Śmieci co raz poważniejszym problemem

 • Posty: 171
 • Otrzymane podziękowania: 33

Magdalena odpowiedział w temacie: Śmieci co raz poważniejszym problemem

Z tego co wyczytałam w ustawie o odpadach to decyzję o prawie do składowania odpadów wydaje wojewoda na podstawie przepisów o ochronie środowiska ale jak do tej pory nie mogę dogrzebać się do konkretnych wytycznych jak. np odległość od siedlisk ludzkich, maksymalna ilość odpadów biodegradowalnych i komunalnych itp.
Jedyne co udało mi się znaleźć to ten artykuł z ustawy o odpadach który powinien być uzupełniony przez przepisy o ochronie środowiska :
Art. 16. Zasady prowadzenia gospodarki odpadami
Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może:
1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;
2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;
3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.
2017/09/28 09:27 #174097

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 452
 • Otrzymane podziękowania: 76

Szeregowy odpowiedział w temacie: Śmieci co raz poważniejszym problemem

Działalność Spółki HILKIM prowadzona była/jest w oparciu o decyzję Prezydenta Miasta Bytomia zeo.6233.2.17.2014. Decyzja na "przetwarzanie odpadów" wydana na 10 lat, ważna do 25 marca 2024 roku. W związku z wniesieniem przez organizacje społeczne zastrzeżeń do treści ww. decyzji, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach z dniem 23 sierpnia 2017 roku wstrzymało wykonanie tej decyzji – od tego momentu podmiot nie mógł więc przyjmować i przetwarzać odpadów. Od powyższej decyzji SKO, spółka HILKIM złożyła odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w dniu 19 września 2017 roku postanowieniem III SA/Gl 755/17 wstrzymał wykonanie zaskarżonego postanowienia SKO, umożliwiając tym samym dalszą działalność spółce HILKIM w Bytomiu. Jak uznał WSA w Gliwicach:
"W niniejszej sprawie skarżąca wykazała, że w przypadku tej konkretnej sprawy zachodzą przesłanki do udzielenia jej ochrony tymczasowej. Wstrzymanie wykonania postanowienia objętego wnioskiem uzasadnione jest niebezpieczeństwem wyrządzenia skarżącej znacznej szkody oraz trudnymi do odwrócenia skutkami. Trudne do odwrócenia skutki to takie prawne lub faktyczne skutki, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków".

Wczoraj rozmawiałem z SKO, nie otrzymali jeszcze powyższego postanowienia WSA, gdy tylko do nich dotrze, zapadnie decyzja o odwołaniu się od niego.

Decyzję cofnąć (nawet ze skutkiem natychmiastowym) może prezydent Bytomia.
2017/09/28 09:54 #174099
The following user(s) said Thank You: Sir Zorro

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 452
 • Otrzymane podziękowania: 76

Szeregowy odpowiedział w temacie: Śmieci co raz poważniejszym problemem

Magdalena napisał: Z tego co wyczytałam w ustawie o odpadach to decyzję o prawie do składowania odpadów wydaje wojewoda


decyzje o odpadach wydaje prezydent miasta i marszałek województwa. W przypadku Bytomia, podmiotami uprawnionymi do wydawania zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie lub zbieranie i przetwarzanie odpadów są: Prezydent Miasta Bytomia oraz Marszałek Województwa Śląskiego. Wojewoda w tym zakresie nie posiada żadnych kompetencji.
2017/09/28 09:56 #174100

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 208
 • Otrzymane podziękowania: 32

Maciej Polok odpowiedział w temacie: Śmieci co raz poważniejszym problemem

Dziś rano wychodząc do pracy dobił mnie smród jak z wysypiska jak tylko otworzyłem drzwi z bloku, czy ktoś wie skąd taki zapach się wydobywał?
Rejon - Rozbark
2017/09/28 10:21 #174101

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 787
 • Otrzymane podziękowania: 275

Sir Zorro odpowiedział w temacie: Śmieci co raz poważniejszym problemem

Szeregowy, Dzięki za konkretne info.

Nikt o zdrowych zmysłach nie da wiary, że el presidente się odwoła od decyzji, którą sam przez miesiące uparcie forsuje na sesjach, a nawet w sądzie administracyjnym.
Taka dziwna zbieżność argumentacji to raczej nie przypadek.

Ponadto skala niespotykanych w takiej skali kłamstw i matactw i jakich dopuszcza się nasze niewinne el presidente widoczna jest w ostatnich 10 minutach drugiego filmu - 55 - 67 minuta.
www.bytomski.pl/forum-bytomia/newsroom/1...ta-bedzie-referendum

Dowiadujemy się mim., że od 2012 roku decyzje na składowanie odpadów były ważne jeden rok, lecz świadomie je przedłużano, a tereny wydzierżawiono bezprzetargowo i to na 15 lat !!!

Czy ktoś oprócz jego kolegów z BIS-u ma jeszcze wąpliwości co do intencji ?.

Parafrazując:

Ratujmy Bytom => Rabujmy Bytom => Zatrujmy Bytom
"By To Miasto obudzić" => "By To Miasto obłupić " => "By To Miasto ogłupić "

Więc everybody razem i together

Za tyle długów wszyscy razem
BIS, BIS - ŚCIEMA !
BIS, BIS - ŚCIEMA !
BIS, BIS - ŚCIEMA !

Spod góry śmieci pełnym gazem
ŻEGNAJ DAMIAN !
ŻEGNAJ DAMIAN !
ŻEGNAJ DAMIAN !

Za mą Polonię w czwartej lidze
BIS, BIS - ŚCIEMA !
BIS, BIS - ŚCIEMA !
BIS, BIS - ŚCIEMA !

Bo takiej władzy ja się wstydzę !!!
ŻEGNAJ DAMIAN !
ŻEGNAJ DAMIAN !
ŻEGNAJ DAMIAN !
2017/09/28 12:16 #174105
The following user(s) said Thank You: Piotr Koj

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 171
 • Otrzymane podziękowania: 33

Magdalena odpowiedział w temacie: Śmieci co raz poważniejszym problemem

Zgoda ale Sir Zorro napisał o składowaniu odpadów i no to zgodę wydaje marszałek województwa na podstawie instrukcji o składowaniu odpadów która powstała w oparciu o ustawę o ochronie środowiska i której nie mogę znaleźć.
A jeśli chodzi o pozwolenie na przetwarzanie i zbieranie odpadów to odpowiada na to Art 41. Ustawy o odpadach:
www.lexlege.pl/ustawa-o-odpadach/art-41/

I tutaj moim zdaniem jest problem z działalnością firmy HILKIM.
Czy firma ta zbiera i przetwarza odpady czy już je składuje.
2017/09/28 12:56 #174107

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 171
 • Otrzymane podziękowania: 33

Magdalena odpowiedział w temacie: Śmieci co raz poważniejszym problemem

A przypomniałam sobie jeszcze o jednej możliwości. Nie wiem jakie są ograniczenia ale kilka tygodni temu czytałam artykuł o wyroku SN na temat uciążliwości działalności gospodarczej. I sens był taki że pomimo uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń działalność nie może utrudniać użytkowania własności sąsiednich nieruchomości. Sąd nie może co prawda zakazać prowadzenia działalności ale może nakazać wyeliminowanie działań szkodliwych dla innych właścicieli sąsiednich nieruchomości.
2017/09/28 13:23 #174110

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 115
 • Otrzymane podziękowania: 18

beatkao33 odpowiedział w temacie: Śmieci co raz poważniejszym problemem

Magdalena napisał: A przypomniałam sobie jeszcze o jednej możliwości. Nie wiem jakie są ograniczenia ale kilka tygodni temu czytałam artykuł o wyroku SN na temat uciążliwości działalności gospodarczej. I sens był taki że pomimo uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń działalność nie może utrudniać użytkowania własności sąsiednich nieruchomości. Sąd nie może co prawda zakazać prowadzenia działalności ale może nakazać wyeliminowanie działań szkodliwych dla innych właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Magdaleno, pytanie zasadnicze: kto jest właścicielem nieruchomości, w których mieszkają osoby narażone na skutki działalności gospodarczej polegającej na składowaniu odpadów? Bo jeśli Gmina jest właścicielem tych nieruchomości, a mieszkańcy są tylko najemcami, to tym wyrokiem najemcy mogą się podetrzeć (przepraszam za słownictwo), wyraźnie napisano "Użytkowania własności sąsiednich nieruchomości". I tu do czasu jeśli właściciel się nie oburzy nic się nie zmieni. A z tego co wiem to el presidente nie mieszka w pobliżu tego "parku róż".
2017/09/28 13:52 #174112

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 452
 • Otrzymane podziękowania: 76

Szeregowy odpowiedział w temacie: Śmieci co raz poważniejszym problemem

Nie mylmy pojęć. w Bytomiu nikt (oprócz wysypiska przy JP II) nie SKŁADUJE odpadów. Decyzje, na podstawie których działają firmy, wydawane są na odzyskiwanie, przetwarzanie, wytwarzanie lub na zbieranie odpadów.
2017/09/28 14:58 #174116

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 787
 • Otrzymane podziękowania: 275

Sir Zorro odpowiedział w temacie: Śmieci co raz poważniejszym problemem

Magdalena napisał: [...]I tutaj moim zdaniem jest problem z działalnością firmy HILKIM.
Czy firma ta zbiera i przetwarza odpady czy już je składuje.


dzięki, słuszna uwaga.

za pl.wikipedia.org/wiki/Sk%C5%82adowanie
Składowanie – jeden z głównych procesów magazynowych. Polega na zbiorze czynności związanych z umieszczeniem zapasów na powierzchni lub w przestrzeni składowej budowli magazynowej, w usystematyzowany sposób, odpowiednio do istniejących warunków i właściwości zapasów. Składowanie towarów w magazynie wiąże się z podstawową funkcją magazynu, jaką jest ich czasowe przechowywanie

za pl.wikipedia.org/wiki/Rekultywacja
Rekultywacja przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zniszczonym przez działalność człowieka.

Ze strony firmy HILKIM
Firma HILKIM z Rudy Śląskiej zajmuje się produkcją kruszyw, odzyskiem odpadów. Nasza oferta obejmuje również materiały rekultywacyjne.

1. Z definicji nie mamy na pewno do czynienia z tymczasowym składowaniem.
2. Również nie jest to etap produkcji kruszyw czy ich odzysk. - nie jest to przecież teren działalności produkcyjnej spółki.
3. Jeśli miała to być usługa polegająca na rekultywacji terenu - należało w trybie natychmiastowym zrezygnować z tejże "usługi", którą to być z definicji nie może i zażądać przywrócenia stanu pierwotnego i odszkodowania za nieodwracalne szkody w ekosystemie.
4. Sąd nie może zmusić usługobiorcy do dalszego korzystania z usług usługodawcy wykonywującego usługę niezgodną z zamówieniem i niezgodnią z samym prawem.

Skoro w Bytomiu nie jest to działalność podstawowa spółki, więc co ?.
Czy Sąd Administracyjny w Gliwicach to uwzględnił ?

Czy Bartyla na sesji troszczył się o Bytom czy o milionowe zyski firm słupów ?

I czy ktoś szykuje odwołanie od wyroku SA ?
.
2017/09/28 15:07 #174118

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 452
 • Otrzymane podziękowania: 76

Szeregowy odpowiedział w temacie: Śmieci co raz poważniejszym problemem

Hilkim na Pasteura rzekomo produkuje tzw "geodur" czyli środek przeznaczony do rekultywacji terenów. Problem jednak lezy w tym, że o ile widzimy ciężarówki wjeżdżające na Pasteura, to nikt jeszcze nie widział wyjeżdżających, załadowanych geodurem.

Z innej beczki: mamy potwierdzenie, że wydzierżawienie przez BPK wysypiska było olbrzymim błędem. Zatrzymano dwie ciężarówki wiozące tam odpady, jakich wieźć nie powinni. Czynili to świadomie, bowiem karty przewozu wypisane były na inne odpady niż te, które wieziono. I to w dniu, kiedy firma prowadząca wysypisko, w bytomskim dodatku Dziennika Zachodniego, zamieściła kolejny propagandowy artykuł sponsorowany, jakim to są ekologicznym przedsiębiorstwem i jakich starań dokładają do tego, aby wszystko na wysypisku było zgodne z prawem. To, po Magdaleny/Strzelców kolejny przypadek zatruwania Bytomia obciążający bezpośrednio władze miasta.
2017/09/30 19:53 #174162

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 117
 • Otrzymane podziękowania: 8

Oleander odpowiedział w temacie: Śmieci co raz poważniejszym problemem - NOWE SKŁADOWISKA W SUCHEJ GÓRZE

Na FB pojawiły się zdjęcia dokumentujące odpady składowane na terenie byłych zakładów ceramiki JOPEK. Wory odpadów są rzucane jak popadnie na ziemię. Tony starych ubrań wysypywane prosto z ciężarówek na ziemię. Żółte beczki nie wiadomo czego są co prawda w budynku, ale dlaczego zaklejono ich opisy?

www.facebook.com/matrock1970/posts/345629789241233

16 maja 2017 ZEO.6233.8.2017 wydano pozwolenie dla firmy ORE SP. z.o.o z siedzibą w Bytomiu,
Decyzja to obejmuje 212 pozycji, kodów opadów, które mogą być zbieranie przy ulicy. Władysława Łokietka 10. Wśród nich:
-Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
-Innie nie wymienione odpady
-Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
-Odpady z przetwarzania azbestu
-Zużyte urządzenia zawierający wolny azbest
-Baterie i akumulatory ołowiowe
-Baterie zawierające rtęć
-Filtry olejowe i w tym setka innych.
2017/10/11 11:11 #174429

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 1545
 • Otrzymane podziękowania: 121

71hanysek odpowiedział w temacie: Śmieci co raz poważniejszym problemem

Zabrze też nam podrzuca swoje "komunalne atrakcje"...
www.gloszabrza24.pl/wydarzenia/17478-odp...a-na-nasze-wysypisko
2017/10/17 13:09 #174538

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 180
 • Otrzymane podziękowania: 52

Błażej odpowiedział w temacie: Śmieci co raz poważniejszym problemem

@Szeregowy: Czy wobec tak jawnych dowodów działalności korupcyjnej CBA jest bezsilne? Nie mogą zatrzymać prezydenta? Gość powinien w tej chwili być kilkanaście godzin przesłuchiwany w prokuraturze razem z przedstawicielami firm uczestniczącymi w procederze. Zwłaszcza w sprawie wysypiska na Al. Jana Pawła II. To jest działanie na szkodę miasta. Bez przetargu. Narazenie na wielomilionowe straty (kara 33mln dla spółki BPK) oraz wiele wiele innych paragrafów by się tutaj zalapalo. Zwykly śmiertelnik dostaje kilkuletni areszt, a prezydent miasta? Dlaczego CBA "nie ma kompetencji" zeby podjąć działania kiedy sa wyraźne przesłanki ku temu.
2017/10/17 16:25 #174548

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 3
 • Otrzymane podziękowania: 0

sdfe odpowiedział w temacie: Śmieci co raz poważniejszym problemem

bo ludzie nie segregują jak trzeba
2017/10/20 12:33 #174610

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: olowpbFantusGhost