Wołosz prezydentem. I co dalej? [VIDEO]

Po sześciu latach bytomianie dokonali zmiany na fotelu prezydenta miasta. Nowym gospodarzem Bytomia został Mariusz Wołosz. Kim jest świeżo upieczony prezydent, jak ocenia zakończoną kampanię i czego zamierza dokonać w tej kadencji?

Mariusz Wołosz ma 41 lat. Od 2014 roku jest dyrektorem Szpitala Nr 2 w Mysłowicach, gdzie wcześniej zajmował stanowisko wicedyrektora. Jest współtwórcą i wiceprezesem Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Przez 16 lat zasiadał w bytomskiej Radzie Miejskiej. W tegorocznych wyborach do rady uzyskał najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów. Jako polityk początkowo był związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, lecz w 2007 r. pożegnał się z partią, a dwa lata później założył stowarzyszenie Bytom Przyjazne Miasto. W 2010 r. jego ugrupowanie stworzyło wraz z Platformą Obywatelską koalicję w Radzie Miejskiej, a on został wiceprezydentem miasta, ale zaledwie po półtorej roku odwołano władze Bytomia w referendum. Od wielu lat jest związany ze sportem; wpierw jako zawodnik sekcji boksu GKS Szombierki, później jako kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Bytomiu, prezes TMH Polonia Bytom i wiceprezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Ma wykształcenie wyższe; jest magistrem pedagogiki i ukończył studia podyplomowe z zarządzania placówkami ochrony zdrowia.

Reklama

Teraz rozpoczyna się nowy rozdział w życiu Mariusza Wołosza. W niedzielę został wybrany na prezydenta Bytomia. Zgodnie z nowymi przepisami jego kadencja potrwa nie 4, lecz 5 lat. W najbliższych dniach czeka go trudne zadanie, ponieważ musi uformować większość w Radzie Miejskiej. Koalicja Obywatelska ma bowiem tylko 9 mandatów, więc do rządzenia miastem jest potrzebna jeszcze przynajmniej czwórka radnych. Najstabilniejszym rozwiązaniem byłoby zawiązanie sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością, które dysponuje siedmioma szablami w radzie. W innym przypadku Mariusz Wołosz musiałby dogadać się z kilkoma innymi ugrupowaniami, a w dodatku przeciągnąć na swoją stronę radnych Bytomskiej Inicjatywy Społecznej, co mogłoby się okazać dość kruchą koalicją.

Jakie cele stawia sobie nowy prezydent? - Musimy zatrzymać tą złą tendencję mieszkańców, którzy jednak częściej wyjeżdżają, niż przyjeżdżają do Bytomia - powiedział nam Mariusz Wołosz. - Musimy zrobić wszystko, żeby ludzie chcieli tu żyć i mieszkać. To jest najważniejsze zadanie na 5 lat, bo ono będzie również powodowało, że Bytom będzie mógł naprawiać swoją sytuację finansową - dodał.

W nowej kadencji Mariusz Wołosz będzie rozliczany z obietnic złożonych w swoim programie. Dlatego też zdecydowaliśmy się opublikować go poniżej, aby każdy mógł się z nim dobrze zapoznać.

Program Mariusza Wołosza

CZYSTE MIASTO

- Obniżenie stawki za wywóz odpadów komunalnych w mieście wraz ze zmianą regulaminu utrzymania porządku i czystości w mieście;
- Umożliwienie mieszkańcom wywozu odpadów na miejskie wysypisko we własnym zakresie;
- Zmiana organizacji ruchu w miejscach narażonych na nielegalne składowanie odpadów;
- Monitoring ciężarówek wjeżdżających do Bytomia (system kamer, współpraca z Policją);
- Zmiana sposobu działania oraz struktury wydziałów odpowiadających za gospodarkę odpadami i powołanie całodobowego stanowiska interwencyjnego;
- Wycofanie wszystkich kontrowersyjnych zezwoleń na przetwarzanie i składowanie odpadów w Bytomiu;
- Wdrożenie programu oczyszczania skażonych terenów w oparciu o najnowsze technologie (z uwzględnieniem uciążliwych osadów pościekowych);
- Edukacja ekologiczna dzieci i dorosłych;
- Poprawa jakości powietrza, poprzez wspieranie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne oraz zwiększenie środków na dofinansowanie zmiany źrodła ciepła;
- Stały monitoring stanu jakości powietrza;
- Worki i kosze na psie odchody w całym mieście;
- Zmiana sposobu organizacji i realizacji systemu oczyszczania miasta, podział na rejony oraz zwiększony dozór zleconych prac;
- Analiza studium oraz planu przestrzennego zagospodarowania terenu pod kątem zagrożeń ekologicznych.

PRZYJAZNE MIASTO

- Bytom miastem dialogu – włączenie mieszkańców w proces podejmowania decyzji;
- Przywrócenie Rad Dzielnic oraz budżetu obywatelskiego;
- Utworzenie Dzielnicowych Centrów Współpracy;
- Współpraca z sektorem NGO (w tym przekazywanie większej liczby zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe);
- Czytelne reguły wsparcia stowarzyszeń;
- Uporządkowanie i wprowadzenie nowego sytemu identyfikacji miejskiej;
- Wprowadzenie w życie Ustawy krajobrazowej, w tym walka z chaosem wizualnym: wielkoformatowymi siatkami reklamowymi, poszarpanymi bannerami reklamowymi na płotach, rażącymi w oczy telebimami, z obskurnymi reklamami;
- Miasto przyjazne i kolorowe, dofinansowanie rysunków/murali na ścianach kamienic;
- Zagospodarowanie miejsc po wyburzonych kamienicach (boiska, skwery itp.).

MIASTO ZDROWYCH MIESZKAŃCÓW

- Dodatkowe świadczenia medyczne dla seniorów realizowane w bytomskich jednostkach ochrony zdrowia (m.in zabiegi usunięcia zaćmy);
- Bezpłatne badania profilaktyczne pod kątem wykrywania nowotworów (skierowane do określonych grup wiekowych, badania dla kobiet i mężczyzn);
- Badania profilaktyczne pod kątem wad postawy u dzieci (stosowna grupa wiekowa wskazana przez ortopedę);
- Program szczepień dla dzieci i seniorów obejmujący szczepienia przeciwko grypie i pneumokokom oraz szczepienia przeciwko HPV dla dziewczynek powyżej 10 roku życia;
- Coroczne inne programy profilaktyczne, dostosowane do realnych potrzeb;
- Monitoring kardiologiczny dla potrzebujących go osób starszych (na bazie telemedycyny);
- Wsparcie finansowe dla szpitala miejskiego;
- Powołanie Miejskiego Rzecznika Praw Pacjenta, który będzie monitorował jakość i dbałość o przestrzeganie dobrego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w mieście.

MIASTO MŁODYCH RODZIN

- Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach poprzez ich dofinansowanie oraz wspieranie rozwoju nowych podmiotów działających w tym obszarze;
- Zróżnicowanie (wydłużenie w zależności od potrzeb) godzin pracy żłobków i przedszkoli;
- Wsparcie dla programów taniego budownictwa mieszkaniowego;
- Uruchomienie „Bytomskiej Platformy Nieruchomości” wraz z programem zamiany mieszkań;
- Program „Lokal na start” – puste lokale należące do zasobów miasta będą proponowane w bardzo atrakcyjnych stawkach najemcom. Warunkiem przystąpienia do projektu będzie konieczność rozliczania z się z podatku w Bytomiu. Dodatkowo, w przypadku późniejszych opłat lub ewentualnego wykupu, uwzględniane będzie zainwestowanie środków przez przedsiębiorcę w lokal;
- Zmiana warunków procedury remontu mieszkania na koszt przyszłego najemcy (rozliczenie zainwestowanych środków, zaliczenie remontu do okresu najmu);
- Rozbudowa sieci rowerowej, docelowo łączącej dzielnice miasta, w powiązaniu z systemami rowerowymi działającymi w innych miastach metropolii;
- Program wsparcia dla klubów sportowych uzależniający wysokość dotacji od liczby szkolonych dzieci i osiąganych przez nie wyników (program rozłożony na poszczególne lata);
- Budowa placów zabaw w oparciu o program lokalizacji uzgodniony z mieszkańcami.

MIASTO SENIORÓW

- „W Bytomiu nikt nie jest sam” – program aktywizacji i pomocy osobom starszym (zwłaszcza samotnym) realizowany w oparciu o działające lokalnie organizacje pozarządowe (pomoc w zakupach, dowozie do lekarza, drobnych naprawach itp.);
- Dodatkowe świadczenia medyczne dla seniorów realizowane w bytomskich jednostkach ochrony zdrowia (m.in zabiegi usunięcia zaćmy);
- Bezpłatny monitoring kardiologiczny dla potrzebujących go osób starszych (na bazie telemedycyny);
- Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do seniorów, wykorzystanie potencjału wzajemnego uczenia się, rozwój innowacyjnych form edukacji, w tym nieformalnej i pozaformalnej, promowanie tzw. wolontariatu kompetencji;
- Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową – rozwój różnych form aktywności osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej (takich jak np. biblioteki publiczne, domy kultury) w Dzielnicowych Centrach Współpracy;
- Partycypacja społeczna osób starszych – zwiększanie udziału osób starszych w życiu miasta (publicznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym). Pomoc przy tworzeniu kolejnych organizacji reprezentujących interesy i potrzeby osób starszych, sprzyjających zaangażowaniu seniorów w życie lokalnych społeczności.

MIASTO PRZEDSIĘBIORCÓW

- Program Wiarygodna Gmina – określenie nowych zasad współpracy z inwestorami i miejscowym biznesem;
- Doroczna loteria z atrakcyjną nagrodą dla wszystkich przedsiębiorców, którzy płacą w Bytomiu podatki;
- Wprowadzenie programu „Zamieszkaj w Bytomiu” oraz „Zainwestuj w Bytomiu” – promocja bytomskich nieruchomości w Polsce i poza granicami (współpraca z biurami nieruchomości w Bytomiu);
- Uruchomienie systemu praktyk zawodowych w oparciu o bytomskie firmy, popartego programem stypendialnym;
- Program „Lokal na start” – puste lokale należące do zasobów miasta będą proponowane w bardzo atrakcyjnych stawkach najemcom. Warunkiem przystąpienia do projektu będzie konieczność rozliczania z się z podatku w Bytomiu. Dodatkowo, w przypadku późniejszych opłat lub ewentualnego wykupu, uwzględniane będzie zainwestowanie środków przez przedsiębiorcę w lokal;
- Włączenie przedsiębiorców w proces podejmowania ważnych dla nich decyzji.

MIASTO CZASU WOLNEGO

- Program inwestycji w infrastrukturę sportową z pierwszeństwem dla bazy rekreacyjno-sportowej, wykorzystywanej na co dzień przez mieszkańców tj. lodowisko, basen, boiska przyszkolne;
- Nauka pływania dla uczniów szkół podstawowych w oparciu o narodowy program pływania;
- Budowa placów zabaw w oparciu o program lokalizacji uzgodniony z mieszkańcami;
- Wieloletni program uwzględniający budowę pływalni ze wsparciem środków budżetu państwa;
- Wprowadzenie systemu Bytomskiego Roweru Miejskiego;
- Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych, docelowo łączących dzielnice miasta, w powiązaniu ze ścieżkami działającymi w innych miastach metropolii;
- Wsparcie dla klubów sportowych – uzależnienie wysokości dotacji od liczby szkolonych dzieci i osiąganych przez nie wyników, a w przypadku sportów drużynowych – od liczby wychowanków w pierwszym składzie drużyny;
- Zapewnienie środków na rozwój instytucji kultury oraz poszczególnych wydarzeń kulturalnych o dużym potencjale promocyjnym dla miasta;
- Stworzenie i promocja Szlaku Bytomskich Zabytków.

BEZPIECZNE MIASTO

- Dodatkowe patrole policji na ulicach miasta;
- Rozbudowa monitoringu wizyjnego w dzielnicach miasta, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu ciężarówek potencjalnie wwożących odpady;
- Stały monitoring skutków eksploatacji górniczej przy wykorzystaniu najnowszych technologii;
- Rzetelna informacja o planowanych skutkach oddziaływania na powierzchnię eksploatacji górniczej (określenie przewidywanych szkód);
- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w strefach zamieszkałych oraz w okolicach szkół, sygnalizatory prędkości oraz wzmożone patrole;
- Doświetlenie przejść dla pieszych oraz terenów przestrzeni publicznych.

MIASTO EDUKACJI

- Wzrost dodatku motywacyjnego dla nauczycieli o 5% w kadencji (1% co rok). Wzrost wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych (personelu szkolnego i przedszkolnego);
- Opracowanie spójnej strategii edukacyjnej Bytomia;
- Rozwój szkolnictwa zawodowego, w tym uruchomienie szkół branżowych z internatem, ze szczególnym uwzględnieniem profili zawodów deficytowych;
- Uruchomienie systemu praktyk zawodowych w oparciu o bytomskie firmy, popartego programem stypendialnym;
- Zdrowy kręgosłup – szafka dla każdego ucznia w szkole podstawowej;
- Wprowadzenie systemu zaopatrzenia szkół w oparciu o wspólną platformę zakupową;
- Wsparcie dla uczelni wyższych działających na terenie miasta, w tym walka o utrzymanie Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu oraz zacieśnienie współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych;
- Wprowadzenie programów profilaktyki zdrowotnej dla uczniów w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego, a także programu opieki nad uczniami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi;
- Działania na rzecz rozwoju lokalnej tożsamości.

MIASTO SPRAWNEJ KOMUNIKACJI

- Dostosowanie komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców, weryfikacja rozkładów jazdy;
- Polepszenie taboru autobusowego i tramwajowego jeżdżącego na terenie Bytomia i okolic;
- Zwiększenie nakładów finansowych na remonty dróg i chodników oraz infrastruktury drogowej;
- Modernizacja sieci tramwajowych;
- Wsparcie budowy miejsc parkingowych, ułatwiających korzystanie z komunikacji publicznej;
- Zwiększenie liczby miejsc parkingowych na bytomskich osiedlach w porozumieniu ze spółdzielniami mieszkaniowymi.

MIASTO, KTÓRE POMAGA

- Aktualizacja Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny i Programów Aktywności Lokalnej oraz dalszy rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem;
- Powrót do budownictwa socjalnego i systematycznego remontu lokali socjalnych;
- System zabezpieczeń dla osób poszkodowanych na skutek prowadzonej eksploatacji górniczej, w tym pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń;
- Likwidacja barier architektonicznych przy okazji remontów infrastruktury miejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych), brak barier w ramach nowych inwestycji;
- Tłumacz języka migowego w Urzędzie Miejskim i instytucjach miejskich (tablety z aplikacjami i połączeniem live);
- Rozwijanie transportu dla osób z niepełnosprawnościami;
- System preferencji w miejskich instytucjach (m.in. bezpłatne wejścia na basen wraz z opiekunami);
- Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla niepełnosprawnych dzieci;
- Powiększenie puli dopłat do zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Zobacz też:
Discuss this article in the forums (24 replies).

mke80 Avatar
mke80 odpowiedział w temacie: #181876 2018/11/09 21:42
chyba bym sobie strzelil w leb, dejwid kenedy to jest najwieksza porazka okolicznych miast
Lotika Avatar
Lotika odpowiedział w temacie: #181875 2018/11/09 21:41
No właśnie. I co dalej? Z kim będzie tworzył koalicję? Czy wyciągnie Koja z rękawa? Czy może jeszcze inaczej?
Bogunia Avatar
Bogunia odpowiedział w temacie: #181872 2018/11/09 20:30
Ja mam tylko jedną uwagę...jeżeli Prezydent Wołosz ...powoła na wice prezydenta Kostempskiego - spadochroniarza ze Świetochlowic (plotki)..to uznam że PO to rzeczywiście szambo. A Bytom pójdzie na dno....jak Świony...
Papniok Avatar
Papniok odpowiedział w temacie: #181858 2018/11/08 22:47
Temat zrobił się mocno komunikacyjny, ale to chyba świadczy o silnej potrzebie dokonania zmian w funkcjonowaniu zbiorkomu i w ogóle rozwoju transportu publicznego :) Oby nowy prezydent uwzglednił opinie tych, którzy na codzień korzystają z autobusów, tramwajów i pociągów, bo nasi decydenci są zazwyczaj zapuszkowani w samochodach i problemy komunikacji zbiorowej nie są ich osobistymi problemami...
Wracajac do meritum - od Mariusza Wołosza nie oczekuję cudów, a zwykłej normalności, żeby postawił miasto na gospodarcze nogi, żeby spadło tempo depopulacji, żeby szkoły porzadnie ksztalciły mlodych ludzi, żeby opika zdrowotna była na przyzwoitym poziomie, żeby "niy było gańba pedzieć" że jest się z Bytomia... Tak, to nie są żadne cuda - to by była najnormalniejsza normalność.
igor Avatar
igor odpowiedział w temacie: #181856 2018/11/08 20:16

miras napisał: ]Ale przecież tym nie będzie się zajmować UM tylko metropolia bo właśnie po to została powołana.

Metropolia zawsze będzie miała kaganiec i smycz poszczególnych UM. To że oficjalnie będzie to wszystko metkować nie oznacza że UM straci możliwość decydowania ile na tą komunikację chce wydawać. Komunikacja pod szyldem Metropolii na czele z byłym prezydentem Chorzowa (Marek Kopel) to nic innego jak KZK GOP2.

Daro85 napisał: [..]przystanek na trasie z Sobieskiego do Dworca przy Smoleniu jest nie dość, że bardzo daleko (prawie 1 km od Chrobrego N/Ż, 1 km od Pl. Sobieskiego) to jeszcze nie kursują tamtędy wszystkie linie (np. nie ma możliwości dojechania tam np. linią 830, ani żadną z Chorzowskiej, a z Siemianowickiej tylko wybranymi). Kolejna sprawa, że bardzo utrudniona jest np. przesiadka w relacjach np. Katowice- ul. Mickiewicza. Można jechać przez Dworzec, albo dylać pieszo z Sobieskiego. Głupie to strasznie

O to można mieć pretensje tylko do UM zasłaniającego się opiniami KZK GOP. Czasem wydaje mi się że Wołosz musiałby wymienić 90% kadry urzędniczej na bardziej kompetentną w sprawach komunikacji miejskiej. Lata temu proponowałem przystanek na Piłsudskiego pomiędzy Pl. Sobieskiego - LO Smolenia.
Proponowałem by więcej autobusów od strony Piekar Śl. obsługiwało Pl. Sobieskiego zamiast Szpital Nr 1.

Daro85 napisał: Takim samym dylematem jest linia 167. Czy nie lepiej byłoby odpuścić sobie krążenie tej linii po ul. Celnej, Łanowej gdzie tak naprawdę nikt nie wsiada i zrobić linię z prawdziwego zdarzenia na Stroszek lub TG z Miechowic, a także osobno Szombierki, Stroszek ale przez Bytom? W obecnej sytuacji Bytomia kiedy tak naprawdę dzielnica Dąbrowa Miejska i północna część Karbia nie jest zaludniona tak jak w latach 70 czy 80 funkcjonowanie "pustych" przebiegów jest bez sensu. O jakiej porze bym nie jechał tym autobusem to jest maksymalnie kilku pasażerów.

Otóż to, linie pamiętają czasy zupełnie innego Bytomia. Dlatego większość musi iść do piachu i zostać zbudowane od nowa z dobrą częstotliwością kursowania. Z Szombierkami to widzę problem w infrastrukturze. Ta dzielnica moim zdaniem powinna mieć pętle tramwajową po to by móc zwiększyć częstotliwość kursowania tramwajów. Nie ma takiego zapotrzebowania na ciągnięcie tramwaju na Bobrek i do Pętli Biskupice bo ten odcinek to zawsze byłby dodatkowy kurs Pętla Szombierki -Śródmieście.

Daro85 napisał: 167 jest połączeniem dawnego 167 i 744, które robiło za dowóz pracowników KWK Bobrek ze Stroszka i trudno im to zabrać.

Ciekawi mnie czy ten dowóz można ogarnąć jakimś większym minibusem. Poza tym po co ten ogryzek Szombierkom gdzie o wiele częściej można dojechać na Stroszek z przesiadką tramwaj - autobusowa 19. Dziwie się że to 39 skrócili do Bobrka a nie właśnie 744.

Daro85 napisał: w Miechowicach 57 jeździ taką trasą jaką jeździ, bo za bardzo nie może inną

Dlaczego nie może inną? Zamiast do pętli niech jedzie przez przystanki Bławatkowa, Pl. Szpitalny, Francuska do Miechowice Kopalnia. Dalej niestety z pominięciem Francuskiej przez Racjonalizatorów i Frenzla. Taka trasa byłaby bardziej dostępna.

Daro85 napisał: samo skoordynowanie 14(15) z 20 da dobre wyniki.

Wydaje mi się że pomysł z linią Bytom-Roktinica o wysokiej częstotliwości kursowania mogłoby być lepszym rozwiązaniem ale wymaga chociaż wprowadzenia tymczasowo takiej zmiany w życie by zobaczyć jak to się sprawdzi.

Daro85 napisał: Linie z wiosek do Bytomia mają swoje "za uszami"

Czy aby napewno są to linie z wiosek do Bytomia? Wioski przeważnie ciągną do miasta a tutaj w rozkładach jest tak jakby dokładnie na odwrót, tj linie jadą z Bytomia do wiosek. .
Otóż od dawna zastanawiałem się czy takie linie jak 20, 132, 169 i 176 wszystkie swoje wyjazdy na linie zaczynają od przystanku Bytom Dworzec bo zostało tak w spadku po PKM Bytom czy może takie zapotrzebowanie na wyjazdy ze Śródmieścia? Zauważmy że w kierunku Górnik, Stolarzowic i Wieszowej ze Śródmieścia autobusy jadą już o 3:40, 4:05, 4:10 ale już mieszkańcom tych dzielnic pierwszy autobus do Śródmieścia podjeżdża od 5:03 i później.

Reklama