Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

 • Posty: 427
 • Otrzymane podziękowania: 62

Petrolanser stworzył temat: Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

2013-10-21 bbm

w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej pod nazwą Bytomskie Centrum Tańca i Choreografii

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) przeprowadzono konsultacje społeczne nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej pod nazwą Bytomskie Centrum Tańca i Choreografii.

Zgodnie z § 1 uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr LXX/985/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informację o przeprowadzanych konsultacjach wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz zamieszczono na stronie internetowej Gminy Bytom.

Projekt uchwały zamieszczono na stronie BIP Gminy Bytom.

W wyznaczonym terminie do Wydziału Kultury i Sportu wpłynęły uwagi sygnowane przez środowisko związane z Śląskim Teatrem Tańca w sprawie nazwy nowej instytucji artystycznej w Bytomiu. Zdaniem autorów propozycja nazwy instytucji nie do końca oddaje charakter nowej placówki. Autorzy twierdzą, że zawarty w nazwie zwrot "choreografia" zarówno pod względem językowym, jak i merytorycznym jest niezasadne, ponieważ słowo "taniec" samo w sobie implikuje choreografię jako jedną z jego części składowych.

Zdaniem autorów opinii używanie w nazwie instytucji artystycznej słowa ?centrum? budzi skojarzenia z instytucjami zupełnie nie artystycznymi, kojarzy się ono automatycznie z "centrum kultury", które z samego założenia ma zupełnie inny rodzaj działalności niż teatry i nie jest jednostką artystyczną, a kulturalną. Centra kultury są jednoznacznie kojarzone z działalnością lokalną, natomiast nowa instytucja artystyczna w Bytomiu planowana jest jako jednostka działająca na poziomie ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym.

W opinii znalazł się również argument, że nazwa rozpoczynająca się od przymiotnika "Bytomski" jest niestety bardzo podobna (zarówno w skrócie, jak i w pełnej nazwie) do Bytomskiego Centrum Kultury, dlatego też może być dla potencjalnych odbiorców myląca.

Reasumując wszystkie uwagi autorzy opinii zaproponowali dla nowej instytucji tańca w Bytomiu nazwę Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.


W języku angielskim to będzie Git . Może Teatr Tańca Polonia. nowa nazwa teatru w skr. RRiTT ,RTTiR a może RTRiT , która pasuje na logo?
2013/10/21 09:56 #134965

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 1913
 • Otrzymane podziękowania: 375

Ghost odpowiedział w temacie: Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Petrolanser napisał: Reasumując wszystkie uwagi autorzy opinii zaproponowali dla nowej instytucji tańca w Bytomiu nazwę Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Roßberg Tanz und Bewegungtheater
Dance and Movement Theater Rozbark
Taneční a pohybové divadlo Rozbark

Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem
Teatr Tańca i Ruchu Pasja
Teatr Tańca i Ruchu GCK w Żórawinie
Mały Teatr Tańca i Ruchu
2013/10/21 12:05 #134972

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 427
 • Otrzymane podziękowania: 62

Petrolanser odpowiedział w temacie: Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Wszystko co robią w sprawie Cechowni, przypomina bohatera na skuterze z tego filmiku


a może TTiRR .
2013/10/21 12:12 #134973

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 477
 • Otrzymane podziękowania: 121

Robot odpowiedział w temacie: Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Mamy już "Bobrek-Centrum", a w ramach niego "Ruch Bobrek" i "Ruch Centrum". Nie widzę przeszkód, żeby dołączyć do tej dwójki "Ruch Rozbark"
2013/10/21 21:21 #134997

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 252
 • Otrzymane podziękowania: 51

Samwieszkto odpowiedział w temacie: Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Może:
Śląskie Laboratorium Tańca i Ruchu w Bytomiu.
Lub poprostu :
Śląskie Laboratorium Tańca. ( ŚLT).
2013/10/21 22:40 #135002

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 427
 • Otrzymane podziękowania: 62

Petrolanser odpowiedział w temacie: Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Śląski Teatr i Laboratorium Tańca Współczesnego Technika Polska i będzie Git. na PWST-WTT Bytom pracujesz z tą techniką aż do dyplomu Jacek Łumiński jest jej twórcą, Łączy nas wszystkich "wspólny kręgosłup" świadomość gdzie jest centrum skąd ruch wypływa nie jesteśmy plagiatorami czy lizo dupami kłaniającymi się to czerwonym czy UE ludzie przyjeżdzają do nas żeby się jej uczyć.
2013/10/22 00:53 #135006

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 448
 • Otrzymane podziękowania: 76

Szeregowy odpowiedział w temacie: Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Łumiński już pokazał co potrafi. Temu Panu mam nadzieję Bytom podziękował już na stałe.
2013/10/22 16:06 #135014

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 427
 • Otrzymane podziękowania: 62

Petrolanser odpowiedział w temacie: Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Szeregowy np:

Łumiński już pokazał co potrafi. Temu Panu mam nadzieję Bytom podziękował już na stałe.


odp: Tak.
zwrotka od 1.00/1.25min w utworze i dalej 2.17/2.59 tylko się nie spinaj . Dziękować to możesz kresowiakom , którzy od kilkudziesięciu lat siedzą na garnuszku miasta . Ich sukcesy widać gołym okiem. Wystarczy , że przejdziesz się po mieście.

2013/10/22 17:53 #135017
The following user(s) said Thank You: Mick

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 427
 • Otrzymane podziękowania: 62

Petrolanser odpowiedział w temacie: Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Likwidator Adrian Lipiński W Planie Finansowym 2014r Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. koszty ogólne 1795 000,00.
Robi wrażenie jeżeli przeczytać statut nowej instytucji. Brak zapisu o zespole artystycznym ( tancerze na etacie) . W zlikwidowanym ŚTT było 9 etatów. dotacja wynosiła mniej niż 1 mln. ?
2013/12/19 23:43 #137747

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 427
 • Otrzymane podziękowania: 62

Petrolanser odpowiedział w temacie: Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Gmina Bytom -rejestr instytucji kultury

Numer wpisu do rejestru 4.
Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów: 18 grudnia 2013 r.
Pełna nazwa instytucji wynikająca ze statutu : Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.
Skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut : Brak.
Siedziba i adres instytucji kultury : 41-902 Bytom, ul. Dojazd 29
Oznaczenie organizatora instytucji kultury: Gmina Bytom
Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury : Brak.

Akt o utworzeniu instytucji kultury : Uchwała Nr XXI/286/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z 28 października 2013 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji artystycznej pod nazwą Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury : Uchwała Nr XXI/287/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z 28 października 2013 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej pod nazwą Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.
2013/12/20 09:35 #137755

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 427
 • Otrzymane podziękowania: 62

Petrolanser odpowiedział w temacie: Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Gdyby ktoś chciał zostać tancerzem w BTTiRR to ino na stronach brytyjskich może się dowiedzieć , że jest audycja. Zrozumiałe to ma być Nosz teatr ino skład międzynarodowy...


Dancers required for audition in Poland:

Friday, 07 February 2014

Dance and Movement Theatre ROZBARK, which performs in Bytom, Poland, will be holding auditions for male and female dancers with a minimum of three years experience for its production of This is not a love song, choreographed by Uri Ivgi and Johan Greben.

The audition will take place on March 8 and 9, 2014, from 10am at the Dance and Movement Theatre ROZBARK, 29 Dojazd Street, 41 – 902 Bytom, Poland (telephone + 48 32 281 82 53). Candidates should possess strong technical and performance skills and a broad experience including contemporary dance, ballet, floorwork, partnering and strong stamina.

To apply, please send an application that includes: Full name, address, CV, portrait photograph, movement photograph, and video material. Completed application forms should be sent to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deadline: February 28, 2014.


www.dancing-times.co.uk/dance-today-news/item/1429
2014/02/10 13:40 #140168

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 4479
 • Otrzymane podziękowania: 109

olowpb odpowiedział w temacie: Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark zmieni swoją siedzibę choć nie zmieni się miejsce.
Teraz będzie się mieścił przy ul. Wojciecha Kilara.
dzienniki.slask.eu/WDU_S/2014/874/akt.pdf
2014/02/12 11:11 #140264

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 1913
 • Otrzymane podziękowania: 375

Ghost odpowiedział w temacie: Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Z tym PRem to bym był ostrożny - nie wiem czy w ogóle ktoś zauważył, że ruszyła strona TTiRR

www.teatrrozbark.pl

Pierwszy spektakl - "C Z T E R D Z I E S C I" już 7 marca o 19.00
kolejny spektakl - "PRZYGODY KAJA I GERDY" 9 marca o 11.00

niestyty jeszcze pod starym adresem :P


olowpb napisał: Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark ...Teraz będzie się mieścił przy ul. Wojciecha Kilara.

A dlaczego nie Czesława Niemena, Władysława Szpilmana, Witolda Lutosławskiego a zwłaszcza Witolda Grucy?
2014/02/12 19:21 #140291
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 1170
 • Otrzymane podziękowania: 27

toled odpowiedział w temacie: Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Ghost napisał: Z tym PRem to bym był ostrożny - nie wiem czy w ogóle ktoś zauważył, że ruszyła strona TTiRR


Świetna ta strona! :D Chyba jednak ruszyła, ale nieoficjalnie, bo wygląda, jakby kazano 3-letniemu dziecku coś tam wklepywać :D
2014/02/12 19:51 #140292

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 2070
 • Otrzymane podziękowania: 122

georg11 odpowiedział w temacie: Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Ghost napisał:

olowpb napisał: Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark ...Teraz będzie się mieścił przy ul. Wojciecha Kilara.

A dlaczego nie Czesława Niemena, Władysława Szpilmana, Witolda Lutosławskiego a zwłaszcza Witolda Grucy?

Pewniedla tego,że Kilar żył i tworzył na Śląsku.A poza tym miał największy dorobek w śród tych wymienionych.
2014/02/12 22:01 #140293

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: olowpbFantusGhost