Dawni bytomianie wzbogacili zbiory muzeum


Od początku 2016 r. Muzeum Górnośląskie powiększyło swoje zbiory o 956 obiektów. Instytucja zakupiła 523 obiekty, w darach Muzeum otrzymało 433 eksponaty, z tego wiele od samych bytomian! Do najciekawszych artefaktów, o które powiększyła się jesienią kolekcja muzealna to znakomite obrazy Jana Zamoyskiego i Pawła Wróbla, a także dwie rzeźby związane z historią Bytomia.

Znacząca część darów stanowią przedmioty przekazane muzeum w czasie zbiórki zorganizowanej 9 września, przy okazji II Światowego Zjazdu Bytomian. Pozyskano wówczas 123 obiekty, które wzbogaciły kolekcje działów etnografii i historii Muzeum Górnośląskiego. To przede wszystkim pamiątki rodzinne, fotografie, pocztówki, dokumenty, świadectwa szkolne i czeladnicze, odznaczenia przedwojenne i tekstylia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 1955 roku, gdy został przeprowadzony spis powszechny, w Bytomiu żyło niemal 174 tysięcy ludzi. W latach siedemdziesiątych w Bytomiu nasze miasto miało już 231,5 tys. obywateli. Odpływ mieszkańców rozpoczął się w latach 90. XX i od tamtego czasu tendencja ta nigdy nie została zatrzymana. Wielu bytomian mimo, że opuściło nasze miasto, nie zapomniało o nim, świadczą o tym corocznie przekazywane artefakty na rzecz Muzeum.

Oprócz rzeczy, które miasto otrzymało w darze, nieustannie instytucja powiększa zbiory poprzez ich zakup. W tym roku Muzeum zakupiło dwie rzeźby. Jedną z zakupionych prac jest dzieło Waltera Tuckermann, "Staruszka" z 1914r. Muzeum zakupiło artefakt we wrześniu za 2200 zł. Wykonane w drewnie popiersie starszej kobiety, wykazujące cechy silnego realizmu, charakteryzuje się szczególną precyzją wykonania. Do tej pory prace Tuckermanna mogliśmy podziwiać głównie na ulicach Bytomia, artysta był bowiem związany z naszym miastem, po I wojnie światowej mieszkał przez pewien czas tutaj. Tuckermann jest autorem m.in rzeźby chłopca na niedźwiedziu przy skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Fałata oraz trzech płaskorzeźb przedstawiających pracę górników na budynkach przy ul. Woźniaka.

Autor drugiej zakupionej rzeźby również jest związany z Bytomiem, Josef Koretzki był w latach 20. XX w. nauczycielem rysunków w szkołach bytomskich. Zafascynowany przeszłością Bytomia, ściśle współpracował z ówczesnym muzeum miejskim przy Klosterstrasse (ob. ul. Karola Szymanowskiego), gdzie w latach XX. stworzył podziwianą i opisywaną w ówczesnej prasie rekonstrukcję górnośląskiej izby chłopskiej. Prowadził również w muzeum zajęcia dla miłośników historii Bytomia, na których pod jego okiem uczestnicy rysowali muzealne zabytki oraz tworzyli rysunkowe rekonstrukcje dawnych widoków miasta. Artysta zmarł w okresie międzywojennym i został pochowany na cmentarzu „Mater Dolorosa” przy ul. Piekarskiej w Bytomiu.
Zakupiona rzeźba w węglu przedstawiająca stylizowaną postać mężczyzny oraz herby Bytomia i Wiednia. Na mosiężnej tabliczce widnieje napis: Towarzystwu Śpiewaczemu Kolei Żelaznych w Wiedniu na pamiątkę wizyty w Bytomiu (dn. 15 maja 1927 r.) od Zjednoczonych Męskich Towarzystw Śpiewaczych z Bytomia. Obiekt został zakupiony w jednym z wiedeńskich antykwariatów za kwotę 610 euro.

Muzeum zakupiło w tym roku 7 obrazów, jesienią nabyto "Portret Józefa Kozdronia z Kazimierza" (1927). Praca autorstwa Jana Zamoyskiego, została zakupiona w Polskim Domu Aukcyjnym Wojciech Śladowski w Krakowie za 27.240 zł. Przedstawia charakterystyczną postać żebraka Józefa Kozdronia, który był jednym z ulubionych modeli artystów tworzących w Kazimierzu, tym samym jego wizerunek wykorzystano w wielu powstających kompozycjach. Praca ta dołączy do zbioru prac twórców związanych z warszawskim środowiskiem artystycznym skupionym wokół osoby prof. Tadeusza Pruszkowskiego, pod którego okiem szkolił się Jan Zamoyski.

Nabyty przez MG obraz "Targ", namalowany przez Pawła Wróbla w 1955 r. zakupiony również jesienią, będzie 23-im obrazem tego artysty znajdującym się w kolekcji MG. Najstarsze obrazy pochodzą z 1966 r., a najnowsze z 1983 r. Najliczniejszą grupę stanowią prace wykonane w latach 70. XX w. "Targ" umożliwi zaprezentowanie twórczości artysty na przestrzeni czterech dekad, pokazanie ewolucji, zmian technik i indywidualnego stylu malarza. Dzieło zostało zakupione na aukcji prowadzonej przez Salon Desy w Katowicach w cenie 6.325 zł. Oprócz obrazów Muzeum Górnośląskie posiada 12 rzeźb Pawła Wróbla.

Instytucja w sumie zakupiła w 523 obiekty: 2 kolekcje przyrodnicze, 7 obrazów, 2 rzeźby i szablę polską z 1917 r. oficera piechoty.

fot. Muzeum Górnośląskie: Josef Koretzki, płaskorzeźba, 1927, węgiel