PEC inwestuje w Bytomiu

Od czerwca trwają prace modernizacyjne infrastruktury ciepłowniczej PEC-u na terenie Bytomia. W ramach realizowanych dwóch projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w 2017 roku łącznie wybudowano ok. 6 km sieci ciepłowniczych oraz 91 w pełni zautomatyzowanych węzłów cieplnych, a także zlikwidowano 3 grupowe stacje wymienników.

W ramach inwestycji pn.: „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków - 2015-2020” dofinansowanej przez UE, w bieżącym roku wybudowano ok. 4,3 km sieci oraz 74 szt. węzłów, a także zlikwidowano 3 grupowe stacje wymienników. Prace prowadzone są na terenie Bytomia w rejonie ulic: Kraszewskiego, Alei Marka, Piekarskiej, Prusa, Reptowskiej, Nowej, Nickla i Felińskiego.

Dotacja z Funduszu Spójności (FS) dla tej inwestycji wyniesie ponad 16 mln zł. Przewidywany całkowity koszt projektu to ponad 46 mln zł. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2017 – 2020. Zakres rzeczowy to: przebudowa i wymiana istniejących sieci ciepłowniczych o łącznej długości ok. 17 km, likwidacja 10 szt. grupowych stacji wymienników oraz budowa 200 szt. indywidualnych węzłów cieplnych. Zadania prowadzone będą ogółem w sześciu dzielnicach Bytomia. Do najważniejszych korzyści wynikających z realizacji ww. projektu należy zaliczyć m.in.: rozwiązanie problemów z rozliczaniem c.w.u., a także ograniczenie strat na dystrybucji ciepła oszacowane na 20 154 GJ/rok. Pozytywne efekty odczuwalne przez mieszkańców Bytomia i okolicznych miast, to głównie uniknięte emisje CO2 (2 695 Mg/rok) oraz zmniejszenie emisji pyłów o 1,66 Mg rocznie.

Drugim projektem dofinansowanym z UE aktualnie realizowanym przez Spółkę jest: „Wdrażanie programu ograniczania niskiej emisji przez PEC Bytom - uciepłownienie zabudowy wielorodzinnej”. Zgodnie z założeniami, w 2017 roku wybudowano 17 szt. węzłów i ok. 2 km sieci. Prace prowadzone są na terenie Bytomia w rejonie ulic: Konstytucji, Popiełuszki, Karlika, Morcinka, Strzelców Bytomskich, Korfantego, Podgórnej, Piłsudskiego, al. Legionów i Pl. Grunwaldzkiego. Dla tej inwestycji dotacja z FS wyniesie ponad 8 mln zł. Przewidywany całkowity koszt projektu to ponad 12 mln zł. Realizacja zadania planowana jest w latach 2017 – 2018. Zakres rzeczowy to: budowa ok. 55 indywidualnych węzłów cieplnych oraz ok. 5 km nowych sieci ciepłowniczych. Do najważniejszych korzyści należy zaliczyć: zapewnienie bezpiecznych dostaw Ciepła Systemowego, ograniczenie poziomu niskiej emisji oraz wyeliminowanie zagrożenia występowania czadu w podłączonych budynkach.

Ze względu na niedostarczenie przez producenta w ustalonym terminie zamówionych urządzeń oraz wyjątkowo niesprzyjającą pogodę, termin gotowości technologicznej (możliwość podania ciepła) planowany pierwotnie na połowę września uległ przedłużeniu do października. PEC ze swej strony dołożył wszelkich starań, aby jak najszybciej podać ciepło. Prace odtworzeniowe terenu potrwają do listopada, a niektóre, np. sianie trawy, mogą odbyć się wiosną przyszłego roku. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Szczegółowe informacje: www.pec.bytom.pl

pec ue logotypy