List Andrzeja Panka do marszałka i premiera

Zgodnie z obietnicą Andrzeja Panka prezentujemy list, który po podpisaniu przez Bytomian trafi na ręce Premiera Rzeczpospolitej Polskiej oraz Marszałka Województwa Śląskiego. Tak wspólnie, silnym głosem upomnimy się o przyszłość Naszego Bytomia.

list marszalek m

My, mieszkańcy Bytomia, 

pragniemy zwrócić Państwa uwagę na problemy, z którymi mierzy się dziś nasze miasto. Bytom to nasza mała ojczyna dlatego zwracamy się do Panów z prośbą o interwencję na poziomie rządowym oraz samorządowym.

Przez dziesiątki lat Bytom był poddany rabunkowej polityce państwowych przedsiębiorstw wydobywczych. Złoża zlokalizowane pod Bytomiem zapewniały całej Polsce możliwość pozyskania dewiz, ponieważ węgiel kamienny był wówczas jednym z niewielu towarów eksportowych.

Na takiej gospodarce ucierpiała substancja mieszkaniowa oraz jakość terenów inwestycyjnych, czy przemysłowych w naszym mieście. W związku z późniejszą gwałtowną restrukturyzacją sektora Bytom ucierpiał ekonomicznie, a w konsekwencji społecznie.

Stał się jednym z najbardziej zdegradowanych obszarów miejskich w Europie. Nie potrafimy i nie chcemy się z tym pogodzić.

Dlatego niniejszym listem apelujemy o szczególne zainteresowanie sprawami Bytomia nie tylko w warstwie politycznych deklaracji, ale realnych działań władz centralnych i wojewódzkich.

Domagamy się zwiększenia wysokości środków przyznanych w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Wysokość funduszy, które przyznano Bytomiowi kilka lat temu wymaga dziś rewizji.

Rosnące koszty pracy oraz materiałów budowalnych sprawiły, że przyznane miastu Bytom środki nie pokryją całości kosztów zaplanowanych i koniecznych do przeprowadzenia programów rewitalizacyjnych, w tym niezbędnej rewitalizacji centrum miasta.

Według szacunków, by program mógł zostać przeprowadzony w pierwotnie zakładanej formule Bytom potrzebuje jeszcze ok. 120 mln zł. Mamy nadzieję, że świadomość odpowiedzialności za dobro wspólne oraz solidarności sprawi, że korzystając z wyjątkowo dobrej koniunktury i wznosząc się ponad polityczne podziały, te środki uda się przekazać miastu z budżetu centralnego.

Jesteśmy przekonani, że przy odpowiednim finansowaniu i wsparciu Bytom może być przykładem udanej rewitalizacji na skalę europejską, a nawet światową. Dlatego oczekujemy, że w naszym mieście powstanie filia Ministerstwa Rozwoju, które nadzoruje procesy rewitalizacyjne w kraju.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Panek wraz z mieszkańcami Bytomia

Materiał sfinansowano ze środków KWW Andrzeja Panka