Kultura

„Były, są … czy będą?: elementy tradycji górnośląskiej” – projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej


Młodzi bytomianie uczestniczący w projekcie „Były, są … czy będą?: elementy tradycji górnośląskiej”, realizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bytomiu, poznali dzieje stroju rozbarskiego. 

Reklama

Projekt udało się wcielić w życie dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie, w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Ma on na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z historią ubioru, wzmocnienie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalenia i ochrony, a także zainspirowanie młodego pokolenia do działań twórczych, wykorzystujących elementy stroju ludowego.

- Na początku młodzi bytomianie wysłuchali prelekcji Czesława Czerwińskiego „Spacer po dawnym Bytomiu (w oparciu o kolekcję pocztówek)”. Spacer był wirtualny, ale niezmiernie ciekawy i emocjonujący. Bytom na pocztówkach sprzed ponad stu lat, podobał się dzieciom najbardziej i z uwagą śledziły zmiany w wyglądzie m. in. bytomskiego Rynku, placu Kościuszki i Parku Miejskiego im. Franciszka Kachla – relacjonuje Teodozja Galińska, kierownik Dzia-łu Informacyjno-Bibliograficznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu.

Następnie Sebastian Woźniak - bibliotekarz i historyk opowiedział dzieciom o wybranych zwyczajach i obrzędach dorocznych i rodzinnych. W trakcie wykładu omówione zostały zwyczaje i obrzędy dotyczące wielkiego postu, Wielkanocy, adwentu i Bożego Narodzenia a także tradycje związane z weselem. Dzieci miały możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami związanymi z tradycjami kultywowanymi w ich rodzinach.

Uczniowie bytomskich szkół wysłuchali też wykładu na temat historii stroju rozbarskiego w oparciu o najstarsze kolorowe zdjęcie, na którym pozuje rodzina rozbarska (rodzice i dwie córki) ubrana w stroje ludowe. Właścicielem zdjęcia sprzed stu lat jest Adam Mankiewicz, kolekcjoner, miłośnik Rozbarku i propagator rozbarskiego stroju ludowego. Prelegent założył na tę okoliczność prawie stuletni strój, który składał się z: jelenioków, białej koszuli, brucleka, kamzoli, jedbowki, tchórzówki i czarnych wysokich butów przypominających kropy z organkami.

Barwną opowieść o stroju rozbarskim: męskim i kobiecym, codziennym i odświętnym uzupełniła prezentacja multimedialna oraz autentyczne liczące około wieku elementy stroju kobiecego, takie jak: kiecka, jakla, zopaska czy purpurka. Słuchacze poznali m.in. szczegóły stroju, które informowały o zamożności ich właściciela, dowiedzieli się czym różnił się strój rozbarski od strojów z innych okolic oraz jak strój chronił kobiety przed deszczem.

Po wykładach przyszła kolej na warsztaty plastyczne. Wykorzystując zdobytą w czasie wykładów wiedzę uczestnicy rysowali poszczególne elementy stroju męskiego i kobiecego. Ich wizje purpurki, jakli, korali, galandy czy woniaczki stały się elementami gry memory.

Strój rozbarski był też inspiracją do tworzenia zakładek do książek i kartek świątecznych. W trakcie warsztatów najmłodsi bytomianie dowiedzieli się nie tylko jak ubierali się ich rówieśnicy prawie sto lat temu, ale też jak się bawili, jakie mieli zabawki. Była też okazja do wspólnej zabawy.

Po zakończeniu projektu gra memory „Rozbarski strój ludowy” będzie dostępna w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu i jej filiach, a także w bibliotekach bytomskich szkół pod-stawowych i instytucjach kultury działających na rzecz dzieci i młodzieży. Każdy będzie mógł na miejscu sprawdzić swoją spostrzegawczość i poćwiczyć pamięć.

fot. MBP w Bytomiu

Zobacz też:
Reklama:


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.