Rewitalizacja: co pojawi się w warsztatach wąskotorówki?

Od sierpnia w naszym mieście trwają spotkania warsztatowe “Planning for Real” prowadzone przez zespoły eksperckie. Wspólnie z bytomianami wypracowywane są zmiany w przestrzeni publicznej. Jednym z miejsc, na temat którego trwają szerokie dyskusje, są dawne zakłady naprawcze Górnośląskich Kolei Wąskotorowych przy ul. Brzezińskiej.

Reklama

Budynki po byłych warsztatach wąskotorówki to obiekty na miarę przyszłej atrakcji turystycznej. Każdy, kto choć raz miał możliwość zwiedzenia ich od środka, wie, jak ogromny skrywają potencjał dla rozwoju starej części Rozbarku. W trakcie dotychczasowych spotkań konsultacyjnych trwały rozmowy o zagospodarowaniu kompleksu. Padały różne pomysły na nowe funkcje, m.in przeznaczenie na cele komercyjne, obiekt muzealny lub zachowanie dawnego charakteru, w którym na Rozbark ponownie mogłyby zawitać składy kolei wąskotorowej.

Niebawem odbędzie się ostatnie otwarte spotkanie konsultacyjne poświęcone poprzemysłowemu kompleksowi. Szansa na udział w najbliższy poniedziałek, 13 listopada o godz. 17:00 w Centrum Edukacyjno-Kulturalnym im. ks. Gorczyckiego przy Parafii św. Jacka.

Warsztaty “Planning for Real” są częścią długofalowych działań podejmowanych w ramach pilotażu rewitalizacji w Bytomiu, na które miasto otrzymało specjalne środki z Ministerstwa Rozwoju. Po ich zakończeniu opracowany zostanie specjalny raport z działań, który posłuży również innym gminom. Spotkania prowadzą specjaliści z firm wyłonionych w przetargu przez Urząd Miejski: Fundacji Napraw Sobie Miasto, Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Centrum Doradztwa Strategicznego (CDS).

Bieżące informacje na temat warsztatów oraz rewitalizacji publikowane są na stronie www.bytomodnowa.pl.

fot. materiały wykonawcy

Zobacz też:
Reklama