Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie
  • Strona:
  • 1

TEMAT: Na odpór kłamcom

Na odpór kłamcom 2014/03/23 20:19 #142069

Nie wiem po raz który to już redaktor naczelny lokalnego tygodnika napisał kłamliwy tekst. Tym razem popełnił tekst zatytułowany „Ściągają do nas inwestorzy”, a w nim napisał takie oto słowa: Inwestorzy w Bytomiu to rzecz nowa. Poprzednie, skupione na sprawach kulturalnych władze zapewniały, że intensywnie z nimi rozmawiają, lecz konkretów nigdy się nie doczekaliśmy.

Podejmuję rękawicę. Bo to moim zdaniem celowo powtarzane kłamstwa i półprawdy o moim rzekomym lekceważeniu spraw gospodarczych i braku działań na rzecz rozwoju gospodarczego. O tym, jak ważna to była sprawa, niech świadczy powołanie rady społecznej ds. gospodarczych przy prezydencie złożonej z przedstawicieli środowisk gospodarczych. Z środowiskami z tymi byłem w systematycznym kontakcie, zarówno z przedstawicielami zarządów, jak i z członkami stowarzyszeń gospodarczych, że wspomnę Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, RIG Bytom, Bytomska Izba Przemysłowo- Handlową. Przypomnę, że dla uhonorowania działań tego środowiska powołałem Nagrodę prezydenta w dziedzinie gospodarki, w kategoriach firma roku i produkt roku. Jej przyznaniu towarzyszyła uroczysta gala.

Warto też przypomnieć inicjatywy na rzecz ożywienia gospodarczego, min uchwałę Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Bytomia.

Mitem jest też brak nowych inwestorów w mieście. Wspomnę tylko o firmie GC Investmen (zakup i rewitalizacja trenów po kopalni Szombierki oraz innych terenów w mieście), 3S (pierwszy bytomski teren w KSSE, data center), Reich – ck sp. z o.o. (produkcją i wyrób z gumy oraz gumowo-metalowych komponentów dla budowy maszyn i przemysłu narzędziowego)i wielu mniejszych.

Warto w tym miejscu wspomnieć o Bytomskim Parku Przemysłowym (BPP), który został utworzony przy udziale gminy Bytom w celu zapewnienia preferencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. I znowu cytat: Park funkcjonuje od stycznia 2008 r. na terenie po zrestrukturyzowanym przedsiębiorstwie państwowym – Zakładach Górniczo – Hutniczych „Orzeł Biały”. Realizacja przedsięwzięcia została dofinansowana ze środków unijnych. Bytomski Park Przemysłowy położony jest we wschodniej części miasta przy ul. Siemianowickiej 98, obejmuje obszar o łącznej powierzchni 4,6374 ha wraz z niezbędną infrastrukturą. Na jego terenie znajdują się: – 4 hale produkcjno – magazynowe w systemie modułowym wraz z zapleczami biurowo – socjalnymi o łącznej powierzchni 10 186 m2, – budynek zaplecza administracyjno – biurowego o powierzchni 368 m2 z salą konferencyjną na 12 osób,- drogi wewnętrzne, place utwardzone i parkingi. Teren uzbrojony jest w sieci: wodociągową, ciepłowniczą, teletechniczną, linie energetyczne oraz kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przyłączami. Park dysponuje wolnymi terenami przeznaczonymi pod realizację inwestycji przedsiębiorców o powierzchni ok. 1,5 ha.W 2012 r. z infrastruktury Bytomskiego Parku Przemysłowego korzystało 6 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie: – produkcji konstrukcji stalowych ze stali węglowych i wysokostopowych, – recyklingu tworzyw sztucznych, – produkcji sygnalizacji ostrzegawczej pojazdów, – dystrybucji materiałów budowlanych, – importu i dystrybucji drewna egzotycznego, – sprzedaży szyb samochodowych. Ww. przedsiębiorcy zatrudniali łącznie 104 osoby i zajmowali ok. 70% udostępnionej przez BPP powierzchni. W omawianym okresie odnotowano wzrost zatrudnienia w stosunku do roku 2011 o 19 osób. Natomiast w porównaniu z rokiem 2008 zatrudnienie w parku wzrosło o 53 pracowników.

Nieprawdą jest też, że dopiero obecna władza podjęła starania o przyłączenie bytomskich terenów do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zacytuje oficjalny Raport o stanie miasta: W marcu 2012 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody włączenie w granice Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) prawie 30 hektarowego terenu po byłej KWK Powstańców Śląskich położonego przy ul. Strzelców Bytomskich. Uchwała ta stanowiła załącznik do wniosku złożonego do Ministra Gospodarki o zmianę terenu i granic KSSE S.A. Ponadto w celu aktywizacji gospodarczej tego obszaru w 2012 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej KWK Powstańców Śląskich, ustalenia jego przeznaczenia oraz określenia sposobu zagospodarowania i zabudowy. W Bytomiu jest już nieruchomość, która w 2011 r. została włączona w granice KSSE S.A. Nieruchomość ta jest własnością spółki 3S Factory z siedzibą w Katowicach. Teren ten zlokalizowany jest w dzielnicy Łagiewniki przy ul. M. Adamka i obejmuje obszar 0,4340 ha. Spółka zamierza na nim zrealizować inwestycję polegającą na rozwoju nowych rozwiązań technicznych i technologicznych poprzez wybudowanie tzw. Data Center, będącego centrum zapasowym największego na Śląsku i jednego z największych w Polsce centrów przetwarzania danych oraz świadczeniu usług w zakresie przechowywania i przesyłu danych w formie elektronicznej.

Odrębnym tematem jest szansa dla bytomskich firm w czasie realizacji zakrojonych na szeroką skalę inwestycji z udziałem środków zewnętrznych zwłaszcza unijnych. A że nie za często wykorzystywana, cóż takie prawa rynku i efekty przetargów.

Kończąc wspomnę jeszcze o podjętej na szeroką skalę promocji inwestycyjnej. I proszę nie oczekiwać, natychmiastowych efektów. Dwie kampanie promocyjne za środki unijne, udział w targach, misjach i konferencjach gospodarczych, profesjonalna informacja i obsługa inwestorów. To są działania długofalowe i efekty przychodzą po kilku latach konsekwentnych działań. W razie ewentualnych ataków, zwrócę uwagę, ze działania w tej sferze są kontynuowane i – co ciekawe – przez te same osoby…

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Na odpór kłamcom 2014/03/23 20:52 #142072

Nie będe tu polemizował ale...........wystarczy spojrzec jak wygląda sprawa z inwestorami za miedzą na ul.Podmiejskiej a jak to wygląda u nas.Każdy niech porówna sam.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Na odpór kłamcom 2014/03/23 20:58 #142073

Piotr Koj napisał:
Podejmuję rękawicę. Bo to moim zdaniem celowo powtarzane kłamstwa i półprawdy o moim rzekomym lekceważeniu spraw gospodarczych i braku działań na rzecz rozwoju gospodarczego. O tym, jak ważna to była sprawa, niech świadczy powołanie rady społecznej ds. gospodarczych przy prezydencie złożonej z przedstawicieli środowisk gospodarczych. Z środowiskami z tymi byłem w systematycznym kontakcie, zarówno z przedstawicielami zarządów, jak i z członkami stowarzyszeń gospodarczych, że wspomnę Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, RIG Bytom, Bytomska Izba Przemysłowo- Handlową. Przypomnę, że dla uhonorowania działań tego środowiska powołałem Nagrodę prezydenta w dziedzinie gospodarki, w kategoriach firma roku i produkt roku. Jej przyznaniu towarzyszyła uroczysta gala.


Były kontakty, zrobiono coroczną imprezę i ufundowano nagrodę. Pytanie brzmi co dzięki tym działaniom się zmieniło w kwestia gospodarczych w mieście ?

Piotr Koj napisał: Warto też przypomnieć inicjatywy na rzecz ożywienia gospodarczego, min uchwałę Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Bytomia.


Ile podmiotów skorzystało na tym ?

Piotr Koj napisał: Mitem jest też brak nowych inwestorów w mieście. Wspomnę tylko o firmie GC Investmen (zakup i rewitalizacja trenów po kopalni Szombierki oraz innych terenów w mieście), 3S (pierwszy bytomski teren w KSSE, data center), Reich – ck sp. z o.o. (produkcją i wyrób z gumy oraz gumowo-metalowych komponentów dla budowy maszyn i przemysłu narzędziowego)i wielu mniejszych.


3S - To trochę inwestor na papierze, chyba że Data Center jest niewidzialne. Z tego co kojarzę to obiecywane w mediach terminy budowy (rozpoczęcia) już dawno minęły.
Reich – ck sp. z o.o. - taki trochę nowy "stary" inwestor, skoro cały czas byli na Ptakowickiej.

Piotr Koj napisał: Warto w tym miejscu wspomnieć o Bytomskim Parku Przemysłowym (BPP), który został utworzony przy udziale gminy Bytom w celu zapewnienia preferencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. I znowu cytat: Park funkcjonuje od stycznia 2008 r. na terenie po zrestrukturyzowanym przedsiębiorstwie państwowym – Zakładach Górniczo – Hutniczych „Orzeł Biały”. Realizacja przedsięwzięcia została dofinansowana ze środków unijnych. Bytomski Park Przemysłowy położony jest we wschodniej części miasta przy ul. Siemianowickiej 98, obejmuje obszar o łącznej powierzchni 4,6374 ha wraz z niezbędną infrastrukturą. Na jego terenie znajdują się: – 4 hale produkcjno – magazynowe w systemie modułowym wraz z zapleczami biurowo – socjalnymi o łącznej powierzchni 10 186 m2, – budynek zaplecza administracyjno – biurowego o powierzchni 368 m2 z salą konferencyjną na 12 osób,- drogi wewnętrzne, place utwardzone i parkingi. Teren uzbrojony jest w sieci: wodociągową, ciepłowniczą, teletechniczną, linie energetyczne oraz kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przyłączami. Park dysponuje wolnymi terenami przeznaczonymi pod realizację inwestycji przedsiębiorców o powierzchni ok. 1,5 ha.W 2012 r. z infrastruktury Bytomskiego Parku Przemysłowego korzystało 6 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie: – produkcji konstrukcji stalowych ze stali węglowych i wysokostopowych, – recyklingu tworzyw sztucznych, – produkcji sygnalizacji ostrzegawczej pojazdów, – dystrybucji materiałów budowlanych, – importu i dystrybucji drewna egzotycznego, – sprzedaży szyb samochodowych. Ww. przedsiębiorcy zatrudniali łącznie 104 osoby i zajmowali ok. 70% udostępnionej przez BPP powierzchni. W omawianym okresie odnotowano wzrost zatrudnienia w stosunku do roku 2011 o 19 osób. Natomiast w porównaniu z rokiem 2008 zatrudnienie w parku wzrosło o 53 pracowników.


A w skali całego miasta bezrobocie w tych okresach wzrosło czy spadło ?

Piotr Koj napisał: [/i][/i]Nieprawdą jest też, że dopiero obecna władza podjęła starania o przyłączenie bytomskich terenów do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zacytuje oficjalny Raport o stanie miasta: W marcu 2012 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody włączenie w granice Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) prawie 30 hektarowego terenu po byłej KWK Powstańców Śląskich położonego przy ul. Strzelców Bytomskich. Uchwała ta stanowiła załącznik do wniosku złożonego do Ministra Gospodarki o zmianę terenu i granic KSSE S.A. Ponadto w celu aktywizacji gospodarczej tego obszaru w 2012 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej KWK Powstańców Śląskich, ustalenia jego przeznaczenia oraz określenia sposobu zagospodarowania i zabudowy..Jestem ciekaw, czy RM podjęłaby uchwałę gdyby grunt nie palił się już pod nogami. W końcu w okresie około referendalnym zrobiono wiele rzeczy których wcześniej nie dało się ruszyć.

W dniu 3 lutego 2012 r. Inicjator referendum powiadomił Prezydenta Miasta Bytom o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Bytom przed upływem kadencji.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Na odpór kłamcom 2014/03/23 23:51 #142075

Przeciez on i tak nie odpowie a jeżeli już to będa tylko puste frazesy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Na odpór kłamcom 2014/03/24 12:05 #142088

Dziwi mnie, że ktokolwiek podejmuje z nim polemikę.. przecież te wszystkie teksty ukazują jedynie biedną. urażoną chłopięca dumę...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Na odpór kłamcom 2014/03/24 20:45 #142109

Uchwała Rady Miejskiej była efektem prowadzonych od kilku miesięcy rozmów z Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Argument, że to uchwała "pod referendum" jest wprost wyjęta z retoryki referendystów.
Jest coś co nazywa się budowaniem "klimatu", to także ważny element działań na rzecz środowiska gospodarczego.
Lokowanie, nawet w przyszłości, date centrum przez 3S jest ważnym sygnałem dla innych inwestorów.
Rozmowy z Reich-ck.pl dotyczyły nowej inwestycji przy ulicy Leśnej, zakończonej już po zakończeniu mojej kadencji (jak kilka innych).
W latach 2006-2008 bezrobocie spadło z 21,1% do poziomu 12%, w kolejnych latach na wskutek kryzysu gospodarczego wzrosło do 19% w 2012r.
Bytom jest miastem mało atrakcyjnym ze względu na szkody górnicze i stopień zanieczyszczenia środowiska. Nie było moim celem lokowanie inwestycji, które byłyby zagrożeniem dla dalszego rozwoju miasta, powrotem do lokowania przemysłu ciężkiego, uciążliwego dla miasta i mieszkańców.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Na odpór kłamcom 2014/03/24 23:06 #142116

Piotr Koj napisał: Uchwała Rady Miejskiej była efektem prowadzonych od kilku miesięcy rozmów z Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Argument, że to uchwała "pod referendum" jest wprost wyjęta z retoryki referendystów.
Jest coś co nazywa się budowaniem "klimatu", to także ważny element działań na rzecz środowiska gospodarczego.
Lokowanie, nawet w przyszłości, date centrum przez 3S jest ważnym sygnałem dla innych inwestorów.
Rozmowy z Reich-ck.pl dotyczyły nowej inwestycji przy ulicy Leśnej, zakończonej już po zakończeniu mojej kadencji (jak kilka innych).
W latach 2006-2008 bezrobocie spadło z 21,1% do poziomu 12%, w kolejnych latach na wskutek kryzysu gospodarczego wzrosło do 19% w 2012r.
Bytom jest miastem mało atrakcyjnym ze względu na szkody górnicze i stopień zanieczyszczenia środowiska. Nie było moim celem lokowanie inwestycji, które byłyby zagrożeniem dla dalszego rozwoju miasta, powrotem do lokowania przemysłu ciężkiego, uciążliwego dla miasta i mieszkańców.ble ble ble
W latach 2006-2008 bezrobocie spadło z 21,1% do poziomu 12% ponieważ? ... Bytomianie masowo wyjechali za pracą do Anglii itp :) Gratuluję sukcesu :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Na odpór kłamcom 2014/03/24 23:28 #142117

Włos się jeży na głowie. Zamiast "uciążliwego przemysłu ciężkiego" mieliśmy więc taniec i bezrobocie (nędza najwyraźniej nie jest uciążliwa). PO ma świetne kadry...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Na odpór kłamcom 2014/03/25 08:57 #142119

Piotr Koj napisał: Bytom jest miastem mało atrakcyjnym ze względu na szkody górnicze i stopień zanieczyszczenia środowiska. Nie było moim celem lokowanie inwestycji, które byłyby zagrożeniem dla dalszego rozwoju miasta, powrotem do lokowania przemysłu ciężkiego, uciążliwego dla miasta i mieszkańców.


Tak z ciekawości: czy zgłosiły się jakieś firmy z tego sektora, które chciały zainwestować w Bytomiu? Może Pan coś powiedzieć na ten temat? Nie oczekuję nazw tych firm, ale coś na temat ich wielkości i czym się zajmują mile widziane.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Na odpór kłamcom 2014/03/25 11:26 #142124

Pan na szczescie juz były prezydent ostatnio znowu bardzo aktywny, prawie jak przed referendum....

Zapewne usilnie poszukuje kolejnego zajecia po utracie specjalnie dla niego stworzonego stanowiska doradcy marszalka ds. edukacji. Nie ma sie czego obawiac koledzy z PO na pewno juz usilnie mysla nad nowym stanowiskiem dla jakze zasluzonego towarzysza.

Gdyby tak sie troche bardziej postarali to mozna by utworzyc nawet kilka tysiecy takich nowych dobrze platnych etatow dla zasluzonych i bezrobocie w Bytomiu dopiero by spadlo, cuda Panie cuda...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Na odpór kłamcom 2014/03/25 12:28 #142128

Aby być obiektywnym: Bytomski Park Przemysłowy to inwestycja rozpoczęta jeszcze za czasów prezydentury Krzysztofa Wójcika. Umowę na realizację podpisano w 2005 roku. Owszem, oddano ją dopiero na przełomie 2007 i 2008 roku, ale projekt przygotowała poprzednia ekipa i to ona pozyskała na niego środki zewnętrzne. Rolą PO było jedynie szczęśliwe doprowadzenie jej do końca.

Natomiast firma Reich-CK nie jest nowym inwestorem, gdyż wcześniej działała w bytomskich Górnikach przy ul. Ptakowickiej. Spółka jedynie przeniosła działalność do nowego zakładu, więc nie można jej nazywać nowym inwestorem w Bytomiu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Na odpór kłamcom 2014/03/25 19:43 #142146

Piotr Koj napisał: Uchwała Rady Miejskiej była efektem prowadzonych od kilku miesięcy rozmów z Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Argument, że to uchwała "pod referendum" jest wprost wyjęta z retoryki referendystów.


Ale wprowadzenie parkowania za 50gr chyba nie było poprzedzone kilkoma miesiącami rozmów ?

Piotr Koj napisał: Jest coś co nazywa się budowaniem "klimatu", to także ważny element działań na rzecz środowiska gospodarczego.


W Polsce przedsiębiorcy mają na każdym kroku pod górkę, można podejmować tyle różnych działań ułatwiających start i funkcjonowanie a Pan wybrał przyznawanie statuetki. Nie bardzo rozumiem co to miałby zmienić, jak polepszyć klimat biznesowy bo przecież nie jest to na tyle prestiżowe wyróżnienie by ktoś się o to bił, ot ozdoba na półkę albo przycisk do listów. Dlaczego nie zdecydowano się np. na inkubator przedsiębiorczości ? W Katowicach funkcjonuje od lat i korzystali z niego również Bytomianie bo u nas nic takiego nie było.

Piotr Koj napisał: Lokowanie, nawet w przyszłości, date centrum przez 3S jest ważnym sygnałem dla innych inwestorów.


Jakim to jest sygnałem, że nic się nie dzieje a pozostały tylko obietnice ? Dopóki nie ruszy budowa równie realne jest całkowite wycofanie się z budowy DC przez 3S.Na resztę wyczerpująco odpowiedzieli już chyba moi poprzednicy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • Strona:
  • 1


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.