – dodaje Izabela Domagała.

Przypominamy, że Bytom rozwija także Bytomską Strefę Aktywności Gospodarczej, która pozwala firmom dzierżawić grunty za 10 gr za metr kwadratowy miesięcznie, jeśli zobowiążą się oni do utworzenia nowych miejsc pracy.

Zobacz też:
Reklama:


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.