Zabraknie 100 mln zł na Becetkę?


Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe ma być najważniejszą inwestycją drogową w najbliższych latach. Jednak do jej budowy może nie dojść. W miejskiej kasie brakuje na to ok. 100 milionów złotych.

Becetka nie będzie posiadać parametrów autostrady, ale jej powstanie ma strategiczne znaczenie dla Bytomia. Trasa częściowo ma stanowić kolejną obwodnicę, która pozwoli wyeliminować intensywny ruch z centrum, lecz jej kolejną, istotną funkcją będzie skomunikowanie terenów inwestycyjnych w Łagiewnikach, Szombierkach i Śródmieściu. Ponadto droga ma ułatwić dojazd do planowanego centrum przesiadkowego na placu Wolskiego i tym samym rozładować zakorkowane skrzyżowanie na Zamłyniu.

W kwietniu Miejski Zarząd Dróg i Mostów rozpisał przetarg na budowę Becetki, lecz do dziś nie został on rozstrzygnięty. Decyzja w tej sprawie przeciąga się przez brak dofinansowania. Miasto starało się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale projekt trafił na listę rezerwową. Tymczasem do MZDiM wpłynęło 10 ofert na realizację budowy Becetki, które czekają na ocenę. Wybór powinien nastąpić najpóźniej 2 stycznia 2017 r.

Pod koniec września zarząd województwa ogłosił kolejny konkurs, z którego można uzyskać pieniądze na budowę dróg wojewódzkich. Problem w tym, że regulamin przewiduje, że wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 146,9 mln zł, natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy zaplanowano dotację na poziomie 252,8 mln zł. Józef Butrym, dyrektor MZDiM, w piśmie do prezydenta miasta zaalarmował, że w tej chwili brakuje ponad 100 mln zł wkładu własnego. Jeżeli gmina nie zabezpieczy pełnej kwoty, to projekt uzyska niższą punktację i znów nie zostanie wybrany do dofinansowania.

Jeśli tym razem ponownie nie uda się uzyskać dotacji, to miasto będzie musiało zrezygnować z budowy Becetki. To pociągnie za sobą dalsze konsekwencje. Bez tej trasy budowa centrum przesiadkowego i ok. 20 kilometrów dróg rowerowych nie mają sensu. Co więcej, miasto będzie musiało wypłacić odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości na kwotę ponad 20 mln zł, a nie będzie mogło nimi dysponować, gdyż pozostaną we władaniu wojewody i marszałka województwa. Fiaskiem zakończą się też plany uspokojenia ruchu w Śródmieściu, co jest niezwykle istotne dla rewitalizacji Bytomia.

Prezydent Damian Bartyla musi najpóźniej w grudniu podjąć decyzję w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie. Radni opozycji zaapelowali do niego o odstąpienie od planów budowy kompleksu sportowego przy ul. Olimpijskiej i przeznaczenie tych środków na sfinansowanie wkładu własnego do Becetki. Obiekty przeznaczone dla Polonii Bytom mają kosztować 115 mln zł, czyli mniej więcej tyle, ile brakuje na budowę trasy.

Decyzja w sprawie wniosku o dofinansowanie Becetki musi zapaść do końca grudnia. Wyniki konkursu będą znane dopiero w marcu przyszłego roku.

fot. MZDiM Bytom - wizualizacja wstępnej koncepcji Becetki

Discuss this article in the forums (325 replies).

MephiR Avatar
MephiR odpowiedział w temacie: #175137 2017/11/15 17:10
Chyba "Przegląd sądowy"... Nie są to sprawy karne, jak łapówka, którą miał wręczyć Damian Bartyla, wiec do "Kroniki kryminalnej" się nie nadaje ;)
71hanysek Avatar
71hanysek odpowiedział w temacie: #175136 2017/11/15 16:59

MephiR napisał: Nie, nie byłby. Gdybyśmy mieli pisać o wszystkich sprawach sądowych, jakie się toczą lub się toczyły, to wszyscy umarliby tu z nudów. Już lepiej napisać o Remigiuszu Rączce, który będzie gotować na Rynku i wzbudza większe zainteresowanie, niż niewiele znaczące orzeczenie sądu administracyjnego, które w dodatku rozumie tylko garstka urzędników.

No to lepiej pisać co tydzień "kronikę kryminalną"?
Te podziękowania to przez pomyłkę...pozdrawiam.
MephiR Avatar
MephiR odpowiedział w temacie: #175133 2017/11/15 16:32
Nie, nie byłby. Gdybyśmy mieli pisać o wszystkich sprawach sądowych, jakie się toczą lub się toczyły, to wszyscy umarliby tu z nudów. Już lepiej napisać o Remigiuszu Rączce, który będzie gotować na Rynku i wzbudza większe zainteresowanie, niż niewiele znaczące orzeczenie sądu administracyjnego, które w dodatku rozumie tylko garstka urzędników.
janek opanek Avatar
janek opanek odpowiedział w temacie: #175132 2017/11/15 16:14
OK, ale jakby odrzucił skargę i przyznał rację drugiej stronie to news byłby HOT, a tak nawet nie warto wspomnieć o sprawie.
MephiR Avatar
MephiR odpowiedział w temacie: #175131 2017/11/15 16:10

janek opanek napisał: Becetkę tylko przypadkiem przemilczałeś? Wiadomo twój portal twoje kredki, ale jako dziennikarz chyba warto takie wiadomości przecież ważne dla miasta publikować, kiedyś byłeś społecznikiem,teraz twoja strona to już tuba polityczna, a szkoda.


A o czym tu pisać? Tak to wygląda stanowisku Urzędu Marszałkowskiego:

"WSA w Gliwicach rozpatrując skargę Bytomia na nieuwzględnienie protestu odniósł się jedynie do kwestii formalnych, a mianowicie uprawnienia Zarządu Województwa (Instytucji Zarządzającej) do upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego do wykonywania określonych czynności (tu: rozpatrzenia protestu złożonego przez wnioskodawcę, czyli czynności będącej wynikiem ponownej oceny wniosku o dofinansowanie). W ocenie WSA w Gliwicach praktyka IZ RPO WSL w tej mierze nie jest prawidłowa, gdyż w ocenie Sądu to Zarząd Województwa winien bezpośrednio rozpatrzyć taki protest poprzez podjęcie stosownej uchwały. Takie orzeczenia WSA stanowią przedmiot skarg kasacyjnych do NSA, który powinien w przeciągu najbliższych paru miesięcy je rozpoznać.
W sprawie skargi złożonej przez Miasto Bytom WSA w Gliwicach nie wypowiadał się merytorycznie czy ocena została przeprowadzona w sposób właściwy czy też nie. IZ RPO WSL decyzję o ew. złożeniu skargi kasacyjnej dla NSA podejmie po otrzymaniu uzasadnienia tego wyroku.

Maciej Gramatyka"

To znaczy, że sprawa stoi w miejscu i nie ma mowy o żadnym znaczącym sukcesie władz Bytomia.