Park Fazaniec wciąż pięknieje


Dobiegł końca drugi etap rewitalizacji zabytkowego parku w Szombierkach. Fazaniec stopniowo odzyskuje swoją dawną urodę, a spacery po nim stają się coraz przyjemniejsze.

Nazwa szombierskiego parku pochodzi od śląskiego słowa "fazan", czyli "bażant", gdyż pierwotnie w tym miejscu funkcjonowała bażanciarnia należąca do Karola Goduli, ówczesnego właściciela Szombierek. Decyzję o założeniu tu parku podjął w drugiej połowie XIX w. mąż spadkobierczyni ogromnego majątku Goduli, Urlich Schaffgotch. Aż do 1927 roku miejscowa ludność nie miała do niego wstępu, a w 1933 r. gmina przejęła teren na własność. Od 1987 r. Fazaniec jest figuruje w rejestrze zabytków.

To jeden z ciekawszych parków w regionie. Jest pięknie ukształtowany. Znajdują się tu dwa, nawet kilkunastometrowe wąwozy, które zbiegają się w kierunku południowym. Na ich dnie płyną strumienie wpadające do pobliskiego stawu. Park ze względu na bogatą faunę i florę należy do najcenniejszych przyrodniczo terenów w Bytomiu. Można w nim znaleźć m.in. stare dęby o obwodzie powyżej trzech metrów oraz ok. 90 stanowisk lęgowych ptaków, w tym wiele gatunków chronionych, jak również lisy, dziki i zające.

Niestety przez długi okres Fazaniec był zaniedbany. Dopiero od kilku lat Bytom stopniowo rewitalizuje park. W 2013 r. udało się na ten cel pozyskać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, dzięki czemu uporządkowano zieleń, zbudowano alejkę pieszo-rowerową, odtworzono Aleję Topolową, wzmocniono skarpy i naprawiono kanalizację deszczową.

Przed dwoma laty rozpoczęto drugi etap przebudowy. W jego ramach przeprowadzono pielęgnację drzewostanu oraz regulację i renaturyzację cieku wodnego w zachodniej części parku. Ów strumień został oczyszczony i odmulony na długości 600 metrów, przebudowano sześć przepustów, a także wybudowano pięć nowych mostków. Przy brzegach cieku posadzono aż 3048 sztuk roślin nawodnych.

Ten etap również był wsparty środkami z WFOŚiG. Inwestycja kosztowała ok. 800 tysięcy złotych. Oficjalny odbiór prac odbędzie się we wtorek, 30 maja o 12:00.

fot. MZZiGK