Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Prezydenci, burmistrzowie i inni decydenci Bytomia

Prezydenci, burmistrzowie i inni decydenci Bytomia 2013/01/19 16:37 #118413

Jak w temacie.
Czy ktoś może pomóc uzupełnić poniższy spis ?

1041 Jescho - rycerz, legendarny kasztelan Bytomia z nadania księcia Kazimierza Odnowiciela (imię mogło również brzmieć: Gesco, Jesco, Jasca, Jeszko i jest prawdopodobnie zdrobnieniem od Jana - Jasio)
104X Janko z Saksonii - starszy gwarek, legendarny założyciel przedmieścia Rozbark

Czytaj wiecej: www.wiadomosci24.pl/artykul/bytomskie_le..._podania_119561.html

1363 Fabricius Andreas; Woitacha
1411 Franz Rote; Johann Staska (Jan Staśka); Mochobczy
1471 Benedikt Albert Riczka; Stanislaus Frise
1538 Johann Knefflik (Jan Knefflik)
1543 Stanisław Meninger; Wolny
1562 Wenceslaus Prokop (Wacław Prokop)
1573 Georg Rzepka (vel Jerzy Chmiel zwany Rzepka) ; Stellvertreter (zastępca) Stanislaus von Osorowsky (Stanisław hr. Ożarowski)
1573 Wincenty Götzke (vel Wincenty Goczik)
1574 Vincent Götzke
1592 Alexander Dluhinikel
... 1603 - 1604 ... Aleksander Dlugonikiel (vel. Alexander Dluhinikel)
1612 - 1620 Jacob Dluhonikel (vel. Dluhinikel, Dluginikiel, Langnikel)
1624 - 1635 Jan Grochut (vel. Johann Grochut)
1627 Hans Scholz
1629 – 1632 Johann Grochut
1630 Jan Lazar
1631 Martin Scholz
1632 Jan Grochut
1638 Jakub Koskius
1639 - 1642 Jakub Koskius (vel. Jakob Roskius)
1640 Jakob Roskius
1642 – 1648 Martin Scholz zwany Putnik (vel. Marcin Putnik) - burmistrz
.... - 1643 - 1652 - .... Mateusz Chmiel - wójt
1642 – 1650 Marcin Schulz (vel. Martin Scholz vel. Marcin Putnik)
1650 Paul Ochmann (jednocześnie notariusz)
1653 Johann Gniastko
1651 – 1655 Jerzy Gejzius (vel. Georg Geising)
1655 – 1656 Marcin Schulz (vel. Martin Scholz) ponownie
1656 – 1663 Jerzy Gejzius (vel. Georg Geising) ponownie
1663 – 1668 Kasper Gutmann
1666 Georg Geising, Kasper Gutmann
1671 Jan Schulz "Starszy"
1671 – 1680 Jerzy Franciszek Kuznitius
1684 Gotfryd Gniazdko (vel. Gnistko)
1688 – 1699 Samuel Barth
1691 Hans Tomaszowsky (vel. Jan Tomaszowski)
1711 Samuel Barch
1712 Georg Franz Uscinski (vel. Grzegorz Franciszek Uściński)
1716 Franz Höfflich (Hösslich?)
1718 Martin Lindner
1720 Johann Mokrsky (Jan Mokrski)
1723 Samuel Barth - ponownie
1724 Johann Joseph Kusnicius (Jan Józef Kuźnicius)
1747 Joseph Ogon (Józef Ogon)
1755 Andreas Horczka, August Bresler, Blasius Malka (Błażej Małka), Balzer Mokrski (Baltazar Mokrski)
1756 Hartzik (vel.Anreas Igntaz Hartzek), Lehmann (Polizei=Bürgermeister - burmistrz policyjny), Bresler (Stadträtin - radny miejski), Mallek (Stadträtin - radny miejski)
1762 Lehmann
1763 Blasius Mallek (Błaże Mallek)
1764 bis 1765 v. Rausendorf (vel. Christ. Sigismund von Raussendorf Bürgermeister , vel. Christian Sigmund von Rausendorf)
1766 - Anton Petrasch - Consul Dirigens
1766 bis 1768 Scigalski (Ścigalski)
1775 Anton Slotta, Köler Polizei=Bürgermeister (burmistrz policyjny), Joseph Franz Kämmerer (skarbnik), Joseph Hasny Rath, Georg Schwan Stockmaister
1777 Johann Pellegrini (Giovanni Pellegrini)
1783 bis 1797 v. Rausendorf (tak podaje Gramer, natomiast w miesięczniku "Schlesische Provinzialblätter" z listopad 1787, na str. 473, czytamy, że von Raussendorf zmarł 22 października (1787)
1792 albo 1797,... raczej 7 - Schneider, Wolny, Herbst (podpisy i data na dokumencie; Wolny przez jedno "L")
1798 Schneider
1799 v. Fragstein
1808 bis 1809 Radlinsky (Radliński), Beck, Köhl, Wollny

*UWAGA, powyższy wykaz jest kopią pochodzącą z "Chronik der Stadt Beuthen in Ober-Schlesien" Franza Gramera, wyd. 1863, s. 221 (źródło) . Wykazu nie należy traktować jako bezspornego punktu odniesienia z uwagi na: błędy drukarskie, błędy autorskie, błędy chronologii i jej ciągłości, transkrypcję, moje trudności z odczytaniem pisma gotyckiego (w tym przypadku fraktury a w szczególności podobieństwa zapisu liter "s" i "f" jak również zapisu litery "s" w dwóch różnych krojach czcionki).
**UWAGA kolorem niebieskim oznaczono wpisy odnotowane przez Marka Wojcika z dokumentów źródłowych - w tym m.in. pochodzące z opracowania Zdzisława Jedynaka dot. zasobu 12/650 (AP Katowice) oraz Bernarda Szczecha "Dokumenty Górnośląskie" dot. dokumentów przechowywanych w Muzeum Miejskim w Zabrzu
*** UWAGA ponieważ autorzy dokonywali transkrypcji imion i nazwisk na język, którym się posługiwali (i zapisy często są fonetyczne) pozwoliłem sobie (w nawaisach) podać ich polskie odpowiedniki (w przypadkach, w których uznałem to za poprawne, na podstawie map nazwisk na terenach Polski i Niemiec).
Dodatkowo korzystałem z „Complurima nomina Bythomiensis 1591 - 1676” - w opracowaniu Bernarda Szczecha pn.: "Księga Dochodów (Urbarz) Kościoła Mariackiego w Bytomiu 1510-1668" Wydawnictwo Muzeum Miejskiego w Zabrzu; 1995; /sygn.XVI 1/45/26./ który posłużył Urszuli Szumskiej w powstaniu „Słownika nazwisk” w wydanym wspólnie z Henrykiem Borkiem studium nazewniczym: „Nazwiska mieszkańców Bytomia od końca XVI wieku do roku 1740” (Warszawa - Wrocław 1976).
Ponadto w nawiasach podano inne zapisy imion a zwłaszcza nazwisk wg. Zimermann "Beyträge zur Beschreibung von Schlesien Bd.2", 1783 oraz wg. Wernher "Silesia in Compendio seu Topographia das ist Praesentatio und Beschreibung des Herzogthums Schlesiens [...] Pars I", 1750- 1800

Panowie i Wolni panowie stanowi Bytomia z rodu Henckel von Donnersmarck

Łazarz I Starszy – 1623-1624
Łazarz II Młodszy – 1624-1664
Gabriel I, bur Orava (Orawa, Arva); pan Bytomia od 1664, *Wien 1609, +14.10.1666
Georg VII Friedrich, bur Bytom, pan Bytomia (1666-71) *Wien 26.8.1611, +Wien 9.5.1671
Leo Ferdinand, pan Bytomia (1671-99), 1. wolny pan stanowy Bytomia 14.11.1697
Carl-Joseph-Erdmann; 2. wolny pan stanowy i pan Bytomia (1699-1745), *Bytom (Beuthen) 24.1.1688, +Sopron (Ödenburg) 6.3.1760
Leo Maximilian, 3. wolny pan stanowy Bytomia od 16.4.1748
Franz Ludwig, pan Bytomia (1745-68), *Klisino (Gläsen) 18.1.1721, +Halemba, Kr. Beuthen 7.5.1768
Lazarus III, pan Bytomia (1768-1805), 5. wolny pan stanowy Bytomia od 31.1.1793
Erdmann Gustav Henckel von Donnersmarck, starosta bytomski (1771-1804), 6. wolny pan stanowy Bytomia od 8.8.1805
Gustaw Adolf, 7. wolny pan stanowy Bytomia – 1805-1808
Elias Maximilian, 8. wolny pan stanowy Bytomia 1813
Karl Boromeus Joseph Franz de Paula, pan Bytomia (1805-08)
Karl Josef Traugott Henckel von Donnersmarck, pan na Maciejowie (Maiwaldau) - (1804-40) starosta bytomski
Lazarus Adam Aloysius Emanuel, 10. wolny pan stanowy Bytomia 12.7.1864
Karl Lazarus Fedor Adolf Konstantin, 11. wolny pan stanowy Bytomia 15.8.1876
Lothar Oswald Kolmar Hugo, 12. wolny pan stanowy Bytomia (15.6.1893-4.3.1896)
GUIDO Georg Friedrich Erdmann Heinrich Adelbert -cr Fürst (książę) von Donnersmarck (in Preussen) Berlin 18.1.1901 (by Wilhelm II), 13. wolny pan stanowy Bytomia
Guidotto Henckel von Donnersmarck, (* 23.05.1888, +23.12.1959) - hrabia Henckel, 2. książę von Donnersmarck, ostatni pan Świerklańca i Tarnowskich Gór. 14. wolny pan stanowy Bytomia 1939-1959 - Wiki
Kraft (*12.03.1890, + 01.09.1977)- ostatni pan Rept i Starych Tarnowic, 15. wolny pan stanowy Bytomia 1959-1977 - Wiki
HUGO IV Arthur Lazarus Alphons Ferdinand Maria, auf Reideben, Pracken und Hartneidstein, 17. wolny pan stanowy Bytomia od 1.9.1977
Johannes (Hans) Maria Lazarus Amand Anton Gf von Henckel-Gaschin, 18. wolny pan stanowy Bytomia od 7.10.1989
Maria KARL JOZEF Erdmann Jakob Edwin Lazarus Andreas Alois, 19. wolny pan stanowy Bytomia od 15.6.1993

* UWAGA powyższy wykaz na podstawie witryny GENEALOGY.EU oraz Wiki

Burmistrzowie cd.:

Anton Jonas - (1809-1814) Wiki
Joseph Wollny (vel. Józef Wolny) - (1814)
Radliński - (1815-1818)
Samuel Schulz - (1819-1825)
Ferdinand Herbst - (1825-1828)
Ernst Schmude - (1828-1832)
Samuel Schulz - (1832) jako pełniący obowiązki
Ferdinand Herbst - (1832-1841)
Joseph Proske - (1841-1853)
Lukas - (1853) jako pełniący obowiązki

Adolph Manderle (1854-1869)
Ernst Küper (1869-1881)
Georg Brüning (1882-1919) Wiki , MM Silesia
Alfred Stephan (1919-1924)
Hubert Leeber (1924-1925)
Adolf Knakrick (1925-1933) Biografia.pl , Biografia.de
Oskar Wackerzapp (1933) komisarz Wiki
Walther Schmieding (1933-1945) - Oberbürgermeister, Kreisleiter

Aparat niemieckiej władzy cywilnej

Johannes Schweter (1933 – 1935) - Kreisleiter NSDAP - Szef NSDAP Okręgu Bytom - propaganda
Otto Decke (1935) - Kreisleiter NSDAP - Szef NSDAP Okręgu Bytom - propaganda
Ernst Mutz (1936-41) - Kreisleiter NSDAP - Szef NSDAP Okręgu Bytom - od 1939 władza polityczna - Wiki
Walter Hauptmann (1941-43) - Kreisleiter NSDAP - Szef NSDAP Okręgu Bytom - władza polityczna
Warnecke (1943-44) - Kreisleiter NSDAP - Szef NSDAP Okręgu Bytom - władza polityczna
Helmut Michel (1944-45) - Kreisleiter NSDAP - Szef NSDAP Okręgu Bytom - władza polityczna

Sowiecka władza okupacyjna - (27.01.1945 – 18.03.1945)

ppłk Rachno - radziecki komendant wojenny miasta tzw.: "wojkom" (kołchoźnik spod Charkowa) - władza absolutna
ppłk Swietłow - zastępcą Komendantem Miasta ds. politycznych - (drukarz z Leningradu),
kpt. Iwanow - odpowiedzialny za sprawy przemysłu i handlu (czyt. - rekwizycje)
kpt. Burdin - Wojenny Komendanta ds. Gospodarczych - nadzór nad kopalniami w Bytomiu
płk. Kowalczuk - Komendant części łagrów na Górnym Śląsku, rezydujący w Bytomiu
ppłk. Grosman - Komendant części łagrów na Górnym Śląsku, rezydujący w Bytomiu
inż. Pieczka - regulacja ruchem w kopalniach węgla
inż. Mrozek - regulacja ruchem w kopalniach kruszcu

Maksim Zacharowicz Saburow gen.(21.2 - .3.1945) - Przewodniczący Komisji ds. wywozu mienia ze Śląska - pełna władza wykonawcza (info)

Alfons Pipetz - szef „Werwolf”, zbrojnego podziemia niemieckiego (info str.29)

Aparat polskiej władzy cywilnej - Straż obywatelska

Włodzimierz Markowski - starszy kwartalny Straży Obywatelskiej
Piechowiak – zastępca kwartalnego Straży Obywatelskiej
Żyłka (z Tarnowskich Gór) – szeregowy Straży Obywatelskiej,
Rzepką (b. urzędnik pocztowym z Chorzowa) – szeregowy Straży Obywatelskiej,
Strachowna (z Bytomia) – szeregowy Straży Obywatelskiej,
Wiecha (z Bytomia) – szeregowy Straży Obywatelskiej,
Przewoźny - Komendant 1 Komisariatu Dzielnicowego Straży Obywatelskiej - ul. Dworcowa /1-go Maja/,
Myrcik - Komendant 2 Komisariatu Dzielnicowego Straży Obywatelskiej - obok Banku Narodowego,
Benć - Komendant 3 Komisariatu Dzielnicowego Straży Obywatelskiej - ul. Wolności
Gajda - Komendant 4 Komisariatu Dzielnicowego Straży Obywatelskiej - ul. Żeromskiego.

Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bytomiu
Markowski Mirosław Adam (absolwent kursu NKWD w Kujbyszewie) Rozkazem nr 16 z 21.01.1945 przeniesiony zostaje do Bytomia, gdzie przybył najprawdopodobniej dopiero 14 marca 1945. Wraz z nim do miasta przybywają pracownicy: Polewczyk, Musiał - kierownika sekcji d/w z bandytyzmem, Bolesław Pieczara, Bolesław Kania, Wiesław Łuczak – sekretarz PPR przy MUBP, Zygmunt Hachoł oraz Ryszard Watoła. Swoją funkcję Mirosław Markowski pełnił nominalnie do maja 1946 roku, kiedy to ze względu na zły stan zdrowia został zwolniony do cywila. (źródło)

por. Rewers Bolesław Stanisław (14 XII 1945–27 IV 1946)
Pycia Józef Jan (4 II 1946–1 II 1947)
kpt. Kasperski Aleksander Maksymilian (1 IV 1946–1 VII 1948)
por. Chmielnicki Naum Beniamin 1 VII 1948–1 IX 1949
por. Michalik Bolesław Kazimierz 1 IX 1949–1 XII 1950
ppor. Bereda Lucjan Tomasz 1 XII 1950–
ppor. Bartosz Roman Józef 1951–1952
por. Kozak Marian Bolesław 1 XI 1952–10 XI 1953
kpt. Zając Edward Adam 10 XI 1953–31 VIII 1955
kpt. Kowalik Apolinary41 Franciszek 1 XII 1955–27 XII 1956

Prokopski Stefan Michał p.o. 15 IX 1945–1 II 1946
chor. Czerwiński Tadeusz N.N., Anna 1 IV–15 VII 1946
chor. Basiak Eustachiusz (Eustachy?) Edward p.o. 1 V 1947–1 X 1948
por. Kulka Stanisław Piotr 1 XII 1950–20 X 1951
por. Kozak Marian Bolesław 15 XI 1951–1 XI 1952
por. Gorniak Teofil Andrzej 1 II 1953–15 VIII 1954
por. Polczyk Zygmunt Wilhelm 1 IX 1953–31 I 1956
por. Kowalik Apolinary Franciszek 15 VIII 1954–1 XII 1955
por. Białas Jerzy Józef 15 II 1956–
por. Łuczak Zdzisław Walenty 15 II 1956–

Pierwsza władza ludowa:

Piotr Miętkiewicz prof. - prezydent (1945-1948) Wiki
Stanisław Gadacz - z-ca prezydenta
Piotr Stanek - z-ca prezydenta
Mirosław Markowski - kierownik Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
Wiktor Pośpiech - przewodniczący prezydium Miejskiej Rady Narodowej
Emanuel Mleczko - z-ca przewodniczącego prezydium Miejskiej Rady Narodowej
Bronisław Ostaszewski - z-ca przewodniczącego prezydium Miejskiej Rady Narodowej
Paweł Leopold Nantka-Namirski dr (1945-1946) starosta powiatowy Wiki , Trybuna Robotnicza, 1945, nr 40 podaje nazwisko: Mautka (Paweł)

Wiktor Pośpiech (PPR) (1945 - przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej
Emanuel Mleczko (PPS) (1945 - I z-ca przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej
Bronisław Ostaszewski (SD) (1945 - II z-ca przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej
Antoni Wojda (1948 -
Tadeusz Kowalski (1953-1958) przewodniczący prezydium Miejskiej Rady Narodowej teczka IPN nr 1578
Łucjan Sztuka (1953-1960) zastępca przewodniczącego prezydium Miejskiej Rady Narodowej
Jan Pietrowski (? - 1957,1958) - I Sekretarz KM PZPR Życie Bytomskie
Alfred Kolanus (1958 - 1960) - przewodniczący prezydium Miejskiej Rady Narodowej
Janina Szczygielska (1958 - 1960) II zastępca przewodniczącego prezydium Miejskiej Rady Narodowej
Mieczysław Hankus (1959 - 1964) - I Sekretarz KM PZPR IPN
Edmund Grzeganek (1960 - ?) - przewodniczący prezydium Miejskiej Rady Narodowej
Eugeniusz Żołyniak (1960 - ?) - II zastępca przewodniczącego prezydium Miejskiej Rady Narodowej
Marian Girczys (1960 - ?) - zastępca przewodniczącego prezydium Miejskiej Rady Narodowej Życie Bytomskie
Tadeusz Pyka (1964-1967) - I Sekretarz KM PZPR Wiki
Tadeusz Feliński - (1967 - ?)
Czesław Przymeński - (1967-1969) I Sekretarz KM PZPR Teczka IPN
Jan Tonacki, Eugeniusz Łach, Marian Poloncarz - sekretarze KM PZPR (1971)
Tadeusz Twardokęs (1969 - 1974) I Sekretarz KM PZPR Teczka IPN
Zdzisław Czajczyk, Eugeniusz Łach, Wiktor Smętek - członkowie Prezydium MRN 1974 (Życie Bytomskie, 1974, R. 18, nr 6 (897)
Teofil Cieśla (1974 - 1975) I Sekretarz KM PZPR Teczka IPN , Wikipedia
Klemens Kurek (1978 - 1980) I Sekretarz KM PZPR Teczka IPN
Bolesław Urbanowicz (1980 - 1981) I Sekretarz KM PZPR Teczka IPN

Tadeusz Przybylski (1971 - 1976) Prezydent Bytomia (Życie Bytomskie, 1974, R. 18, nr 6 /897/) AP Katowice, KW PZPR Katowice, teczka osobowa 2868
Tadeusz Kozula - wiceprezydent Bytomia (...1974 - 1976)
Janusz Rokosz - wiceprezydent Bytomia
Paweł Spyra (1976 - 1985) Prezydent Bytomia
Witold Mączarowski - (1985-1990)
Janusz Paczocha - (1990-1994) (wiki)
Józef Korpak - (1994–1996) (wiki) (życiorys)
Marek Kińczyk - (1996–1998) (artykuł 1) (artykuł 2)
Marek Kińczyk - (I-VI 1998) komisarz, (Sprawa Kińczyka - str.4)
Jacek Brzezina - (VII-X1998) komisarz, wicedyrektor Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (Życie Bytomskie)
Krzysztof Wójcik - (1998–2006) (wiki) (artykuł)
Piotr Koj - (2006-2012) (wiki)
Halina Bieda - (2012) komisarz (wikinews)
Damian Bartyla - (2012-2018) (wiki)
Mariusz Wołosz - (2018 - )

Lista jest stale aktualizowana (patrz: Ostatnie zmiany: data)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci Bytomia 2013/01/20 00:12 #118482

  • LucjanG
  • LucjanG Avatar
  • Gość
  • Gość
1985-1990 Witold Mączarowski
w 1998 roku po odłączeniu Radzionkowa był jeszcze komisarz Brzezina (imienia nie pamiętam)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci Bytomia 2013/01/20 09:17 #118493

Brzezina ma na imię Jacek, stąd tez po nominacji wszyscy myśleli, że chodzi o Jacka Brzezinkę, dzisiejszego posła.

Następcą nAlfreda Stephana był Adolf Knackrick - "burmistrz, który oparł się faszyzmowi". Oto link do jego biogramu:
http://2012.zyciebytomskie.pl/podakcja. ... 6&gakcja=1

Swoją drogą, grób A. Stephana do dziś istnieje na cmentarzu Mater Dolorosa.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci Bytomia 2013/01/20 10:50 #118498

W latach 1933 - 1945 nadburmistrzem Bytomia był Walther Schmieding (jednoczesnie kreisleiter NSDAP)

Fragment mojej nowej książki poswięconej pohitlerowskiemu podziemiu na Górnym Śląsku (wydanie planowane na wrzesień 2013):

Urodzony w Zagłębiu Ruhry (w Heissen), prywatny przedsiębiorca posiadający swoje firmy w Bytomiu i Katowicach, do NSDAP wstąpił w roku 1930. W partii ceniono jego kompetencje w dziedzinie gospodarczej. W 1943 r. Schmieding objął urząd okręgowego doradcy gospodarczego NSDAP (Gauwirtschaftsberater) w okręgu górnośląskim (w latach 1941-1943 był zastępcą poprzedniego doradcy i zastępcy gauleitera Alberta Hoffmanna), co oznaczało awans do ścisłego sztabu gauleitera Brachta. Nadburmistrz potrafił zresztą zaprezentować się jako skuteczny zwierzchnik administracji komunalnej
w Bytomiu np. w 1934 r. prasa informowała o „uzdrowieniu” przez niego finansów miasta. Podobnie w sponsorowanych przez miasto wydawnictwach o charakterze propagandowo-popularyzatorskim nie omieszkiwano wskazać na osobę nadburmistrza i sukcesy jego administracji. Sam Schmieding zresztą nie stronił od działalności publicystycznej.
Bez wątpienia Bytom był wówczas ważnym ośrodkiem na narodowosocjalistycznej mapie.
W 1933 odwiedzili miasto Hermann GĂśring i Joseph Goebbelsa rok wcześniej, w ramach kampanii wyborczej sam Adolf Hitler, który wygłosił wówczas płomienne przemówienie na miejscowym stadionie piłkarskim. Podczas tzw nocy kryształowej, nadburmistrz Schmieding „wykazał się” narodowosocjalistyczną postawą osobiście obserwując pożar bytomskiej synagogi, a później bezwzględnie wdrażając kolejne środki prawne wymierzone w Żydów np obciążył bytomską gminę żydowską kosztami (51 tys. RM) rozbiórki spalonej synagogi

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci Bytomia 2013/01/21 23:50 #118633

Lista robi sie coraz pełniejsza a i postacie też bardzo ciekawe.
Z niecierpliwością czekam na kolejne doniesienia :)

[edit]
Maciej Droń w biografii Adolfa Knakricka (tutaj) napisał, że wybrano go na stanowisko nadburmistrza po nagłej śmierci Otto Stephana - poprzedniego nadburmistrza. Z innych źródeł wiadomo mi, że w Bytomiu od 1919 rządził Alfred Stephan. Czy to pomyłka autora biografii czy to zupełnie inne osoby?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci Bytomia 2013/05/11 20:08 #127557Ernst Küper (ur.1836 lub 1839, zm.1912)
Pierwszy Burmistrz (Erster Bürgermeister) Bytomia w latach 1869-1881;
później, w latach 1882–1903 Nadburmistrz (Oberbürgermeister) w Krefeld ( http://en.wikipedia.org/wiki/Krefeld )Za jego czasów powstał ratusz i pomnik poległych w wojnie francusko-pruskiej (lew) na rynku.
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci Bytomia 2013/05/11 20:27 #127559

ghost70 napisał:
[edit]
Maciej Droń w biografii Adolfa Knakricka (tutaj) napisał, że wybrano go na stanowisko nadburmistrza po nagłej śmierci Otto Stephana - poprzedniego nadburmistrza. Z innych źródeł wiadomo mi, że w Bytomiu od 1919 rządził Alfred Stephan. Czy to pomyłka autora biografii czy to zupełnie inne osoby?


To pomyłka.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci Bytomia 2013/05/12 09:40 #127597

Na stronie http://www.territorial.de/obschles/beut ... uthens.htm można znaleźć informacje o wcześniejszych burmistrzach Bytomia:

1809-1814 Anton Jonas (zm 1841), później burmistrz Raciborza ( http://pl.wikipedia.org/wiki/Anton_Jonas )

1814-1816 Wollny

1816-1821 Samuel Schulz (zm. 1843, aptekarz, pochodził z Królewca, dziadek kompozytora Heinrich Schulz-Beuthen)

1821-1824 Ferdinand Herbst

1824-1832 Ernst Schmude (zm. 1832)

1832 - Samuel Schulz (jako pełniący obowiązki od czerwca do października)

1832-1841 Ferdinand Herbst

1841-1853 Joseph Proske

1853-1854 Lukas (jako pełniący obowiązki)

1854-1869 Adolph Manderle

* * *

i portrety:


[Hubert Leeber pełnil obowiązki burmistrza na przełomie 1924 i 1925 r.]

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci Bytomia 2013/05/12 10:33 #127598

^^^ no właśnie nie potrafiłem sobie poradzić z odczytaniem datowania tych zapisów i właściwie dalej ich nie rozumiem - np. Jonas to poborca podatkowy i z Wiki też nie wynika żeby był Burmistrzem Bytomia, co z Radlinskim, Schulz od 1817 ? itd

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci Bytomia 2013/05/12 10:53 #127599

ghost70 napisał: ^^^ no właśnie nie potrafiłem sobie poradzić z odczytaniem datowania tych zapisów i właściwie dalej ich nie rozumiem - np. Jonas to poborca podatkowy i z Wiki też nie wynika żeby był Burmistrzem Bytomia, co z Radlinskim, Schulz od 1817 ? itd


przeoczyłem:

1816-1817 Radlinskim

Jonas byl niewątpliwie poborca podatkowym, ale z tego tekstu wynika, że został także wybrany na burmistrza.

* * *

W Kronice Gramera, s. 221-222 są nazwiska burmistrzów, począwszy od Andreasa Fabriciusa w 1363 r. Tam są nieco inne daty (jeśli dobrze odczytałem):


1808-1809 Radlinski

1809-1814 Anton Jonas

1814-1815 Wollny

1815-1818 Radlinski

1819-1825 Samuel Schulz

1825-1828 Ferdinand Herbst

1828-1832 Ernst Schmude

1832-1841 Ferdinand Herbst

1841-1853 Joseph Proske

od 1854 Adolph Manderle

* * *

i jeszcze, Gramer, Kronika, s. 207:

1832 am 6 Juni ist der Kämmerer Joseph Kuntze und am 21 desselben Monats der Bßrgermeister Ernst Schmude mit Tode abgegangen. Zum Kämmerer wurde gewählt Kaufmann Mathias Gsell zum Bßrgermeister Kapitän und Kaufmann Ferdinand Herbst.


s. 213:

1853 den 1 Juni starb der allgemein geachtete BĂźrgermeister Proske Seine Stelle verwaltete unterdeß der Beigeordnete Lukas bis am 16 November der bisherige Kämmerer Adolph Manderle zum BĂźrgermeister gewählt wurde (…)
1854 am 31 Januar wurden der neue BĂźrgermeister Manderle (...)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci Bytomia 2013/05/12 14:27 #127620

Czy wg. ciebie zwrot: " für 6? Jahre" oznacza, że "wybrany na 6 lat" ale z jakiś powodów nie pełniacy urzedu przez taki okres (np. Wollny czy Schulz)? A zwrot "auf Lebenszeit" - dożywotnio? I dlaczego przy niektórych jest "Bürgermeister" a przy innych zawód np: " Apotheker, Kaufmann " itd.?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci Bytomia 2013/05/13 08:17 #127680

ghost70 napisał: Czy wg. ciebie zwrot: " fĂźr 6? Jahre" oznacza, że "wybrany na 6 lat" ale z jakiś powodów nie pełniacy urzedu przez taki okres (np. Wollny czy Schulz)? A zwrot "auf Lebenszeit" - dożywotnio? (...)hm... no niby tak... ale nie było czegoś takiego jak „dożywotni” burmistrz. (?)


Wynotowałem jeszcze z Gramera:

s. 202:

1809 sind am 5 Juni als neue Magistratsmitglieder solenniter eingefßhrt und vereidet worden 1 als Bßrgermeister Anton Jonas bisher KÜniglicher Accis Einnehmer 2 Kämmerer
(…)
Die frĂźheren Magistratspersonen Radlinski BĂźrgermeister (…)


s. 204

1817 waren laut Jnstanzien-Notiz in Beuthen Magistrats Mitglieder Radlinski BĂźrgermeister, (...)


s. 205:

Aufseher 1818 ist im Juli ein großes eisernes Gitter um das Wasserbehältniß auf dem Ringe angebracht worden. - Der Bürgermeister Radlinsky wurde bei Tafel vom Schlage gerührt und starb.Gramer pisze, że Radliński zmarł w 1818, a na stronie http://www.territorial.de/obschles/beut ... uthens.htm jest, że 26 czerwca 1817... i jest więcej takich nieścisłości.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci Bytomia 2013/05/27 12:18 #128314

Temat zaktualizowano o kopię wykazu z "Chronik der Stadt Beuthen in Ober-Schlesien" Gramera i Franza.
Wszelkie uwagi mile widziane :)

PS Czy ktoś posiada jakieś bliższe informacje nt. ppłk Rachno (np. imię)?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci Bytomia 2013/07/17 11:38 #131000za: S.Szczepański, M.Szewczyk-Ścisło, W.Szczepaniak, Towarzystwo Miłośników Bytomia 1966-1996, Bytom 1996, s.31
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci Bytomia 2014/01/08 19:33 #138547

Fragment z opracowania Zdzisława Jedynaka dot. zasobu 12/650 (AP Katowice)a sam wynotowałem
1630 - Jan Lazar
1631 - Marcin Scholz
1632 - Jan Grochut
1638 - Jakob Koskius
- wtedy burmistrzostwie zmieniali się co rok (jeśli nie został wybrany ten sam) stąd rozbieżności..
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Ghost


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.

Media społecznościowe

Bytomski.pl - 2019 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone