Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie
 • Strona:
 • 1

TEMAT: Konkurs "Mój piykny Ślónsk"

Konkurs "Mój piykny Ślónsk" 2009/10/11 12:12 #31575

 • Henryk
 • Henryk Avatar Autor
 • Gość
 • Gość
Konkurs literacki i fotograficzno-plastyczny dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych „Mój piykny Ślónsk”.

Jaki jest Śląsk w waszych oczach? Szary, ponury, zaniedbany, nudny czy raczej barwny, radosny, intrygujący, ciekawy. Być może, zwiedzając w czasie wakacji nasz region, natraficie na miejsca , zakątki, obiekty, które warto opisać, sfotografować, narysować lub namalować. Spodziewamy się, że ich poszukiwanie może Wam dostarczyć wiele radości i satysfakcji, a jest też możliwe, że dostrzeżecie rzeczy przez nikogo do tej pory nie zauważone!

Cele konkursu

1. Rozwijane umiejętności obserwacji, dostrzegania piękna w bliższym i dalszym otoczeniu – przyrody, zabytków, nieznanych zakątków wartych obejrzenia i pokazania innym.
2. Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych.
3. Wykształcenie umiejętności tworzenia świadomego, indywidualnego przekazu werbalnego i wizualnego.
4. Prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na swój region.

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
klasy 1 – 3
klasy 4 – 6
klasy 1 – 3 gimnazjum
3. Na konkurs literacki prace (w formie opowiadania, reportażu itp.) mogą być przesyłane w dowolnej formie. Mile widziane będą prace napisane w całości po śląsku.
4. Na konkurs fotograficzny należy przesyłać odbitki barwne lub czarno-białe w formacie nie mniejszym niż 10x15 cm i nie większym niż 15x21cm.
5. Na konkurs plastyczny można nadsyłać prace wykonane dowolną techniką w formacie A4 lub A3.
6. Do udziału w konkursie dopuszczone będą wyłącznie prace dotyczące miejsc położonych w historycznych granicach Śląska.
7. Wskazane jest nadsyłanie prac poprzez szkoły (przesyłka powinna być sztywno opakowana).
8. Każda nadesłana praca powinna zawierać następujące dane: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek, nazwę szkoły. Na pracach fotograficznych i plastycznych dane te należy umieścić na odwrocie pracy.
9. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatorów.
10. Czas trwania konkursu od 01.07.2009 do 31.10.2009.
11. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31.10.2009.
Prace należy przesyłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 24
ul. 17 Sierpnia 1
41- 503 Chorzów
12. O terminie podsumowania i rozdania nagród szkoły zostaną poinformowane telefonicznie.

Zastrzeżenia organizatorów

1. Zgłoszone prace traktowane będą z należytą starannością, jednak organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie fotografii w czasie przesyłki.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celu promocji konkursu.
3. Fotografie z chwilą nadesłania przechodzą na własność organizatorów.
4. Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane
5. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace wykonane samodzielnie przez autora!

Organizatorzy:


* Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich w Chorzowie
* Starochorzowska Fundacja Kultury
* Pro Loquela Silesiana Towarzystwo Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy

Fundatorem nagród jest firma PHU „Hanysek” z Chorzowa.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Konkurs "Mój piykny Ślónsk" 2009/12/01 21:29 #33915

 • Henryk
 • Henryk Avatar Autor
 • Gość
 • Gość
Chorzów, dn. 27 listopada 2009 r.


PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY KONKURSU "MÓJ PIYKNY ŚLÓNSK"


W dniu 27 listopada 2009 r. jury konkursu "Mój piykny Ślónsk" w składzie:

Jolanta Kotala,
Aleksandra Pankiewicz,
Mirosław Syniawa,

dokonało oceny nadesłanych prac. Zamknięcie konkursu miało nastąpić 30 września 2009 r., w związku z małą ilością nadesłanych prac organizatorzy postanowili jednak przedłużyć czas trwania konkursu do 31 października 2009 r. Do tego dnia 2009 wpłynęło

na konkurs plastyczny łącznie 37 prac, w tym

21 prac w kategorii wiekowej dla klas I-III,
15 prac w kategorii wiekowej dla klas IV-VI,
1 praca w kategorii wiekowej dla klas I-III gimnazjum;

na konkurs fotograficzny łącznie 13 zestawów zawierających 50 fotografii, w tym

1 zestaw w kategorii wiekowej dla klas I-III,
11 zestawów w kategorii wiekowej dla klas IV-VI,
1 zestaw w kategorii wiekowej dla klas I-III gimnazjum;

na konkurs literacki łącznie 6 prac w kategorii wiekowej dla klas IV-VI.

Do udziału w konkursie jury dopuściło

do konkursu plastycznego łącznie 31 prac, w tym

19 prac w kategorii wiekowej dla klas I-III,
11 prac w kategorii wiekowej dla klas IV-VI,
1 pracę w kategorii wiekowej dla klas I-III gimnazjum;

jedną pracę plastyczną, będącą dziełem zbiorowym, jury postanowiło ocenić poza konkursem;

do konkursu fotograficznego łącznie 10 zestawów zdjęć, w tym

1 zestaw w kategorii wiekowej dla klas I-III,
8 zestawów w kategorii wiekowej dla klas IV-VI,
1 zestaw w kategorii wiekowej dla klas I-III gimnazjum;

do konkursu literackiego łącznie 5 prac.

W ocenie nadesłanych prac jury brało pod uwagę zgodność tematu pracy z tematem konkursu, dobór tematu i sposób jego przedstawienia. Zapoznawszy się z nadesłanymi pracami, jury postanowiło nagrodzić

w konkursie plastycznym

w kategorii wiekowej dla klas I-III prace

Anny Porażka z Wodzisławia,
Julii Gwózdź z Rybnika,
Moniki Masłowskiej z Lublińca

oraz przyznać wyróżnienie dla pracy Bernadety Szczyrba z Rybnika;

w kategorii wiekowej dla klas IV-VI prace

Natalii Kaczorek z Wodzisławia,
Marcina Przybyły z Lublińca,
Weroniki Mazurek z Lublińca

oraz przyznać wyróżnienie dla pracy Patrycji Sośniak z Lublińca;

w kategorii wiekowej dla klas I-III gimnazjum jury przyznało wyróżnienie dla pracy Sebastiana Guzika z Lublińca;

w konkursie fotograficznym

w kategorii wiekowej dla klas I-III pracę

Pawła Nowaka z Chorzowa;

w kategorii wiekowej dla klas IV-VI pracę

Marii Lukosek z Lublińca;

w konkursie literackim pracę

Klaudiusza Holewy z Kotulina

oraz przyznać wyróżnienia dla prac Natalii Duda i Kingi Michna.

Praca zbiorowa będąca dziełem uczniów Szkoły Filialnej przy Oddziale Dziecięcym w Lublińcu otrzymała poza konkursem nagrodę od prywatnego ofiarodawcy.

Jury z zadowoleniem przyjęło fakt, że tak liczne grono młodych ludzi postanowiło podzielić się swoim spojrzeniem na Śląsk oraz pokazać urodę naszej krainy i wszystko to, co ich zdaniem godne jest na Śląsku uwagi. Nadesłane prace zaskakują swoją różnorodnością i pomysłowością w ukazywaniu wybranych tematów. Jury ucieszył również znaczny zasięg geograficzny konkursu - nadesłanych zostało 29 prac z Lublińca, 9 prac z Wodzisławia, 7 prac z Rybnika, 7 prac z Kotulina oraz po jednej pracy z Orzesza, Wrocławia, Rudzińca i Chorzowa. Dziękując wszystkim uczestnikom za nadesłane prace, jury pragnie też podziękować rodzicom, opiekunom i nauczycielom za okazaną podopiecznym pomoc w przygotowaniu prac konkursowych.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Moderatorzy: Ghost


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.

Media społecznościowe

Bytomski.pl - 2019 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone