Dostaniesz kasę na studia lub na założenie firmy


Zastanawiasz się co dalej z Twoją karierą zawodową? To zastanów się nad podjęciem studiów podyplomowych lub założeniem własnej firmy. Bytomski urząd pracy i BARI mogą wyłożyć pieniądze na sfinansowanie Twoich planów.

Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu informuje, że osoby bezrobotne zarejestrowane w tej placówce mogą uzyskać dofinansowanie do studiów podyplomowych. Środki mogą otrzymać absolwenci wyższych uczelni, którzy złożą wniosek najpóźniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem studiów.

Urząd Pracy może sfinansować nawet 100% kosztów związanych ze studiami podyplomowymi, a dodatkowo na czas ich trwania może przekazywać stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych. To dobry sposób na to, by podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć szanse na zdobycie wymarzonej posady. Szczegółowych informacji udziela Dział Instrumentów Rynku Pracy i Rozwoju Zawodowego PUP Bytom: tel. 32 281 33 07 lub 32 281 70 19.

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji pomaga z kolei postawić pierwsze kroki w biznesie. W ramach projektu "Masz pomysł - masz firmę" bezrobotni lub nieaktywni zawodowo mieszkańcy Bytomia w wieku powyżej 30 lat mogą otrzymać wsparcie finansowe i doradczo-szkoleniowe na założenie własnej działalności gospodarczej. Chętni muszą zaliczać się do co najmniej jednej z tych grup: osób powyżej 50. roku życia, kobiet (szczególnie powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka), osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych lub osób o niskich kwalifikacjach.

Uczestnicy projektu otrzymają bezzwrotną dotację w wysokości do 25 500 zł, wsparcie pomostowe wypłacane co miesiąc nawet przez rok do kwoty 18 600 zł oraz doradztwo i szkolenia w zakresie prowadzenia firmy. Dzięki temu osoby zamierzające uruchomić działalność gospodarczą mogą nie tylko zakupić niezbędny sprzęt i wyposażenie, ale też opłacać stałe, comiesięczne wydatki np. na ZUS.

Szersze informacje na temat projektu "Masz pomysł - masz firmę" udziela sekretariat BARI przy Rynku 19 lub pod numerem telefonu 32 442 02 72.

fot. Kaboompics // Karolina z Pexels