Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Mieszkania dla młodych wracają

Mieszkania dla młodych wracają 2016/11/25 08:29 #169594

Z równością obywateli wobec prawa a równością jest jak ze sprawiedliwością i sprawiedliwością społeczną.
Przyznawanie mieszkań socjalnych czy komunalnych, które dla mnie są także formą pomocy socjalnej bo stawki i warunki wynajmu są inne niż te które dyktuje wolny rynek, nie jest sprawiedliwe z punktu widzenia równości obywateli i sprawiedliwości.
Przyznawanie mieszkań osobom z wyższym wykształceniem ma moim zdaniem nie tyle rozwijać Bytom co zmienić statystyki.
Nie mogę teraz znaleźć artykułu traktującym o tym ale natknęłam się na statystyki w których odsetek ludzi z wyższym wykształceniem w Bytomiu jest jednym z najniższych w regionie.
Program mieszkania dla młodych nie mają na celu zrobienia Krzemowej Doliny z Bytomia a poprawę wizerunku i statystyk.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Mieszkania dla młodych wracają 2016/11/25 08:53 #169596

Taka równość i sprawiedliwość, że przed osobą która od 10 lat w BM jest w kolejce po mieszkanie do remontu takie mieszkanie może dostać osoba, która na tej liście nawet się nie znajduje. I tak wg matoła z gminnego paśnika dziewczyna, która przerzuca szmaty z Bangladeszu na pasażu po ogólniaku jest mniej szlachetna od dziewczyny z jakimś śmiesznym licencjatem, która robi dokładnie to samo, choćby ta pierwsza zasuwała nawet na dwóch etatach i przynosiła gminie dwa razy więcej podatków niż ta druga.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Mieszkania dla młodych wracają 2016/11/25 09:34 #169598

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Mieszkania dla młodych wracają 2016/11/25 10:07 #169599

Problem mieszkań komunalnych reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego z 21 czerwca 2001 r. Ustawa ta nie odpowiada na pytanie komu należy się i na jakich zasadach mieszkanie komunalne.Gminy mają prawo do ustalenia swoich preferencji w przypadku najmu lokali komunalnych i warunków ich przyznawania.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Mieszkania dla młodych wracają 2016/11/25 10:27 #169600

Te mieszkania są przyznawane w systemie punktowym. Nie ma zakazu ubiegania się o nie np. osobom powyżej 35. roku życia. One po prostu otrzymają mniejszą pulę punktów i jeśli nie zgłoszą się osoby z lepszą punktacją, to mają szansę na przydział lokalu. Przeczytajcie sobie dokładnie zarządzenie prezydenta. Osoby bez wyższego wykształcenia też mogą składać wnioski. Dodatkowe punkty są przyznawane też za liczbę dzieci, czy obecną sytuację mieszkaniową, więc jeśli żaden młody magister się nie skusi na lokal do remontu, to każdy ma szansę się załapać.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Mieszkania dla młodych wracają 2016/11/25 10:28 #169601

@ Magdalena
Ustawą nie można zmienić zapisów konstytucji a jej zapisy mają priorytet nad podrzędną ustawą.


MephiR napisał: [...] Nie ma zakazu ubiegania się o nie np. osobom powyżej 35. roku życia.

OK, chcę aplikować i na starcie jestem na słabszej pozycji, bo mam więcej niż 35 lat.


MephiR napisał: One po prostu otrzymają mniejszą pulę punktów [...]

Dlaczego? Bo Prezydent ma takie widzimisię?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Mieszkania dla młodych wracają 2016/11/25 11:48 #169608

Ale ta ustawa nie godzi w konstytucję ponieważ ustawa jest prawem a to o równości wobec prawa mówi konstytucja. . Podobnie jak zarządzenie prezydenta. Ona określa jedynie preferencje co do przyszłych lokatorów. Skoro uważasz, że jest to dyskryminacja to dlaczego nie uważasz za jej przejaw np. kryteriów dochodowych czy sytuacji rodzinnej. Tym bardziej, że do tego programu wyznaczonych zostało 10 mieszkań a w każdy poniedziałek BM zamieszczają na swojej stronie wykaz mieszkań do remontu na koszt własny lokatorów poza tym programem.
Dyskryminacją może być sam fakt, że posiadacz nieruchomości na terenie gminy nie może starać się o lokal komunalny. Tak samo dyskryminacją jest fakt, że zakup lokali komunalnych odbywa się z bonifikatą co dyskryminuje nabywców lokali na wolnym rynku którzy za swoje mieszkania muszą zapłacić cenę rynkową.
Z drugiej strony każdy ma prawo do bezpłatnej edukacji i każdy ma szansę na uzyskanie dyplomu wyższej uczelni a nie każdy ma prawo do starania się o mieszkanie komunalne. Czy to też nie jest dyskryminacja?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Mieszkania dla młodych wracają 2016/11/25 12:05 #169610

Czym jest dyskryminacja

To sytuacja, w której człowiek ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, jest traktowany mniej korzystnie niż jest, byłby traktowany inny człowiek w porównywalnej sytuacji.

Konstytucja RP w art. 32 stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne (ust. 1). Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (ust. 2).
Należy także uwzględnić, że ustrojodawca w sposób szczególny odniósł się do kwestii równouprawnienia płci, stanowiąc w art. 33 Konstytucji, że kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.
Do podstawowych aktów prawnych, mających na celu zapewnienie przestrzegania wskazanych norm konstytucyjnych oraz wykonanie obowiązków związanych z implementacją do krajowego porządku prawnego dyrektyw Unii Europejskiej, należy zaliczyć ustawę z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Ustawa ta określa obszary i sposoby przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (art. 1).
Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania przepisów rozdziału 1 (Przepisy ogólne) i 2 (Zasada równego traktowania i środki prawne dla jej ochrony) tej ustawy nie stosuje się do pracowników w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Kodeks pracy uznaje za niedopuszczalną jakąkolwiek dyskryminację w zatrudnieniu, bezpośrednią lub pośrednią, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy (art.113).
Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu (art. 112, art. 183c).
Znalazłem jeszcze coś takiego

Ustawa nie znajduje zastosowania do sfery życia prywatnego i rodzinnego oraz do czynności prawnych związanych z tymi sferami. W związku z tym, nie reguluje ona transakcji w sferze niepublicznej. Wyłączono również z zakresu działania ustawy obszar dotyczący swobody umów co do wyboru strony umowy (o ile wybór strony nie jest oparty na płci, rasie, pochodzeniu etnicznym, narodowościowym) oraz treści zawartych w środkach masowego przekazu i ogłoszenia.

Czy to czasem nie moze odnosić się do tego tematu?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Mieszkania dla młodych wracają 2016/11/25 12:15 #169611

Magdalena napisał: Ale ta ustawa nie godzi w konstytucję ponieważ ustawa jest prawem a to o równości wobec prawa mówi konstytucja.

No właśnie. Nikt nie powinien być dyskryminowany. Dlaczego napisałem wcześniej. Tu też rozmawiamy o prawie do przyznania lokalu.

Magdalena napisał: Podobnie jak zarządzenie prezydenta. Ona określa jedynie preferencje co do przyszłych lokatorów.

Hitler też kiedyś określił swoje preferencje. Jak to się skończyło wszyscy wiemy.

Magdalena napisał: Skoro uważasz, że jest to dyskryminacja to dlaczego nie uważasz za jej przejaw np. kryteriów dochodowych czy sytuacji rodzinnej.

Bo od zaradności czy posiadanego wykształcenia można zarabiać lepiej lub gorzej. Ale nikt nie powinien kwalifikować ludzi wg tego systemu. Być może taki 34 latek jest na ostatnim roku studiów, pozostał w Bytomiu, uczy się, zakłada rodzinę. Kończy studia, ma 35 lat i dowiaduje się, że inny 36 latek dostał mieszkanie ale ma średnie wykształcenie. Wszkakże młodość wg tego zarządzenia jest bardziej punktowana niż wykształcenie. I mieszkanie dostaje 36 latek ze średnim niż 34-35 latek z wyższym. Na dodatek wkurzony gość świeżo po studiach wyjeżdża z miasta i nie zostawi tu już ani złotówki.

Magdalena napisał: Tym bardziej, że do tego programu wyznaczonych zostało 10 mieszkań a w każdy poniedziałek BM zamieszczają na swojej stronie wykaz mieszkań do remontu na koszt własny lokatorów poza tym programem.

Te mieszkania powinny być włączone w ogólną pulę a nie na dwie osobne.

Magdalena napisał: Dyskryminacją może być sam fakt, że posiadacz nieruchomości na terenie gminy nie może starać się o lokal komunalny. Tak samo dyskryminacją jest fakt, że zakup lokali komunalnych odbywa się z bonifikatą co dyskryminuje nabywców lokali na wolnym rynku którzy za swoje mieszkania muszą zapłacić cenę rynkową. Z drugiej strony każdy ma prawo do bezpłatnej edukacji i każdy ma szansę na uzyskanie dyplomu wyższej uczelni a nie każdy ma prawo do starania się o mieszkanie komunalne. Czy to też nie jest dyskryminacja?

Tu już możemy dyskutować o sprawiedliwości społecznej, pojawią się tematy typu bogaci się bogacą a biedni nie mają dalej gdzie mieszkać. Ale to już nie jest dyskryminacja na tle cech osobowych (prezydent to nazywa w tym zarządzeniu "uwarunkowania osobowe").
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Mieszkania dla młodych wracają 2016/11/25 12:16 #169612

georg11 napisał: Wyłączono również z zakresu działania ustawy obszar dotyczący swobody umów co do wyboru strony umowy (o ile wybór strony nie jest oparty na płci, rasie, pochodzeniu etnicznym, narodowościowym) oraz treści zawartych w środkach masowego przekazu i ogłoszenia.

Czy to czasem nie moze odnosić się do tego tematu?


I to zdanie dokładnie rozwiązuje wszelkie zarzuty o dyskryminację ze względu na wiek czy wykształcenie w przypadku zawierania umów na wynajem lokali komunalnych w programie Mieszkanie dla młodych.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Mieszkania dla młodych wracają 2016/11/25 13:12 #169616

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO):

www.rpo.gov.pl/pl/content/czym-jest-dyskryminacja

CZYM JEST DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA WIEK
"Dyskryminacja ze względu na wiek ma miejsce, kiedy dana osoba, z powodu swojego wieku traktowana jest gorzej niż inna osoba w podobnej sytuacji (dyskryminacja bezpośrednia) lub gdy pozornie neutralny przepis, kryterium lub praktyka mogą stawiać w szczególnie niekorzystnej sytuacji osoby w określonym wieku w porównaniu do innych osób (dyskryminacja pośrednia)."

DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA INNE PRZYCZYNY
"Należy pamiętać, że zgodnie z Konstytucją wszyscy są wobec prawa równi i nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny – jeżeli więc określona osoba jest gorzej traktowana ze względu na swoją cechę osobistą inną niż wymienione w ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, również mamy do czynienia z dyskryminacją."

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Mieszkania dla młodych wracają 2016/11/25 15:09 #169620

@Wigru z całym szacunkiem, ale nawet rządowy program MdM jest skierowany do ludzi w wieku do 35 lat. Napisz do trybunału konstytucyjnego, że rząd dyskryminuje polaków ze względu na wiek. Skoro nikt jeszcze tej sprawy nie skierował do trybunału, to znaczy, że program jest tak skonstruowany, że nikogo nie dyskryminuje.

Co do osób będących 10 lat na liście do remontu: są to osoby, które nie potrzebują takich mieszkań i czekają tylko na gwiazdkę z nieba aż się trafi takie, którego nie trzeba remontować. Praktyka ta wynika z tego, że jeden z małżonków nie jest właścicielem mieszkania więc może być na liście. Na szczęście jakiś czas temu zmieniono uchwałę i takie osoby wypadają teraz na koniec listy.

Jak coś chcesz mieć to sam sobie musisz to kupić - takie prawo. Wszelkie programy pomocy mają tyle ograniczeń, że i tak z nich nie skorzystasz. Skorzysta tylko patola.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Mieszkania dla młodych wracają 2016/11/25 16:38 #169623

micone123 napisał: [...] nawet rządowy program MdM jest skierowany do ludzi w wieku do 35 lat.

On też jest wg mnie dyskryminujący. I nie tylko ja mam wątpliwości. Od razu też mi się to rzuciło w oczy jak tylko przeczytałem, że jest podobny program w Bytomiu. https://mieszkaniedlamlodych.pl/artykuly/mieszkanie-dla-mlodych-niezgodne-z-konstytucja-rp

To, że nikt jeszcze nie napisał nie znaczy że jest program zgodny. Przypomina mi się sytuacja sprzed kilku lat, kiedy jeden z operatorów telekomunikacyjnych zaczął pobierać opłaty manipulacyjne 5zł za przekroczenie terminu płatności i doliczał je do faktury. Kilka milionów klientów płaciło, całkiem niezła kasa z tego była i nikt nie pytał co to aż się znalazł jeden co zapytał co to jest i proszę mi pokazać w cenniku usługę za którą jest pobierana "opłata manipulacyjna". Operator przegrał i musiał oddać pieniądze.

micone123 napisał: Napisz do trybunału konstytucyjnego, że rząd dyskryminuje polaków ze względu na wiek. Skoro nikt jeszcze tej sprawy nie skierował do trybunału, to znaczy, że program jest tak skonstruowany, że nikogo nie dyskryminuje. [...]

Do Trybunału nie będę pisał, bo każdy kto się choć trochę interesuje polityką wie co tam się teraz dzieje i wie, że Trybunał jest sparaliżowany. To jest osobny temat i można na ten temat książkę już pisać.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Mieszkania dla młodych wracają 2016/11/25 17:10 #169626

micone123 napisał: Co do osób będących 10 lat na liście do remontu: są to osoby, które nie potrzebują takich mieszkań i czekają tylko na gwiazdkę z nieba aż się trafi takie, którego nie trzeba remontować.


Dokładnie. Mam kilku znajomych, którzy w ostatnich latach bez większego problemu i długiego oczekiwania dostali mieszkania do remontu, ale rzeczywiście nie wybrzydzali, jak co niektórzy, tylko zakasali rękawy i wzięli się do roboty. Czasami mam wrażenie, że osoby na listach do remontu czekają, aż pojawi się lokal w bloku, z centralnym, wymienionymi oknami i instalacją, gdzie trzeba tylko odmalować ściany i wstawić meble.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Mieszkania dla młodych wracają 2016/11/25 18:07 #169629

Całkiem podobnie jest z młodymi kierowcami.Wszyscy poniżej 26 lat maja obligatoryjnie zwyżkę przy płaceniu OC.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Robert CzykielGhostolowpbFantus


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.