Kolegium do likwidacji

Za niecałe dwa lata bytomskie Kolegium Nauczycielskie przestanie istnieć. Taką decyzję podjął sejmik województwa.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uważa, że obecnie szkolnictwo wyższe całkowicie spełnia zapotrzebowanie państwa z zakresu szkolenia kadry nauczycielskiej. W związku z tym zaleciło wygaszenie kolegiów nauczycielskich w całym kraju, stwierdzając, że spełniły już swoją rolę. Zostały bowiem powołane do życia, aby wesprzeć system oświaty poszerzony o języki zachodnioeuropejskie oraz zapewnić kadrę, która wykształci dzieci z wyżu demograficznego. Obecnie rynek pracy jest wystarczająco nasycony nauczycielami, dlatego ministerstwo zaleciło zaprzestanie naborów do zakładów kształcenia nauczycieli od tego roku akademickiego. Województwo śląskie zgodnie z sugestią podjęło decyzję o zamiarze likwidacji kolegiów w Bielsku-Białej, Bytomiu, Częstochowie, Sosnowcu, Tychach i Zabrzu.

Reklama

Bytomskie Kolegium Nauczycielskie rozpoczęło działalność w 1992 roku. Nauka w nim kończyła się uzyskaniem dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu nauczyciela i wychowawcy w szkołach podstawowych, gimnazjach, placówkach opiekuńczych, resocjalizacyjnych oraz edukacji pozaszkolnej. Słuchacze mogli otrzymać tytuł licencjata po zdaniu egzaminu w uczelniach sprawujących opiekę naukowo-dydaktyczną nad placówką: Akademii Muzycznej w Katowicach i Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. To jednak będzie możliwe tylko do końca września 2015 roku, gdyż tak stanowi nowelizacja Prawa o Szkolnictwie Wyższym z 2005 roku. Obecnie w kolegium kształci się 357 słuchaczy. W placówce zatrudnionych jest 50 nauczycieli oraz 26 pracowników administracji i obsługi.

Samorząd województwa chciał połączyć Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu, Kolegium Pracowników Służ Społecznych w Czeladzi i Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu by na ich podstawie utworzyć Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. Niestety ministerstwo nie przychyliło się do wniosku marszałka, informując że obecna sytuacja w obszarze szkolnictwa wyższego nie pozwala na powołanie nowej uczelni publicznej.

Co stanie się z obiektami kolegium przy ul. Chorzowskiej? Magdalena Kociołek z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego poinformowała nas, że po likwidacji placówki będzie w niej działać inna jednostka organizacyjna samorządu wojewódzkiego. W tej chwili funkcjonują tam już filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, oddział zamiejscowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego, a także Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis.

Zobacz też:
Reklama