Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie
×

Ankieta: Kto z radnych najlepiej działa dla okręgu?

Danuta Skalska - Prawo i Sprawiedliwość
4 16%
Andrzej Kostek - Platforma Obywatelska
4 16%
Damian Doniec - Platforma Obywatelska
2 8%
Jan Kazimierz Czubak - Lewica i Demokraci
9 36%
Andrzej Wężyk - Wspólny Bytom
6 24%
Łącznie oddanych głosów: 4
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wziąć udział w tej ankiecie

TEMAT: Akcja Demokracja Okręg 4

Akcja Demokracja Okręg 4 2010/04/30 15:23 #43227

Stachmtg napisał: Jak wcześniej informowałem dostaliśmy odpowiedzi od czterech radnych. Poniżej załączam plik z ich odpowiedziami.

Serdeczne podziękowania
dla Radnej Danuty Skalskiej,
Radnego Andrzeja Wężyka ,
Radnego Andrzeja Kostka,
Radnego Damiana Dońca za poświęcony czas i nadesłanie odpowiedzi we
wszystkich edycjach Akcji Demokracji.

Wojciech Staszczak


Odpowiedzi Radnych

Stach, nie mógłbyś ich wkleić do tematu? Ściąganie z RS nie należy do zbyt przyjemnych i nie zachęca do zapoznania się z treścią odpowiedzi. Poza tym pliki z RapidShare po pewnym czasie znikają, a u nas na forum teksty zostałyby już na wieczność :P .

Widzę, że radny Czubak jednak nie znalazł czasu, by odpowiedzieć. Jest to trochę dziwne w kontekście jego kandydatury na prezydenta. Spokojnie można uznać, że albo ma gdzieś swoich wyborców, albo nie ma się czym pochwalić.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Akcja Demokracja Okręg 4 2010/04/30 15:29 #43229

Wygląda trochę inaczej niż w wordzie, ale grunt że treść ta sama. Oryginalna wersja jest w poście wyżej do ściągniecia.
Danuta Skalska-Prawo i Sprawiedliwość

– „Zawsze blisko ludzkich spraw…” – to nie tylko moja dewiza z kampanii wyborczej, a sposób na życie, którego realizację umożliwia mi mandat radnej.
Mam typowo kobiece podejście do funkcjonowania w Radzie Miejskiej tj. awersję do popisów krasomówczych - połączoną z wielkim poszanowaniem czasu. – Takie podejście dawało mi zawsze dystans wobec wielogodzinnych, akademickich sporów i dyskusji o przysłowiowy przecinek, a obligowało do konkretnego działania i równie konkretnych, osobistych interwencji.
Owo „babskie” spojrzenie na codzienne bolączki mieszkańców Bytomia, w tym szczególnie dotkliwy brud – zaowocowało akcją: Bytom - śląska stolica brudu, którą zainteresowałam media. Programy telewizyjne, artykuły prasowe, telefoniczny kontakt z mieszkańcami Bytomia i gorąca linia interwencyjna, pozwoliły nie tylko na poprawę stanu czystości miasta, ale także zwróciły uwagę na mechanizm działania firm stających do przetargów na sprzątanie miasta, i służb miejskich odpowiedzialnych za egzekwowanie warunkow zawieranych umów.
W sprawie porządków w mieście Skalska przeprowadziła swego rodzaju śledztwo.- pisało Życie Bytomskie. Podała wykaz ulic wraz z harmonogramem ich sprzątania i zaapelowała do mieszkańców o zgłaszanie zaniedbań ze strony firm sprzątających. - Można ten mój apel nazwać wypowiedzeniem wojny firmom sprzątającym Bytom, choć może to nie tyle wojna, co batalia o czyste miasto, mającą na celu zwrócić uwagę na nieuczciwość firm sprzątających i bezradność służb zobowiązanych do ich kontroli.

Konkretnym osiągnięciem tej batalii była m.in. rezygnacja z usług niektórych nierzetelnych firm. Najważniejsze rejony śródmieścia przestał oczyszczać Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek. Z widocznym dla tych rejonów efektem.
Zapoczątkowana przeze mnie akcja CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W MIEŚCIE oraz włączenie się do tej akcji mieszkańców Bytomia - wymusiły także na MZDiM-ie powołanie grupy pracowników interwencyjnych, którzy doraźnie zajmują się sprawą porządku m.in. na tramwajowych przystankach i w centrum miasta.

Funkcji radnej nie ograniczam tylko do okręgu, z którego zostałam wybrana. Na dyżury w Centrum Kresowym przychodzą ze sprawami do załatwienia mieszkańcy z różnych dzielnic. Z równą uwagą zajmowałam się więc problemami lokalowymi mieszkanki z ul. Siemianowickiej, przedszkolem przy Wrocławskiej, garażami mieszkańców z ul. Jagiellońskiej, awaryjną naprawą dachu przy ul. Korfantego czy koniecznością zapewnienia bezpiecznego dojścia do ogródków i cmentarza bytomianom z ul. Węglowej. To dojście jest sukcesem wartym odnotowania ze względu na wydatną poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
Jako przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RM w pierwszej połowie kadencji, - zajmowałam się globalnie funkcjonowaniem i problemami dotyczącymi dziedzin życia naszego miasta związanych z kulturą i edukacją. Były to: prace w komisjach zajmujących się rozdziałem środków na działalność kulturalną i oświatową organizacji pozarządowych, rozdziałem środków na sfinansowanie akcji zimowych i letnich dzieci i młodzieży, pracach komisji powołanych w związku z konkursami na dyrektorów szkół i przedszkoli, przydziałem stypendiów dla najzdolniejszej młodzieży naszego miasta, nagród w dziedzinie kultury.
Nie bałam się poruszania tematów kontrowersyjnych. Np. akcja „Sprawdzić przy otwartej kurtynie”, o której informowało Zycie Bytomskie – miała na celu uświadomienie mieszkańcom Bytomia ile w ciągu roku miasto płaci na utrzymanie placówek, które są finansowane z budżetu gminy i co w zamian za to otrzymujemy. Chodziło o niektóre projekty galerii „Kronika” (m.in. promocję kontrowersyjnej książki Artura Żmijewskiego „Drżące ciała”, którą porażająca wulgarność kwalifikowała jako „Sztukę spod znaku penisa” ). W odwecie spotkałam się z niewybrednymi atakami ze strony Gazety Wyborczej, ale na stanowisku dyrektora nastąpiły zmiany, mające przełożenie na profil KRONIKI.
Co więcej - akcja zwróciła uwagę na konieczność wspierania miejscowych inicjatyw i bytomskich twórców.
W czasie pełnienia funkcji przew. Komisji Kultury pilotowałam także sprawę stawek czynszowych dla organizacji pozarządowych i domagałam się zdecydowanych działań ze strony władz miasta, reagując na problem zagrożenia egzystencji działających w Bytomiu stowarzyszeń. Alarmowałam, ze wzrost stawki za wynajem lokali doprowadzi do sytuacji, w której organizacje pozarządowe nie sprostają zobowiązaniom finansowym, w związku z czym będą zmuszone do zaprzestania działalności. Straty społeczne, które wynikną, trudne będą do oszacowania. Jeśli znikną miejsca, gdzie pomaga się osobom niepełnosprawnym, kombatantom, dzieciom z najuboższych, zagrożonych patologiami bytomskich rodzin, jeśli trzeba będzie zamknąć specjalistyczną bibliotekę dla osób niewidomych, miejsca spotkań weteranów czy świetlice środowiskowe - planowane zyski wynikłe z podwyżki czynszów nie zrekompensują strat społecznych. Zdecydowane działania pozwoliły rozwiązać ten problem.

Z chwilą przejścia do opozycji – moje możliwości decydowania w sprawach dot. kultury zmniejszyły się. Pozbawiono mnie zarówno możliwości zasiadania w komisji przyznającej MUZY, nagrody prezydenta miasta w dziedzinie kultury,(mimo, ze wśród radnych jestem jedyną osoba profesjonalnie zajmującą się kulturą i jedyną radną - laureatką MUZY), jak i w komisji decydującej o przyznawaniu dotacji w dziedzinie kultury na projekty organizacji pozarządowych.
Mimo to – nadal intensywnie angażuję się w sprawy związane z edukacja i kulturą organizując wraz z kadra pedagogiczną i uczniami LO I, LO IV, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich m.in. koncerty, odczyty, konkursy edukacyjne.
Mając na uwadze potrzebę uwrażliwienia bytomskiej młodzieży na potrzeby ich rówieśników za wschodnia granicą organizuję także akcje charytatywne, wspólne wakacje dla dzieci z Kresow i z Bytomia, kontakty bytomskich szkół ze szkołami polskimi na Kresach (m.in. szkoły im. Królowej Jadwigi w Bytomiu i Mościskach).

Widząc potrzebę integracji społeczności miasta Bytomia w obliczu tragedii
w Smoleńsku – zorganizowałam akcję jedności w obliczu narodowej żałoby: symbole narodowe z żałobną opaską - rozdawane mieszkańcom Bytomia.
W trosce o stałą możliwość zakupu flagi państwowej, której posiadanie powinno być niezbędnym elementem wychowania patriotycznego w bytomskich rodzinach
- w ostatnich dniach wnioskowałam o utworzenie stałego punktu sprzedaży narodowych symboli w Urzędzie Miejskim.

Znając problemy niepełnosprawnych i angażując się od lat w działalność na rzecz dzieci specjalnej troski – współuczestniczyłam w batalii na rzecz utrzymania Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 przy ul. Chrobrego. Zainteresowałam sprawą media i wraz z grupą radnych opozycji angażowałam się w pomoc rodzicom niepełnosprawnych dzieci, uczniów ZSZ nr 4 i ich starania o niedopuszczenie do likwidacji tej szkoły.

W trosce o elementarne potrzeby mieszkańców Bytomia i dogodne warunki zakupu towarów codziennego użytku - pilotowałam sprawę utrzymania dotychczasowych targowisk przy ul. Korfantego i Rostka. Z pozytywnym skutkiem. Jedno i drugie targowisko – nadal funkcjonuje ku zadowoleniu mieszkańców i prowadzących działalność gospodarczą – sprzedawców.

Większość spraw załatwiam poprzez osobistą interwencję w ADM-ach, MOPRze, MZDiM-ie, Urzędzie Miejskim. Tylko w nielicznych przypadkach zgłaszam problem w formie interpelacji, bo sygnalizowane w tej formie sprawy często zbywane są odległymi terminami. Przykład: czterokrotna interpelacja w sprawie zniszczonych, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa schodów prowadzących z ul. Rycerskiej na ul. Korfantego, w tym uprzedzająca ewentualne wypadki w sezonie zimowym interpelacja na 3 miesiące jej nadejściem, nie skłoniła władz miasta do zajęcia się tą sprawa jako priorytetową. Aktualnie, po czwartej interpelacji przejście od 3 tygodni jest zamknięte, ale schody i mieszkańcy Bytomia nadal czekają na naprawę.

Forma szybkiego reagowania na informacje ze strony mieszkańców miasta
i natychmiastowe telefony do MZDiM-u i Straży Miejskiej z prośbą o niezwłoczną interwencję sprawdzały się wielokrotnie w sytuacjach, kiedy forma pisemnej interpelacji z dwutygodniowym oczekiwaniem na odpowiedź nie miała sensu. Zwały śniegu zagrażające bezpieczeństwu czy stosy śmieci zalegające określone miejsca od dłuższego czasu i stanowiące wątpliwej jakości wizytówkę miasta - nie mogły czekać na ustawowy czas załatwienia interpelacji. W większości przypadków takie działania, podjęte w oparciu o sygnały ze strony mieszkańców miasta – okazywały się być nadzwyczaj skuteczne.

W przypadkach, wymagających działania długofalowego, szczególnych nakładów finansowych, bądź też koordynacji z innymi podmiotami,– jak np. sprawa uporządkowania i zabezpieczenia terenu przy kop. Rozbark, remontu chodników i nawierzchni ul. Głowackiego, ustawienia koszy na śmieci w rejonie Osiedla Arki Bożka, sprawa uporządkowania terenów wokół garaży przy ul. Cichej, utrzymania czystości na przystankach tramwajowych przy ul. Katowickiej i Siemianowickiej, uporządkowania terenów przy wjeździe do miasta od strony ul Chorzowskiej i Katowickiej – stosowałam formę interpelacji. Było ich ok. 140.
Nie wszystkie dotyczą okręgu 4, ale angażowanie się w załatwianie problemów mieszkańców miasta bez względu na miejsce ich zamieszkania - uważam za podstawowy obowiązek radnego.

Podjęłam również rozmowy (m.in. ING Bank Śląski) w sprawie otwarcia filii banku na osiedlu Arki Bożka. Niestety, w związku z kryzysem, który ogranicza również bankom wydatkowanie środków na rozbudowę struktur, poza uruchomionym przez ten bank na Osiedlu Arki Bożka bankomatem, plan uruchomienia filii banku w chwili obecnej jest niemożliwy do zrealizowania.

Wielokrotnie interweniowałam w sprawie zaniedbań, brudu i zagrożeń dla bezpieczeństwa, jakie stwarza posesja na rogu ul. Katowickiej i pl. Pogody. Ilość i uporczywość moich interwencji dot. tego problemu sprawiła, ze spośród radnych właśnie mnie powołano na świadka w sprawie przeciwko właścicielce posesji p. Gluck.
Informuję ponadto, ze jako członek Komisji Rewizyjnej brałam udział
w pracach 26 zespołów kontrolnych, w 12 – jako przewodnicząca.

Pozytywny wizerunek miasta staram się kreować w prowadzonych przeze mnie autorskich audycjach na antenie Polskiego Radia Katowice, informując o wydarzeniach kulturalnych i oświatowych i śląsko-lwowskich przedsięwzięciach charytatywnych.Inicjatorom akcji, a szczególnie Panu Piotrowi Smętkowi, i wszystkim członkom bytomskiej społeczności, zaangażowanym w działalność na rzecz poprawy wizerunku miasta i warunków życia jego mieszkańców - składam serdeczne podziękowania.

Akcja Demokracja nie tylko pozwoliła zorientować wyborców w zakresie spraw, którymi radni zajmują się na co dzień, ale stworzyła możliwość koordynacji działań
i wspólnego realizowania pomysłów na poprawę warunków życia mieszkańców zgodnie z programem , któremu kształt nadawać mogą wspólnie radni i mieszkańcy zrzeszeni w organizacjach obywatelskich.

Dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę, telefony z informacjami
o zauważonych nieprawidłowościach, problemach i sprawach do załatwienia. Taka forma współpracy dobrze rokuje na przyszłość dla dzielnicy i miasta!

Pozdrawiam serdecznie, życzę Państwu i sobie pięknego NASZEGO Bytomia;
miasta, z którego moglibyśmy być dumni.

Danuta Skalska

Mój telefon (032-281-28-07, lub 507-169-825) jest niezmiennie do Państwa dyspozycji!!!!!!!!!!!!!


Andrzej Wężyk Wspólny Bytom

Andrzej Wężyk Bytom, dnia 24 kwietnia 2010 r.
Radny Rady Miejskiej w Bytomiu Okręgu nr 4


Szanowni Państwo, Mieszkańcy/Wyborcy Okręgu nr 4 w Bytomiu

Uprzejmie informuję, iż od początku mojej działalności tj. od dnia wybrania mnie 12 listopada 2006 r. na Radnego Rady Miejskie w Bytomiu do dnia dzisiejszego napisałem i złożyłem 280 interpelacji, które obejmowały i dotyczyły wielu obszarów. Dzięki moim zabiegom wiele interpelacji doczekało się realizacji, a wśród nich najważniejsze to:

I – Ulice i chodniki:
- naprawa chodnika na skrzyżowaniu ulic Chorzowskiej i Pszczyńskiej
- naprawa części nawierzchni przy Przedszkolu nr 14 ul. Prokopa
- naprawa schodów oraz barierek przy ulicy Chorzowskiej przy byłej kopalni „Rozbark”
- przebudowa i gruntowny remont nawierzchni chodników w okolicy ciągu handlowego „Kącik” przy ulicy Głowackiego
- naprawa chodnika pomiędzy ulicami Matejki a Chorzowską
- naprawa i wymiana nawierzchni dróg na ulicy Tuwima i Cichej
- naprawa schodów pomiędzy ulicami Głowackiego i Schenka
- wykonanie nowego chodnika przy ulicy Smółki po obu stronach przy skrzyżowaniu z ulicą Cichą oraz przy ulicy Tuwima 9.
- wyremontowano chodnik przy ulicy Prokopa 10

II – Obiekty i urządzenia sportowe:

- z mojej inicjatywy doszło do spotkania Prezydenta Bytomia pana Piotra Koja z Prezesem Kompanii Węglowej panaem Jackiem Korskim w celu uzgodnienia trudnych warunków przekazania stadionu GKS „Rozbark” miastu – dalsze działania w toku
- doprowadziłem do spotkania członków Komisji Sportu Edukacji i Kultury na terenie GKS „Rozbark”z Prezesem GKS „Rozbark” w celu przedstawienia problemów związanych z utrzymaniem obiektu oraz zaproponowania pomocy ze strony Rady Miasta.
- wybudowano boiska ze sztuczną nawierzchnią przy SP 42 i SP 28 (pisałem o wybudowaniu boiska ze sztuczną nawierzchnią w swoim programie wyborczym )
- wybudowano od podstaw nowy plac zabaw dla dzieci przy ulicy Prokopa
- wymieniono wszystkie okna od strony wschodniej w Przedszkolu nr 14 oraz parkiet w salach lekcyjnych
- wyremontowano część dachu oraz część parkietu w Przedszkolu nr 32
- zainstalowano 2 stoły betonowe do tenisa stołowego przy ulicy Prokopa
- zamontowano przy ośrodku sportowym GKS „Rozbark” nowe kosze do gry w koszykówkę
- kupiono aluminiowe bramki do gry w piłkę nożną na boisku GKS Rozbark
- usunięto w wielu miejscach stare drzewa zagrażające pieszym i samochodom (przy ul. Arki Bożka, Tuwima, Głowackiego)
- wyremontowano dach i lokale w budynku ZBM przy ulicy Katowickiej 54

III – Bezpieczeństwo, Ład i Porządek:

- doprowadziłem do rozbiórki mostu kolei wąskotorowej przy ulicy Siemianowickiej
- z mojej inicjatywy na każdym moim dyżurze obecni są dzielnicowi policji osiedla „Zawadzkiego” i „Arki Bożka”
- usunięto nieużywaną i zdewastowaną budkę handlową oraz gazony betonowe przy pomniku „Trudu Górniczego”
- interweniowałem w sprawie odszczurzania pl. Sobieskiego
- interweniowałem w sprawie zainstalowania monitoringu dla osiedla „Arki Bożka”, „Zawadzkiego” oraz pl. Słowiańskiego
- doprowadziłem do uporządkowania kilku osiedlowych wysypisk śmieci (postawione zostały wiaty)
- usprawniono organizację ruchu na ulicy Kossaka i Lenartowicza
- przeprowadzono dodatkowe prace porządkowe na terenach po byłe kopalni „Rozbark”, ulicy Chorzowskiej i Cichej.
- w czasie „Akcji Zima” wskazywałem osobiście pracownikom MZDiM miejsca, w których zwały śniegu uniemożliwiały bezpieczne poruszanie się i przejazd samochodów
- zainstalowano radar przy stacji paliw BP przy os. Arki Bożka, gdzie dochodziło do wielu groźnych wypadków
- zainstalowano lustro oraz znak STOP na skrzyżowaniu ulic Smółki i Cichej
- wymiana i uzupełnienie w wielu miejscach kratek ściekowych
- interweniowałem w sprawie wyegzekwowania od właścicieli zabezpieczenia kamienicy przy ulicy Chorzowskiej

IV - Ochrona środowiska

- doprowadziłem do spotkania mieszkańców ulicy Karola Miarki z Naczelnikiem Ekologii oraz przedstawicielami firmy Stanplex w celu rozstrzygnięcia sporu o zanieczyszczanie środowiska i uciążliwości dla zdrowia mieszkańców związanych z emisją szkodliwych wyziewów
- doprowadziłem do ugaszenia palącej się hałdy za Ośrodkiem Sportowym GKS „Rozbark”
- usunięto wyciek nieczystości oraz ułożono nowe płyty na drodze do ogródków działkowych w okolicach skrzyżowania ulic Cichej i Kołobrzeskiej
- do końca 2010 roku przeprowadzony będzie remont sieci wodno – kanalizacyjnej dla ulicy Kołobrzeskiej, Miodowej, Bema, Mikołaja.
- doprowadziłem do usunięcia porzuconego samochodu z ulic Schenka i Chorzowskiej

V – Inne

- doprowadziłem do zainstalowania centralnego ogrzewania w budynkach przy ulicach Tuwima i Prokopa
- postawiono nową wiatę przystanku tramwajowego w kierunku do Chorzowa dla linii tramwajowej nr 6 i 19
- pomoc mieszkańcom w uregulowaniu własności gruntu dla budynku przy ul.Królowej Jadwigi oraz pomoc w wykupie użytkowanych od wielu lat garaży.
- ufundowałem nagrody w turnieju strzeleckim oraz w darta


Do końca kadencji zgodnie z zapewnieniami w pisemnych odpowiedziach na moje interpelacje mają być jeszcze wyremontowane sanitariaty w Przedszkolu nr 14, chodnik i lampy przy Kolegium Nauczycielskim, chodnik przy ulicy Arki Bożka 6 oraz w przypadku pozyskania dodatkowych środków przebudowa skrzyżowania ulicy Głowackiego i Chorzowskiej wraz z remontem całej ulicy Głowackiego.Szanowni Państwo

Pragnę przypomnieć i serdecznie zaprosić Państwa na spotkania ze mną w ramach ustalonych dyżurów, które systematycznie odbywają się w każdy ostatni wtorek miesiąca w godzinach od 16 – 18 w filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Tuwima 5 oraz w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 17 – 18 w klubie „SEZAM”. Na dyżurach tych obecni będą również dzielnicowi Policji i Straży Miejskiej.
Proszę o wszelkie Państwa uwagi i problemy dotyczące podniesienia jakości życia nas wszystkich w Okręgu nr 4.
Pragnę współpracować z Państwem i wspólnie z Wami załatwiać wszystkie trudne i palące problemy naszych dzielnic.


Andrzej Kostek Platforma Obywatelska

Szanowni Bytomianie !
ANDRZEJ KOSTEK RADNY

Za kilka miesięcy dobiegnie końca kadencja Rady Miejskiej, w której z Waszego wyboru miałem zaszczyt sprawować mandat radnego. Nadchodzi więc czas podsumowania i rozliczenia. Uczciwość i sumienność nakazują mi przedstawić Wyborcom sprawozdanie z mojej pracy, którą traktuję jako służbę publiczną.
W dniu wyborów, 12 listopada 2006 roku zostałem wybrany radnym z ramienia Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej w Bytomiu, a w dwa tygodnie później, na pierwszej Sesji Rady , po złożeniu ślubowania, powierzono mi zaszczytną funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bytomiu.
Byłem członkiem czterech stałych Komisji Rady: Komunalnej i Spraw Lokalowych, Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych, Regulaminowej ( byłem krótko jej Wiceprzewodniczącym), Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji ( od kwietnia 2009 roku ) oraz Komisji Doraźnej ds. Rad Dzielnic uczestnicząc aktywnie w ich pracach. Tylko jeden raz byłem nieobecny na Sesji Rady Miejskiej. Uchwałą nr III/25/06 Rady Miejskiej w Bytomiu z dniem 15 grudnia 2006 roku wyznaczono mnie do reprezentowania Miasta Bytomia w Komunikacyjnym Związku Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach. Prezentowałem na Sesji Rady, jako jeden z wnioskodawców, projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Ofiar Terroru Komunistycznego (przyjęty uchwałą nr XXIII/302/08 w dniu 26 lutego 2008 roku) W dniu 22 czerwca 2009 roku podczas uroczystych obrad Rady Miejskiej w Operze Śląskiej w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bytomia ks. Prałatowi Hubertowi Kowolowi dostąpiłem niebywałego zaszczytu wygłoszenia laudacji. Dwukrotnie, w ramach społecznego, oddolnego projektu „AKCJA DEMOKRACJA” raportowałem wykonywanie swojego mandatu radnego. Utrzymując stałą więź z mieszkańcami, przez całą kadencję, pełniłem swój stały dyżur w: Kancelarii Rady Miejskiej przy ul. Parkowej, kole łagiewnickim Związku Górnośląskim oraz Klubie „SEZAM” na osiedlu Arki Bożka przyjmując uwagi, wnioski i próbując zaradzić ludzkim problemom. W ramach ustawowych kompetencji radnego złożyłem około 150 interpelacji i zapytań do Prezydenta, Jego Zastępców i Kierowników Miejskich Jednostek. W centrum moich działań i zainteresowań zawsze pozostaje Rodzina. Jest ona moim nieocenionym wsparciem i siłą do realizacji zamierzeń. Zorganizowałem z małżonką: w lutym 2007 roku Bal Charytatywny, który w swojej idei wsparł Parafialne Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień Fundacji „Dom Nadziei” oraz w listopadzie 2009 roku Andrzejkowy Bal Integracyjny wspierając Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych oraz bytomskie koło Polskiego Związku Niewidomych. Jestem współinicjatorem uchwały nr LVII/829/10 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia programu „3 + Liczna Rodzina” wspierającego głównie wielodzietne rodziny. Bliska zawsze mojemu sercu jest komunikacja tramwajowa. Zabiegałem o kursowanie linii nr 19 do Katowic i miejskie połączenie Stroszka ze Śródmieściem linią nr 31. Wnioskowałem o naprawę wiat przystankowych i zakup przez miasto nowych. Brałem czynny udział w rewitalizacji placu Sikorskiego. Zabiegam nieustannie o odbudowę linii tramwajowej nr 7 od tzw. Zamłynia do Łagiewnik ubolewając, że trwające roboty drogowe nie idą w parze równolegle z częścią tramwajową. Doprowadziłem do sporządzenia projektu „Przebudowy boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bytomiu” .Projekt ubiegał się o dofinansowanie unijne w konkursie, w ramach Działania 8.2 – infrastruktura placówek oświatowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, niestety pomimo pozytywnej oceny merytorycznej i formalnej nie uzyskał dofinansowania. (ograniczoność środków) Staram się o odnowienie zalewisk wodnych w Parku Mickiewicza pomiędzy ulicami Cichą, Łagiewnicką i Krzyżową. (jest na to duża szansa) Biorę aktywny udział w Programie Aktywności Lokalnej dla Rozbarku realizowanego już drugi rok z rzędu w ramach Systemowego Projektu Aktywizacji SPA w Bytomiu próbującego przeciwdziałać między innymi takim problemom jak : wykluczenie społeczne i ubóstwo.
Współpracuję z przedszkolami, szkołami, organizacjami pozarządowymi, parafiami pomagając w rozwiązywaniu problemów i wspierając wartościowe, oddolne inicjatywy. Aktywnie uczestniczę w życiu codziennym Bytomia – mojego Miasta. W załączniku przedstawiam zrealizowane drobne, ważne dla mieszkańców, w wyniku moich interwencji, wniosków i interpelacji sprawy życia codziennego.
Pragnę Wam Drodzy Bytomianie podziękować za te blisko cztery lata współpracy. Kontakt z Wami ubogacił mnie i pozwolił nabrać doświadczenia, nie czuję się zmęczony ,wręcz przeciwnie. Jest jeszcze ciągle w Bytomiu wiele do zrobienia. Waszej ocenie pozostawiam swoją osobę. Zapraszam i zachęcam już do udziału w nadchodzących, jesiennych wyborach samorządowych, wszak nieobecni nigdy nie mają racji ! Tych zaś, którzy pójdą na wybory i pozwolą mi być dalej Waszym reprezentantem informuję, że znajdziecie mnie na liście z rekomendacji Platformy Obywatelskiej.
Z wyrazami szacunku
Radny Andrzej Kostek


Z A Ł Ą C Z N I K (Andrzej Kostek c.d.)
-naprawiono ogrodzenie i schody wokół stacji transformatorowej na osiedlu Zawadzkiego ul. Cicha,
- naprawiono plac zabaw przy ul .Cichej (wiosna 2007 roku),
-wyplantowano i uporządkowano teren przy ul. Cichej po wymianie wodociągu,
-włączono do zimowego odśnieżania (od sezonu 2006/2007) „wnęki asfaltowe” przy ul .Różanej,
-zobowiązano i wyegzekwowano od prywatnego właściciela nieruchomości przy ul. Lelewela 5 i 7 w Łagiewnikach uprzątnięcie gruzu budowlanego ,śmieci i odpadów,
-naprawiono metalowe ogrodzenie wokół platanów na Rynku (resztę rozkradli złomiarze),
-poprawiono bezpieczeństwo w 2007 roku na stacji benzynowej BP na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej i Arki Bożka (montaż wzniesienia tzw. sierżant i barierek wzdłuż chodnika przy ul. Chorzowskiej 30B),
-wycięto stare i suche topole przy ul. Tuwima i Arki Bożka,
-zamontowano nową wiatę na przystanku tramwajowym – linia 6 i19 „Łagiewniki – Cmentarz”,
-naprawiono ławki na przystankach tramwajowych – linia 6 i 19 „Osiedle Arki Bożka” i „Park Mickiewicza”,
-wyegzekwowano przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej oczyszczenie terenu wokół starej stacji transformatorowej w rejonie ul. Świętych Cyryla i Metodego nr 26A należącego do Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń,
-naprawiono mur ogrodzeniowy przy ul. Świętych Cyryla i Metodego nr 48 a 50,
-doprowadzono do wywieszania flag podczas świąt państwowych na budynkach należących do ówczesnego ZLA – Bytom (interpelacja dotyczyła Przychodni nr 13 przy ul. Piłsudskiego 84),
-wymieniono latarnię uliczną przy ul. Arki Bożka nr 13,
-dokonano drobnej naprawy stanu dróg (likwidacja dziur) na osiedlu Arki Bożka,
-usunięto zalewanie elewacji frontowej budynku przy pl. Akademickim nr 13 po niestarannie wykonanych robotach budowlanych,
-wymieniono pion wodno-kanalizacyjny w mieszkaniu przy ul. Oświęcimskiej,
-naprawiono krawężnik i dziurę w chodniku przy ul. Katowickiej,
-przyspieszono eksmisję uciążliwego lokatora z mieszkań przy ul. Matejki i Chełmońskiego, -wycięto pochyloną i starą akację przy ul. Oświęcimskiej,
-zlikwidowano dzikie wysypisko śmieci przy ul. Staffa (Straż Miejska wyegzekwowała to od właściciela terenu),
-naprawiono ławkę i pielęgnowano zieleń na skwerze u zbiegu ulic : Witczaka i Matejki,
-przątnięto odpady komunalne i inne nieczystości na terenie przy ul. Witczaka nr 86 – 92,
-wycięto suche i chore drzewa przy ul. Matejki i Witczaka,
-monitorowałem przywrócenie do stanu pierwotnego terenów na ul. Adamka i Różanej po robotach wodno-kanalizacyjnych (poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Bytomiu z funduszu spójności),
-pomogłem w wymianie okien mieszkance ul. Chełmońskiego ,
-interweniowałem w sprawie sprzedaży niszczejącego budynku gospodarczego przy ul. Grottgera 3 w oficynie (budynek znalazł nabywcę),
- interweniowałem w sprawie sprzedaży ruiny nieruchomości przy ul. Prusa 44 ,
-interweniowałem w sprawie rozbiórki grożącej bezpieczeństwu ruiny dawnej Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Musialika nr 23 (skomplikowana własnościowo sprawa w toku),
-naprawiono chodnik w alejce Marka po robotach gazowych,
-uzupełniono brakujące płyty chodnikowe przy ul. Świętego Piotra,
-zdemontowano betonowe podstawy okrągłego słupa ogłoszeniowego w osi chodnika przy ul. Armii Krajowej na wysokości nr 48,
-usunięto stary, nieczynny słup energetyczny z trawnika przy ul. Armii Krajowej nr 60,
-wyremontowano nawierzchnię chodnika wraz z miejscami do parkowania samochodów w ciągu ul. Żołnierza Polskiego,
-wycięto 4- topole na terenie Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Prusa 10 zagrażające bezpieczeństwu ,
-pomogłem w remoncie dachu wraz ze stropem budynku przy ul. Żołnierza Polskiego 23,
-wnioskowałem skutecznie o przyznanie koncesji na taksówkę osobową przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych , na przykład na wózku inwalidzkim (jedyna w Bytomiu),
-zabiegałem o remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 46 ,
-pomogłem w znalezieniu dwóch mieszkań z zasobu pogórniczego rodzinom , które znalazły się w dramatycznym położeniu,
-pomogłem w uzyskaniu mieszkania niepełnosprawnej rodzinie przez Komisję Mieszkaniową przy Prezydencie Miasta,
-pomogłem wspólnocie mieszkaniowej z ul. Fałata w rozebraniu pomieszczenia gospodarczego i udrożnieniu kanalizacji,
-oczyszczono ze śmieci i odpadów i wycięto chaszcze z terenu przy ul. Musialika nr 32 – 36, –pomogłem trwale zabezpieczyć przed zimą dach budynku przy ul. Musialika 5.
–naprawiono i wykonano częściowo nowy chodnik w ciągu ul. Rudzkiego,
-wykonano nowy chodnik z jednej strony ul. Piekarskiej na odcinku od ul. Grottgera do ul. Orląt Lwowskich,
-interweniowałem w sprawie uciążliwości związanych z robotami na hałdzie pomiędzy ulicami Witczaka i Północną,
-doprowadziłem do ustawienia dwóch tabliczek w Alei Marka przypominających postać bohaterskiego policjanta ś. P. Marka Siennickiego,
-zabiegałem o poprawę warunków do gry w piłkę w Parku Mickiewicza, w konsekwencji powstał tam pierwszy w Bytomiu „ORLIK” ,
-doprowadziłem do udrożnienia toru saneczkowego w Parku Mickiewicza,
-zamontowano cztery ławki w Parku „AMENDY” w Łagiewnikach,
-zakupiono i ustawiono nowe wiaty na przystankach tramwajowych : „KWK – Rozbark” , „Osiedle Stroszek” , „Park Miejski Pływalnia”,
- ustawiono kosze na śmieci w ciągach ul. Alojzjanów i Musialika,


Damian Doniec Platforma Obywatelska

-
Damian Doniec
Radny Rady Miejskiej w Bytomiu
Okręg Nr 4Dot: Akcja Demokracja III


Szanowni PaństwoNa początku – w związku z kończącą się, obecną kadencją - chcę podziękować tym osobom, które znajdowały czas, aby przychodzić na cykliczne spotkania z Prezydentem Piotrem Kojem, za zainteresowanie Bytomiem i jego problemami, za wskazywanie bolączek i utrudnień związanych z codziennym funkcjonowaniem w naszym mieście. Dziękuję za wizyty mieszkańców przychodzących na nasze – moje i Andrzeja Kostka – dyżury w dzielnicach. To tam mieliśmy okazje toczyć szereg dyskusji na temat naszego Miasta, to tam spotykaliśmy się z surowym osądem, konstruktywną krytyką i wyrazami wsparcia oraz sympatii. Nie wiem czy z woli wyborców ponownie zostanę wybrany radnym na następną kadencję. Jeżeli tak się stanie, to znaczy że jakaś grupa mieszkańców dostrzegła moje zaangażowanie i pracę, jeżeli będzie inaczej, to z całych sił będę wspierał innych „nowych” radnych, ( jeżeli takie będzie ich oczekiwanie ) wzbogacając ich wiedzą, którą posiadłem w trakcie bycia radnym.

Wszystkim, bez względu na werdykt wyborczy – DZIĘKUJĘ !

Tym razem nie chcę informować mieszkańców o podjętej przeze mnie kolejnej liczbie interpelacji i interwencji, gdyż to jest bardzo niejednoznaczne kryterium. Przecież nie chodzi o ilość, lecz o jakość.
Cóż z tego, że podejmę interwencję w jakimś temacie, jeżeli nie przyniesie to oczekiwanych rezultatów. Czy wobec tego mam się chwalić, ze coś rozpocząłem, lecz okazałem się w swoich działaniach nieskuteczny, gdyż jakieś przyczyny - najczęściej są to obowiązujące obecnie uregulowania prawne - powodowały, że sprawa, problem, na chwilę obecną jest nie do zrealizowania, nie do rozwiązania. Czy o to chodzi mieszkańcom, czy to ma być wykładniki pracy i zaangażowania?

Chcę dziś przedstawić Państwu inne zagadnienie, inny problem, inną tematykę.

W jakim kierunku chcemy podążać w rozwoju naszego miasta?

W tej kadencji były sprawy i problemy, które zajmowały mnie w szczególnie mocno, sprawy, w rozwiązywaniu których miałem swój udział, decyzje w kształtowaniu których mój głos również ważył.

Jednym z priorytetowych zadań, które zmierzają w stronę pozytywnych rozwiązań jest linia szybkiej kolei, zmierzająca z Katowic, przez Chorzów i Bytom do Pyrzowic. W Bytomiu ma być usytuowana stacja przesiadkowa dla połączeń z Gliwic i Zabrza. To dzięki zaangażowaniu wielu osób, posłów i samorządowców, którzy na szeregu spotkań starali się przedstawić bytomską lokalizację jako najlepszą, ( pierwotnie trasa miała prowadzić przez Siemianowice, Piekary, Ożarowice do Pyrzowic ) ma ona realną szansę na realizację w Bytomiu. Stacja ta ma być umiejscowiona na Rozbarku, wobec czego będzie to miało daleko idące, pozytywne skutki dla naszego okręgu.
Sprawa ma jednak dużo szerszy aspekt, który chcę tu poruszyć. Ta nowa linia kolejowa, na której pociągi będą mogły rozwijać prędkość do 160 kilometrów na godzinę da impuls rozwojowy dla całego miasta, a jej znaczenie będzie wykraczać dalej niż nasza aglomeracja.
Lotnisko w Pyrzowicach stanie się konkurencyjne nie tylko dla krakowskich Balic – gdzie często zalega mgła – lecz również w nieodległej przyszłości dla samego Okęcia, które już w chwili obecnej nie ma się gdzie rozwijać, gdyż brakuje mu terenów, a po wtóre, trudno się do niego dostać z centrum miasta. Pyrzowice, leżące bezpośrednio przy autostradzie A1, z szybką koleją – w 2 godziny - łączącą go ze stolicą i szybką koleją – w 25 minut - łączącą go z Katowicami wydaje się nie mieć konkurencji w najbliższej przyszłości. Usytuowanie stacji przesiadkowej spowoduje, że w ślad za tym, przyjdą inwestycje towarzyszące, typu usługowego, poprawiające komfort przyjeżdżających do Bytomia ludzi. Da to nowy, potężny impuls do rozwoju najpierw najbliższej okolicy, później dzielnicy a następnie całego miasta.

Drugim ważnym elementem w wizji rozwoju Bytomia jest rozwijanie rozwiązań drogowych. Są przygotowane projekty i założenia dla przebiegu nowych dróg. Większość planów związanych z budową i remontami dróg, opiera się o dofinansowanie zewnętrzne, gminy samodzielnie nie są w stanie utrzymać takich kosztów. Jednakże chcąc rozwijać Miasto, wyszliśmy z założenia, że niektóre decyzje podjęte obecnie, mogą się okazać korzystne w przyszłości. Przykładem takie sposobu myślenia niech będzie remont i przebudowa ulicy Świętochłowickiej – Łagiewnickiej, gdzie inwestycję w momencie rozpoczęcia oparliśmy o kredyt, aby w końcowej fazie jej realizacji otrzymać dofinansowanie w wysokości 85% , to jest ponad 21.000.000 zł. Cieszę się, że decyzja o tej inwestycji zapadła w tej kadencji, przekonywałem wiele osób co do zasadności jej podjęcia oraz korzyści jakie ona przyniesie miastu i jego mieszkańcom. Wierzę, że następne inwestycje – mimo początkowego oparcia w kredytach - również będą realizowane w oparciu o pozyskane w międzyczasie fundusze zewnętrzne. W tym punkcie należy ciągle pamiętać o nieustannej poprawie i naprawie obecnych rozwiązań drogowych, które w tej chwili powodują tylko i wyłącznie utrudnienie.

Mam nadzieję, że powiedzie się próba stworzenia z terenów po byłej Kopalni Rozbark kwitnącego parku – ogrodu, a jednocześnie dzieła sztuki określanego land artem, który stworzy nie tylko mieszkańcom ale i przyjezdnym możliwość rekreacji i relaksu. Należy pamiętać, że ten pomysł jest nowatorski w skali nie tylko naszego kraju, ale także Europy. Do tej pory zamiar taki powiódł się w Montrealu, przekształcając w ogród wysypisko śmieci oraz w Sao Paulo, na terenach faveli.

Ważkim elementem rozwoju miasta i jego dzielnic jest dalsza poprawa bezpieczeństwa jego mieszkańców. To ono będzie miało jedno z decydujących wpływów na to jak Bytom będzie postrzegany. W tym zakresie zrobiono wiele, lecz ciągle jeszcze więcej do zrobienia. To w efekcie wielu interwencji, uwag i spostrzeżeń bytomian, doświetlono wiele miejsc instalując nowe punkty lub wymieniając lampy na nowocześniejsze. Najstarsi Bytomianie nie pamiętali, kiedy była dostatecznie oświetlona np. ulica Łagiewnicka, Zabrzańska lub Ostatnia na całej swojej długości. Zwiększone bezpieczeństwo w naszym mieście – a tak mówią policyjne statystyki - to także efekt zmian w Straży Miejskiej i w Policji. Tu nie może braknąć środków w budżecie na dodatkowe patrole czy zakup sprzętu.

Nie mniej poważnym zagadnieniem są opuszczone i zaniedbane kamienice. Część z nich należy do Miasta, w związku z tym, w dalszym ciągu należy zmierzać w stronę poprawy ich stanów technicznych, znakomita jednak cześć to własność prywatna lub podmiotów gospodarczych, jak np. budynek po Dyrekcji PKP przy ulicy Powstańców Warszawskich.
Tu nieodzowna jest dobra wola ich właścicieli oraz spore wydatki finansowe, lecz przede wszystkim uregulowania prawne pozwalające w gąszczu przepisów znaleźć możliwości jasnych rozwiązań.

Kolejnym tematem, wobec którego w nieodległej przyszłości staniemy – chociaż pierwsze kroki, z bardzo dobrym skutkiem zostały zainicjowane – to mocny rozwój bazy sportowej, wykorzystującym obecną infrastrukturę, jak też nowe obiekty. Czeka nas przede wszystkim konieczność budowy nowoczesnej pływalni, dla której jedną z lokalizacji może być rejon ulicy Chorzowskiej – Krzyżowej, ze względu na doskonałe położenie komunikacyjne. To byłby kolejny impuls dla rozwoju tej części miasta. Czas będzie też znaleźć rozwiązania dla kompleksu sportowego GKS Rozbark.

Ważkim elementem rozwoju naszego Miasta, a więc i jego dzielnic, to ilość miejsc noclegowych o odpowiednim standardzie. Jest rzeczą dla nas bardzo ważną znalezienie inwestora zainteresowanego wybudowaniem w naszym mieście nowoczesnego hotelu. Powiększenie bazy noclegowej to jeden z wielu warunków które musimy spełnić, aby nasze miasto stało się atrakcyjnym miejscem dla przyjezdnych.

Akcentem bardzo mocnym w prezentowaniu możliwości naszego Miasta powinna być szeroka oferta edukacyjna, w której młodzież, nie tylko z naszego miasta, będzie miała możliwość poznania i zdobycia umiejętności przydatnych w późniejszym życiu zawodowym, a być może w efekcie tego, znalezienia pracy w naszym mieście.

Renoma naszych usług medycznych wykracza daleko poza granice Bytomia. Przekształcenie Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w podmioty prawne działające w oparciu o grę rynkową w perspektywie minionego już czasu okazało się decyzją trafną, świadczą o tym głosy zadowolonych pacjentów jak i osób, które w efekcie tych zmian, stały się właścicielami lub partnerami tych podmiotów. Ciągła konkurencja musi wymóc dbałość o pacjenta, poszerzać ofertę świadczeń medycznych, podnosić standard placówek, wzbogacać bazę sprzętową, ugruntowywać rzetelność świadczonych porad i zabiegów.

Budownictwo mieszkaniowe to temat rzeka. Chcąc zahamować proces zmniejszania się liczebności mieszkańców naszego miasta, należy rozwiązać problem mieszkaniowy. „Ruszył” TBS. Pierwsze nowe mieszkania. To sygnał nowej wizji rozwoju. Ogromna ilość złożonych wniosków o mieszkanie jest podstawą do pozytywnego wyrażania się na temat idei powołującej w Bytomiu TBS. Mam nadzieję, że w naszym okręgu również znajdą się tereny pod nowe budownictwo mieszkaniowe. Będę o to usilnie zabiegał.


Jednym z podstawowych elementów dynamicznego rozwoju Bytomia będzie transport miejski, oparty zarówno o sieć tramwajową oraz autobusową. Jednakże jednym z problemów przed jakim stoją wszystkie miasta korzystające z transportu za pomocą tramwajów jest kwestia dojścia do porozumienia w kwestii naprawy i wymiany torowisk i taboru przez spółkę Tramwaje Śląskie. Dopóki ta kwestia nie ulegnie uregulowaniu, problem pozostanie.

Wszystkie sprawy opisane wyżej generują punkt, mówiący o stałym, nieustannym prezentowaniu naszego Miasta potencjalnym inwestorom, jako ośrodka w które warto zainwestować, tworząc tu nowe miejsca pracy. Dlatego twierdzę, że środki finansowe na promocję Bytomia powinny być niemałe, tym bardziej, że inne miasta, o nieporównywalnie mniejszej skali problemów asygnują dużo pokaźniejsze kwoty. Niebagatelne znaczenie w najbliższej przyszłości będzie miało usytuowanie Bytomia przy autostradzie A1, oraz niektóre zamierzenia o których wspominałem wyżej,


Na koniec parę słów o dobrym rządzeniu. Nie ma na to żadnego przepisu, żadnej recepty. Ale powinny nami kierować pewne podstawowe wspólne wartości przypisane do słów Rada Miejska. Powinniśmy tam radzić na podstawowe tematy dotyczące dobra wspólnego, jakim jest nasze Miasto. Niestety, z moich obserwacji wynika, że szczególnie sesja Rady Miejskiej stała się w Bytomiu placem boju, na którym różni harcownicy podejmują się walki w imię zaistnienia w świadomości mieszkańców. Na bok odchodzą przysięgi, ślubowania, cel uświęca środki, problem spycha się na bok, a inne wtórne tematy zajmują czyjąś uwagę. Niektórzy z radnych ewidentnie zapomnieli jaki jest desygnat słowa Rada.

Jest jeszcze jeden element przy którym warto na chwilę się zatrzymać. Jest to odpowiedzialność za słowo, szczególnie to, rzucane w Internecie. Internet, a szczególnie jego fora, są pełne dobrych rad, znakomitych przepisów, cudownych pomysłów, fantastycznych rozwiązań, surowych krytyk, niesmacznych żartów, chamskich treści, obrzydliwych insynuacji, wulgarnych wpisów. Wszystkie one – w miażdżącej większości – mają wspólną cechę, są anonimowe. Niektóre czytam, niektóre omijam, niektóre nigdy nie wzbudzą mojego zainteresowania. Problem polega na tym, że anonimowość w Internecie pozwala niekiedy, niektórym, na snucie nieprawdopodobnych wywodów, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, tym niemniej kreują pewien tor dyskursu społecznego, który zaczyna niepostrzeżenie żyć własnym życiem. Nawet nie wiadomo kiedy, nasze Miasto stało się właśnie dla niektórych, takim najgorszym miejscem na świecie do życia i do zamieszkania. To dzięki nim opinia o Bytomiu na zewnątrz jest właśnie taka a nie inna. Jak bronić imienia Bytomia, kiedy jakaś część bytomian go nie broni? Jak walczyć ze stereotypami, jeżeli jakaś grupa bytomian te stereotypy utrwala? Jak zmieniać wizerunek Bytomia, jeżeli ktoś widzi świat jednokolorowo, zawsze negatywnie? Jak zmieniać Bytom, jeżeli są ludzie, niezainteresowani jego zmianą? Jak tworzyć nową jakość w Bytomiu, jeżeli są osobnicy, trwający przy starym, patrzący ze strachem w przyszłość? Czy dlatego, że mieszkamy w Bytomiu, mamy wyzbyć się marzeń i planów o lepszej przyszłości naszego miasta, tylko dlatego że ktoś uważa, że nic dobrego nas już nie spotka, że nic nam się nie należy, że o nic już nie należy walczyć i że za późno na zmiany, bo jesteśmy mieszkańcami miasta, które czas świetności ma za sobą?!

Nie ma spraw beznadziejnych. Po prostu, zabrano się do nich niewłaściwie.

Dziękuję.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Akcja Demokracja Okręg 4 2010/04/30 15:42 #43235

Stachmtg napisał: Wygląda trochę inaczej niż w wordzie, ale grunt że treść ta sama.

Zawsze możesz się pobawić BBcode ;) . Możliwości jest dosyć sporo. Można robić listy, zmieniać wielkość i kolor znaków, podkreślać, centrować i jeszcze sporo innych...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Akcja Demokracja Okręg 4 2010/04/30 15:46 #43236

MephiR napisał:

Stachmtg napisał: Wygląda trochę inaczej niż w wordzie, ale grunt że treść ta sama.

Zawsze możesz się pobawić BBcode ;) . Możliwości jest dosyć sporo. Można robić listy, zmieniać wielkość i kolor znaków, podkreślać, centrować i jeszcze sporo innych...


Przeceniasz mnie. :P

Sam tekst sprawia w poście wrażenie jakby go było dużo więcej niż w rzeczywistości.

A co do radnego Czubaka to sam dokonał wyboru. Pamiętajmy, że udział jest całkowicie dobrowolny w akcji, dlatego tak bardzo dziękujemy wszystkim którzy poświęcili nam czas.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Akcja Demokracja Okręg 4 2010/05/11 17:49 #43848

Szanowny Panie Arku !

Odpowiadając na Pana pytanie chce stwierdzić, iż fakt, że nie odpowiedziałem na ankiete akcji-demokracja był konsekwencją mojego stanowiska w tej sprawie jakie już prezentowałem wcześniej.
Uczestniczyłem w dwóch poprzednich edycjach akcji-demokracja organizowanych wtedy przez Pana Piotra Smetka. W pierwszej edycji odpowiedziałem na pytanie: co zrobiłem jako radny miejski wychodząc z założenia, iż autorzy akcji robią to po raz pierwszy i muszą nabrać doświadczenia. Natomiast w drugiej edycji napisałem Panu Smetkowi, iż nie bede odpowiadał na ogólne pytanie co zrobiłem jako radny miejski bo uważam je za bezsensowne. Odpowiadanie na tak sformułowane pytanie sprowadza sie bowiem do pisania przez radnego laurki dla samego siebie, której bez dokładnej znajomości zasad działania miasta nie da sie zweryfikować. Napisłem wtedy do Pana Smetka, że gotów jestem odpowiedzieć na konkretne pytania dotyczące mojej działalności jako radnego miejskiego. Np.: jak głosowałem w sprawie sławnych specjalnych zniżek dla radnych miejskich w strefie płatnego parkowania (głosowanie podczas sesji Rady Miejskiej to podstawowy obowiązek radnego) albo też czy interweniowałem u Prezydenta Koja, za pomocą interpelacji, w sprawie przedłużającego sie niemiłosiernie remontu ulicy Łagiewnickiej (8 miesiecy opóźnienia) i co Prezydent mi odpowiedział. Daje przykłady konkretnych pytań. Oczywiście nie chce narzucać ich treści. Chodzi mi tylko o zasade.
Taka akcja musi być obywatelska z obu stron. Ze strony pytanego radnego miejskiego i ze strony pytających obywateli. Zadanie konkretnego pytania bowiem wymaga śledzenia aktualnej sytuacji w mieście. Jeżeli ktoś tytułuje sie liderem akcji-demokracja w Bytomiu to powinien wykazać sie wiedzą o tym co dzieje sie w jego mieście.
Wysłanie ankiety w odpowiedzi na którą mam napisać sobie laurke dowolnej treści jest w moim przekonaniu jedynie pomysłem na zaistnienie liderów akcji w mediach.
Podsumowując pomysł odpytywania radnych miejskich jest bardzo dobry, ale wymaga przygotowania pytań ze strony pytających. Po to aby czytelnicy dostali do reki jasny przekaz informacji (według jednakowych pytań) o każdym radnym miejskim na podstawie którego bedą mogli go ocenić. Teraz dostają szum informacyjny z którego wynika jedynie samochwalstwo radnego bo przecież bedzie on w odpowiedzi na ankiete skrzetnie unikał tematów dla niego trudnych.
W związku z tym, iż już raz wyłożyłem swoje zdanie o ankiecie, a autorzy ankiety nie zareagowali uznałem, że tym razem szkoda mojego czasu na ponowne tłumaczenie tej samej sprawy.

Pozdrawiam.
J. K. Czubak

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Akcja Demokracja Okręg 4 2010/05/11 17:53 #43849

I tak jak widać Arki Bożka oraz Rozbark sa duzo wazniejsze od Łagiewnik.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Akcja Demokracja Okręg 4 2010/05/11 20:45 #43859

Morfi napisał: [...]iż nie bede odpowiadał na ogólne pytanie co zrobiłem jako radny miejski bo uważam je za bezsensowne. Odpowiadanie na tak sformułowane pytanie sprowadza sie bowiem do pisania przez radnego laurki dla samego siebie, której bez dokładnej znajomości zasad działania miasta nie da sie zweryfikować. Napisłem wtedy do Pana Smetka, że gotów jestem odpowiedzieć na konkretne pytania dotyczące mojej działalności jako radnego miejskiego. Np.: jak głosowałem w sprawie sławnych specjalnych zniżek dla radnych miejskich w strefie płatnego parkowania (głosowanie podczas sesji Rady Miejskiej to podstawowy obowiązek radnego) albo też czy interweniowałem u Prezydenta Koja, za pomocą interpelacji, w sprawie przedłużającego sie niemiłosiernie remontu ulicy Łagiewnickiej (8 miesiecy opóźnienia) i co Prezydent mi odpowiedział. Daje przykłady konkretnych pytań. Oczywiście nie chce narzucać ich treści. Chodzi mi tylko o zasade.[...]


W tej materii akurat nie mogę się zgodzić. Radnych jest 5, w innych okręgach mamy kolejnych radnych i każdy zajmuje się zupełnie innymi sprawami. Z tego powodu postanowiliśmy zadać ogólne pytanie tak aby każdy mógł opisać swoją działalność. Nie chcemy nikogo ograniczać, sądzę wręcz że gdybyśmy zadali konkretne pytania to niektórzy radni mogliby poczuć się niesprawiedliwie traktowani, bo nie zapytalibyśmy akurat o coś czym oni się zajmują. Być może w następnych edycjach jeśli pojawią się jakieś palące i interesujące społeczeństwo kwestie to oprócz pytania ogólnego pojawi się także konkretne. Jednak na tą chwilę forma pozostają taką jaka jest, aby radni mieli pełną swobodę odpowiedzi.

Podkreślam raz jeszcze, że udział jest całkowicie dobrowolny.

Taka akcja musi być obywatelska z obu stron. Ze strony pytanego radnego miejskiego i ze strony pytających obywateli. Zadanie konkretnego pytania bowiem wymaga śledzenia aktualnej sytuacji w mieście. Jeżeli ktoś tytułuje sie liderem akcji-demokracja w Bytomiu to powinien wykazać sie wiedzą o tym co dzieje sie w jego mieście.
Wysłanie ankiety w odpowiedzi na którą mam napisać sobie laurke dowolnej treści jest w moim przekonaniu jedynie pomysłem na zaistnienie liderów akcji w mediach..


W każdym mailu podaję swoje dane. Jestem dostępny dla radnych i staram się jak tylko mogę wysłuchać ich uwag. Akcja Demokracja jest inicjatywą lokalnej społeczności i każdy z nas z chęcią przyjrzy się każdemu pomysłowi, co nie oznacza jednak że bezkrytycznie się z nim zgodzi. Jak pisałem wcześniej uważamy formułę konkretnych pytań za chybioną.

Komu jak komu, ale mnie akurat chyba Pan Czubak, jak i ktokolwiek inny, nie może raczej zarzucić braku zainteresowania sprawami mojego miasta.

A co do medialnej próby zaistnienia...Abstrahuje od faktu, że to totalna bzdura, bo ciężko powiedzieć żebym w jakikolwiek znaczący sposób zaistniał w mediach, ale proszę niech Pan Radny wytłumaczy mi po co miałbym chcieć istnieć w mediach? Żaden z organizatorów Akcji nie jest członkiem żadnego ugrupowania, nigdzie nie kandydujemy, nie czerpiemy z Akcji żadnych profitów, wręcz do niej dokładamy i poświęcamy swój czas. Jedyne osoby które mogą coś zyskać na wsparciu mediów to właśnie radni bo to oni czerpią zyski z politycznej działalności. Przykro mi że Pan Czubak ocenia nas przez pryzmat polityki..

Podsumowując pomysł odpytywania radnych miejskich jest bardzo dobry, ale wymaga przygotowania pytań ze strony pytających. Po to aby czytelnicy dostali do reki jasny przekaz informacji (według jednakowych pytań) o każdym radnym miejskim na podstawie którego bedą mogli go ocenić. Teraz dostają szum informacyjny z którego wynika jedynie samochwalstwo radnego bo przecież bedzie on w odpowiedzi na ankiete skrzetnie unikał tematów dla niego trudnych.
W związku z tym, iż już raz wyłożyłem swoje zdanie o ankiecie, a autorzy ankiety nie zareagowali uznałem, że tym razem szkoda mojego czasu na ponowne tłumaczenie tej samej sprawy.

Pozdrawiam.
J. K. Czubak


Logika nakazuje mi zwrócić uwagę, że każdy radny odpowiada na jednakowe pytania i to właśnie dzięki takiej formie może opisać i pochwalić się tym czym się zajmuje dla miasta, w jakiejkolwiek sferze jego funkcjonowania. Zwrócę tylko uwagę, że nigdy nikomu nie zabroniliśmy aby w odpowiedzi do Akcji opisał także co według niego inni radni bądź prezydent robią źle.


Dziękuje Morfi, że wkleiłeś tego maila. Oczywiście jestem otwarty na wszelkie propozycje, więc odeślę zaraz radnemu swoją odpowiedź. Zaproszę go też na Bytomski, może poświęci nam chwilę, z czego byłbym wyjątkowo zadowolony bo jednym z celów Akcji jest ułatwienie mieszkańcom kontaktu z radnymi i vice versa.

Z wyrazami szacunku Staszczak Wojciech lider Akcji Demokracja.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Akcja Demokracja Okręg 4 2010/05/11 22:28 #43865

No to podziekowania należą sie radnemu, za odpowiedź na moje pytanie, która nadeszła niebywale szybko.
Pytanie zadałem poprzez strone internetową radnego.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Akcja Demokracja Okręg 4 2010/05/11 23:28 #43871

 • byTOMEK
 • byTOMEK Avatar
 • Gość
 • Gość
Czubak nic nie robi dla swojego okręgu. Podniesienie ręki na sesji i pisanie interpelacji, to jego psi obowiązek. Niech się wykaże czymś wyjątkowym. Kurzątkowski może ma niewyparzoną gębę, ale chłop przynajmniej robi coś ponad swoje obowiązki. Jak interpelacje nie dają rezultatu, to bierze łopatę w ręce i buduje kolejne boiska ze swoich prywatnych pieniędzy. A co robi Czubak? Łaskawie podnosi rękę. To kpina, że w ogóle się tym chwali. Brak udziału w Akcji Demokracji ujawnia jedynie jego nastawienie do swoich wyborców. Ma nas serdecznie gdzieś. Cud, że w ogóle odpisał Morfiemu!

Ps. Właśnie zagłosowałem w ankiecie i zobaczyłem wyniki. Kto głosował na Czubaka?! Niech mi ktokolwiek powie co ten człowiek zrobił dla swojego okręgu!

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Akcja Demokracja Okręg 4 2010/05/13 16:30 #44007

Szanowny Panie Wojciechu !

Zapoznałem się z Pańskim wpisem na forum bytomski.pl oraz emailem skierowanym do mnie. Nie zmieniło to jednak mojego stanowiska w tej sprawie. Swoje argumenty - dlaczego nie odpowiedziałem na ankietę akcji-demokracja już przedstawiłem i uważam sprawę za zamkniętą. Zwłaszcza, że akcja już też została zakończona. Przedstawiłem swoją wizje odpytywania radnych miejskich, z którą można się zgodzić lub nie. To zależy już od woli animatorów akcji.
Mogę jedynie dodać, iż moje stanowisko wypływa z szesnastoletniego doświadczenia pełnienia funkcji radnego miejskiego. Wbrew temu co głoszą niektórzy radni bezpośredni zarząd miastem leży w kompetencjach Prezydenta Miasta i jego urzędników, a nie radnych miejskich. Podstawowym obowiązkiem radnego jest udział w stanowieniu prawa lokalnego i kontrola działań Prezydenta Miasta, a nie zastępowanie osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta i jego jednostkach w wykonywaniu ich obowiązków.
Niestety dziś jest tak, że są radni, którzy głosują podczas sesji Rady Miejskiej za nieprzemyślanymi pomysłami Prezydenta Koja, poczym w swojej dzielnicy, czy wśród swoich wyborców pomstują na złą politykę Piotra Koja "zapominając", że podnoszą za nią odpowiedzialność popierając ją w głosowaniu. Zadawanie wiec pytań o konkretne sprawy dziejące się w Radzie Miejskiej jest wiec bardziej uzasadnione niż to co Państwo praktykujecie obecnie. W konsekwencji jest to tylko dodatkowa możliwość autopromocji, którą ja nie jestem zainteresowany.
Na marginesie chciałbym zauważyć, iż moje stwierdzenie o zaistnieniu medialnym nie jest pejoratywne. Jest tylko stwierdzeniem faktu. Jeśli ktoś decyduje się na organizacje akcji-demokracja to zaistnienie medialne jest jego częścią automatyczną. Ważne jest tylko aby coś jeszcze z tego wynikało oprócz publikacji prasowych.

Pozdrawiam.
J. K. Czubak

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Akcja Demokracja Okręg 4 2010/05/13 16:59 #44010

 • Edgar
 • Edgar Avatar
 • Gość
 • Gość

byTOMEK napisał: Czubak nic nie robi dla swojego okręgu. Podniesienie ręki na sesji i pisanie interpelacji, to jego psi obowiązek. Niech się wykaże czymś wyjątkowym. Kurzątkowski może ma niewyparzoną gębę, ale chłop przynajmniej robi coś ponad swoje obowiązki. Jak interpelacje nie dają rezultatu, to bierze łopatę w ręce i buduje kolejne boiska ze swoich prywatnych pieniędzy. A co robi Czubak? Łaskawie podnosi rękę. To kpina, że w ogóle się tym chwali. Brak udziału w Akcji Demokracji ujawnia jedynie jego nastawienie do swoich wyborców. Ma nas serdecznie gdzieś. Cud, że w ogóle odpisał Morfiemu!

Ps. Właśnie zagłosowałem w ankiecie i zobaczyłem wyniki. Kto głosował na Czubaka?! Niech mi ktokolwiek powie co ten człowiek zrobił dla swojego okręgu!


Radny Czubak jest bardzo doświadczonym samorządowcem, ale nie samorządowcem biernym jak Kurzątkowski, który z mównicy potrafi tylko kląć. Jest aktywnym uczestnikiem debat, do których jest bardzo dobrze przygotowany, często wytykając rządzącym podstawowe braki w proponowanych uchwałach. Był wiceprezesem Związku Miast Polskich, a praca w kierownictwie tej organizacji jest zarezerwowana dla samorządowców naprawdę zorientowanych w polityce szczebla lokalnego, a Czubak pełnił tą funkcję mając niespełna 40lat, co jak na karierę polityczną nie jest zaawansowanym wiekiem. Jeśli ktoś ma jakiś problem to niech zgłosi się do Poradni Obywatelskiej działającej w siedzibie SLD, gdzie radni, poseł Martyniuk i ich współpracownicy starają pomóc się zwykłym mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów.

I jeszcze jedno praca samorządowa nie polega na zwożeniu piasku czy innych dziwnych inicjatywach Kurzątkowskiego, którego motto brzmi: lepiej zrobić samemu, niż pisać interpelacje. Jeśli radny sam nie chce przyczyniać się do poprawy sprawności aparatu samorządowego tylko woli budować kapitał polityczny na zwózce żwiru, drzewa czy innych dziwnych rzeczy to raczej nie nadaje się do sprawowania misji publicznej radnego, a do kierowania piaskownicą.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Akcja Demokracja Okręg 4 2010/05/13 19:33 #44020

Edgar, wiemy że jesteś silnie związany z bytomską lewicą. Czy byłbyś w stanie zachęcić radnego Czubaka do udziału w dyskusjach na naszym forum? Domyślam się że znasz go osobiście, więc znacznie łatwiej będzie Ci z nim o tym porozmawiać. Na pewno wiele osób chciałoby zadać mu wiele pytań, a obecność na Bytomskim by im to ułatwiła. Jeśli będzie taka potrzeba, mogę wystosować oficjalne zaproszenie administracji serwisu, chociaż mam nadzieję, że przyłączy się do nas bez zbędnych formalności :) . Będziesz w stanie go tu ściągnąć?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Akcja Demokracja Okręg 4 2010/05/13 19:50 #44023

Ja już go poprosiłem o to w mailu, ale na pewno Edgar ma z nim lepsze relacje.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Akcja Demokracja Okręg 4 2010/05/19 12:14 #44239

 • J. K. Czubak
 • J. K. Czubak Avatar
 • Gość
 • Gość
Wobec pojawiających się wezwań do uaktywnienia się na forum bytomski.pl postanowiłem to uczynić, aczkolwiek nie mogę zagwarantować dużej aktywności. Mogę natomiast obiecać, że będę się starał odpowiadać na wszystkie pytania do mnie skierowane.
Pozdrawiam.
J. K. Czubak (JKC)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Akcja Demokracja Okręg 4 2010/05/19 12:39 #44243

Jest mi bardzo miło, że odpowiedział Pan na moją prośbę. Mam nadzieję, że kolejny, trzeci już radny na naszym forum zapewni dużo informacji o naszym mieście. :yeah:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: GhostolowpbFantus