Wielkie pieniądze na EC Szombierki i Operę Śląską


Prawie 50 mln złotych zostanie przeznaczone na zachowanie dziedzictwa kulturowego trzech bytomskich obiektów.

Trzydzieści osiem projektów związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego zostanie sfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W Bytomiu przeprowadzone zostaną trzy inwestycje.

Fundacja EC Generator będąca właścicielem Elektrociepłowni Szombierki, wnioskowała o prawie 14 mln złotych, a projekt zyskał akceptację komisji. Dotacja zostanie przeznaczona na "utrwalenie zabytkowej substancji kompleksu budynków EC Szombierki oraz stworzenie wielofunkcyjnej infrastruktury dla działalności kulturalnej". Wraz ze środkami własnymi całość inwestycji zamknie się w prawie 22 mln złotych. Na razie nie jest jeszcze znany szczegółowy zakres prac.

Jeszcze więcej pieniędzy otrzyma Opera Śląska, bo na jej konto trafi ponad 14 mln złotych. Projekt dotyczy "zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych". Łączna wartość projektu to blisko 21 mln złotych.

Trzeci projekt został złożony przez Parafię Ewangelicko-Augsburską. Prawie 4 mln złotych zostanie przeznaczone na modernizację zabytkowego budynku domu pomocy społecznej Ostoja Pokoju na Centrum Aktywności Seniora.

Także Parafia Rzymsko-Katolicka Świętego Jacka ubiegała się o ponad 18 mln złotych dotacji na zwiększenie atrakcyjności kulturalnej kościoła, ale projekt otrzymał zbyt mało punktów i nie zostanie sfinansowany.

Discuss this article in the forums (5 replies).

pogoda Avatar
pogoda odpowiedział w temacie: #177820 2018/03/12 23:22
Znowu opera? Kiedyś usiądę i podliczę wszystkie powojenne remonty.
marcinen Avatar
marcinen odpowiedział w temacie: #177819 2018/03/12 22:32
ładne pieniądze. Za ponad 20 mln Opera Śląska mogła by zbudować nową scenę
myszaty Avatar
myszaty odpowiedział w temacie: #177817 2018/03/12 20:03
Na razie nie jest jeszcze znany szczegółowy zakres prac. - więc ja bym się tak nie ekscytował, pożyjemy, zobaczymy, o pstrągach w Bytomce tez już słyszałem...
Edyta Nowak Avatar
Edyta Nowak odpowiedział w temacie: #177816 2018/03/12 19:58
Miło wreszcie coś optymistycznego przeczytać. Trzymamay kciuki, żeby udało się zrealizować to co zaplanowane :-)
71hanysek Avatar
71hanysek odpowiedział w temacie: #177813 2018/03/12 12:43
A takie było narzekanie na nowego właściciela EC Szombierki...czyżby niesłusznie?